Rozliczenie PIT-28

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po PIT-28 w 2022 roku przygotowanym przez ekspertów PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo wskazówki jak wypełnić PIT-28 za 2021 rok, aktualne druki oraz załączniki do pobrania, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Przekonaj się, jak proste jest rozliczenie podatku z PITax.pl!

Spis treści:

Kto powinien wybrać rozliczenie PIT-28?
Jak wypełnić PIT-28 – krok po kroku
Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?
Załączniki do PIT-28
Rozliczenie PIT-28 online
Kiedy wysłać PIT-28?
Jak i kiedy zapłacić podatek?
Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

Kto powinien wybrać rozliczenie PIT-28?

Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem,
 • najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą,
 • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

rozliczenie pit programem4

Jak wypełnić PIT-28 – krok po kroku

Druk PIT-28 za 2021 składa się z kilku stron oraz kilku sekcji oznaczonych literami A, B. C itd. 

W sekcji A formularza wypełniamy dane urzędu, do którego składamy zeznanie PIT-28, cel wysłania zeznania (pierwsze złożenie PIT w roku czy korekta). Należy wpisać ten urząd, który jest dla nas właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (również, gdy prowadzimy działalność gospodarczą) na dzień 31 grudnia rozliczanego roku – nie miejsce zameldowania.

W sekcji B uzupełniamy dane identyfikacyjne oraz miejsce zamieszkania podatnika. W rozliczeniu rocznym zawsze wpisujemy adres aktualny na dzień składania PIT. Znaczenie ma miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Nie trzeba mieć meldunku w miejscowości, w której się przebywa, aby złożyć w niej deklarację PIT.

W sekcji C wykazujemy przychody z działalności gospodarczej ryczałtowej, najmu prywatnego lub ze sprzedaży własnych produktów rolnych.

Sekcja D to miejsce na wpisanie ulg i odliczeń, jak np. strat z lat ubiegłych, składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków mieszkaniowych czy darowizn. Część ulg należy wykazać najpierw w załączniku PIT-O lub PIT-D, a następnie kwoty przenieść do PIT-28. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć limitów ustawowych oraz wskazanych w opisach do danego pola w PIT-28.

Szerzej o ulgach w dalszej części artykułu: Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28.

Sekcje E i F są przeznaczone na matematyczne obliczenia kwot przysługujących odliczeń, a także wyliczenie podstawy opodatkowania (od wykazanej kwoty przychodów w sekcji C odejmujemy odpowiadające im odliczenia wykazane w sekcji E).

W sekcji G obliczamy podatek ryczałtowy od poszczególnych przychodów wg odpowiadających im stawek wskazanych w PIT-28 w sekcji G.

W sekcjach H i I wykazujemy kwoty przysługujących nam odliczeń od ryczałtu (podatku), jak np. składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatki mieszkaniowe. Część ulg należy wykazać najpierw w załączniku PIT-O lub PIT-D, a następnie kwoty przenieść do PIT-28. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć limitów ustawowych oraz wskazanych w opisach do danego pola w PIT-28. Sekcja I to obliczenie należnego ryczałtu/podatku dla urzędu skarbowego.

W sekcji J informujemy, czy skorzystaliśmy w pięciu poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia z płacenia zaliczek w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności.

Sekcja K to obliczenia matematyczne wykazujące, jaki wychodzi nam ryczałt/podatek do zapłaty lub do zwrotu. W sekcji tej wykazujemy również kwotę wpłaconego ryczałtu od stycznia do listopada.

Sekcja L to miejsce na wskazanie należnego ryczałtu od stycznia do grudnia.

W sekcji M i N uzupełniamy dane OPP, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeśli chcemy, możemy wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, oraz podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).  Wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych OPP nie jest obowiązkowe i nie wpływa na przekazanie 1% podatku dla wskazanej OPP.

Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT-28?

W ramach deklaracji PIT-28 możemy odliczyć następujące ulgi:

 • ulgę internetową, 
 • darowizny przekazane na cele publiczne,
 • darowizny przekazane na cele kultu religijnego,
 • darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, 
 • darowizny przekazane szkołom na cele kształcenia ustawicznego (na edukację),
 • darowizny na cele walki z COVID
 • z tytułu oddania krwi,
 • wydatki rehabilitacyjne,
 • ulgę termomodernizacyjna,
 • wpłaty na IKZE.

program pit 37 ulga internetowa4

Powyższe ulgi wykazujemy w PIT-O, który załączamy do PIT-28.

Oprócz powyższych ulg, podczas rozliczenia PIT-28 możemy odliczyć:

 • ulgę odsetkową (z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego);
 • ulgę z tytułu oszczędzania na kasie mieszkaniowej;
 • wydatki mieszkaniowe z poprzednich lat, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Podatek był za mały, aby móc odliczyć całą wysokość ulgi.

Załączniki do PIT-28

Załącznikami do PIT-28 są:

 • PIT-28B  w którym wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki.
 • PIT-O  w którym wykazujemy należne nam ulgi 
 • PIT-D  w którym wykazujemy należne nam ulgi w związku z wydatkami mieszkaniowym.
 • PIT-2K  składamy, gdy rozliczamy po raz pierwszy ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT-D. 

Rozliczenie PIT-28 online

Rozliczenie PIT-28 online jest możliwe za pomocą programu PITax.pl Łatwe Podatki: Bezpłatne rozliczenie PIT-28 online

W programie PITax możesz wybrać rozliczenie PIT-28 online dla siebie lub dla innej osoby, a każdy rozliczany formularz można zapisać i odtworzyć ponownie później. System umożliwia wysłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów przez internet. Należy jednak pamiętać, że aby to zrobić należy podać kwotę przychodu z zeszłego roku w ramach weryfikacji podatnika przez urząd skarbowy.

Aby poprawnie wypełnić deklarację należy odpowiedzieć na kolejne pytania w prostym kreatorze zeznań. System automatycznie wyliczy oraz wypełni należny zwrot lub niedopłatę podatku.

Na stronie PITax.pl znajdziemy także darmowy program do rozliczenia deklaracji PIT-28, za pomocą którego szybko przygotujemy formularz, wszystkie załączniki oraz wyślemy PIT online lub pobierzemy do wydruku w formacie PDF.

Najważniejsze cechy programu:

 • umożliwia wysłanie PIT 28 za 2021 rok online;

 • zawiera prosty kreator deklaracji PIT;

 • automatycznie dodaje wymagane załączniki;

 • program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu;

 • w wersji online, rozliczymy PIT-28 zarówno na Windows, Mac i Linux.

Przy wysyłaniu PIT-28 online pamiętajmy o pobraniu UPO – urzędowego poświadczenia odbioru, które jest oficjalnym potwierdzeniem wysłania formularza PIT do urzędu skarbowego.

„Twój e-pit” w 2021 roku wypełni za nas także deklaracje PIT-28 ale tylko za podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej  PIT-28 nie będzie zawierać informacji dot. działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2021 r.

Kiedy wysłać PIT-28?

Od roku 2020 czas na złożenie PIT-28 to od 15 lutego do 28 (29) lutego, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po nim następującego. 

Deklaracje przesłane przed 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

wysyka pit przez internet pitax2wydruk pit 37 do pdf2gotowe zeznanie pit 2

Jak i kiedy zapłacić podatek?

Podatek wynikający z PIT-28 należy zapłacić do ostatniego dnia lutego. Nie musimy płacić podatku równocześnie ze złożeniem/wysłaniem PIT-u do urzędu skarbowego. PIT 28 możemy wysłać np. 15 lutego, a podatek zapłacić najpóźniej do końca lutego.

Podatek płacimy korzystając z mikrorachunku podatkowego. Właściwy rachunek możemy odnaleźć korzystając z generatora na stronie rządowej (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

Urząd ma 45 dni na jego zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego. Nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Zwrot podatku otrzymamy albo na wskazany przez nas rachunek bankowy albo pocztą na adres wskazany w PIT.

Po szczegółowe informacje na temat zwrotu podatku, zapraszamy do artykułu: Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku?

 

Źródło:

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (PDF) - Pobierz

Pobierz druk PIT-28 za rok 2021 obowiązujący podczas rozliczenia w 2022 r.

PIT-28

PIT-28 umożliwia rozliczenie przychodów objętych ryczałtem.

Pobierz PIT-28 PDF ❯

PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

Pobierz PIT/O PDF ❯

PIT/D

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

Pobierz PIT/D PDF ❯

PIT/2K

Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r.

Pobierz PIT/2K PDF ❯

PIT-28B

w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki

Pobierz PIT-28B PDF ❯

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00