Jesteś tutaj: Strona główna 1%

 • Twój 1 %, nasze 100 % rozwoju, pasji i przygody!

  Wspiera dzieci i młodzież we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wychowuje, uczy samodzielności i działania na rzecz lokalnej społeczności.

  Jak wykorzystamy 1%

  Zakupimy materiały programowe na zbiórki i wyjazdy, które wzbogacą rozwój harcerzy i zuchów, materiały do nauki pierwszej pomocy, dofinansujemy biwaki, obozy i zimowiska.

  • Obszar działalności:Edukacja
  • Obszar działania:województwo pomorskie
  • KRS:0000273799
  • Konto:84 1240 5400 1111 0010 6446 6140
  • Adres:Al. Niepodległości 679, 81-854 Sopot
  • WWW:sopot.zhp.pl
  • E-mail:sopot@zhp.pl
  • Telefon:585 510 036
 • Hufiec Sopot należy do Związku Harcerstwa Polskiego, który jest liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Już od stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.
  ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.
  Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
  W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.


Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00