Dalej
Zaloguj się lub załóż konto
Nowy PIN został wysłany na Twój adres e-mail
Wiadomość e-mail z nowym numerem PIN powinna dotrzeć do Twojej skrzynki w ciągu kilku minut. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości sprawdź folder wiadomości niechcianych Spam.
Wyjście z systemu

Chcesz wyjść z systemu? Jeśli nie zapisałeś swoich danych, zostaną one utracone.

PITax.pl wita!

Dostęp zablokowany
Wprowadzono trzykrotnie błędne hasło.
Dostęp został zablokowany na 3 minuty.
Wymagane zgody i oświadczenia

Aby móc świadczyć dla Ciebie bezpłatne usługi na najwyższym poziomie i w zgodzie z prawem, musimy Cię prosić o akceptację poniższych zgód:

Oświadczam, że akceptuję treść Regulaminu Świadczenia Usług Drogą elektroniczną PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PITax.pl Łatwe potatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji zamówionych usług.
Wyrażam zgodę na udostępnienie mi usług świadczonych przez PITax.pl Łatwe potatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości, iż w związku z tym tracę prawo do odstąpienia od umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PITax.pl Łatwe potatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, w tym handlowej, wysyłanej przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Oświadczam, że otrzymałem/am w celu wypełnienia formularzy upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz osób, których nazwiska i dane umieszczę na formularzach, w tym w/w osoby wyraziły zgodę na przygotowanie formularzy PIT z ich danymi, zgodę na przetwarzanie tych danych przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz upoważniły mnie do składania innych niezbędnych oświadczeń lub odbierania na ich rzecz i przekazywania oświadczeń PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W imieniu osób, których nazwiska i dane umieszczę na formularzach, wyrażam w związku z tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych tychże osób przez PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Oświadczam dalej, że PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przekazał mi informacje wskazane w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a osoby, których nazwiska i dane umieszczę na formularzach, przyjmują do wiadomości, że: administratorem danych osobowych podanych w formularzach jest firma PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ich dane NIE BĘDĄ wykorzystywane do celów marketingowych lub przekazywane innym podmiotom, czy też przetwarzane w sposób niezgodny z prawem oraz Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, jak również, iż reprezentowane przeze mnie osoby mają prawo do wglądu, korekty i usunięcia ich danych osobowych. Oświadczam nadto, że zarówno ja, jak i osoby przeze mnie reprezentowane, zapoznaliśmy się z Regulaminem Świadczenia Usług Droga Elektroniczną, w tym przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy jego treść.
Anuluj