• Rozliczenie PIT 28

  Darmowy program PIT
  Twoje bezbłędne
  rozliczenie PIT-28

 • PIT 28 program PITax.pl

  W okresie do 10 lutego PITax.pl proponuje rozliczenie PIT-28 2017 szybką ścieżką. Możesz wybrać rozliczenie PIT 28 online dla siebie lub dla innej osoby. Poza tym okresem rozliczenie PIT-28 możliwe jest albo poprzez przejście przez pełen kwestionariusz pytań - w pierwszej kolejności zadawane są pytania o dochody z pracy, a następnie należy odpowiedzieć "TAK" na pytanie "Czy uzyskałeś inne dochody?". Wtedy jedną z opcji do wyboru będą dochody rozliczane na PIT-28. Możesz również wybrać rozliczenie PIT 28 2017 z ekranu "Mój PITax.pl" w Koncie Podatnika.

 • Podatnicy rozliczający się ryczałtem mają obowiązek złożyć formularz PIT-28 do końca stycznia 2020 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-28 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo prezentację rozliczenia PIT 28 w PITax.pl, aktualne druki do pobrania, informacje o tym jak wypełnić formularz PIT 28 oraz przegląd bazy wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozliczeniem ryczałtowym na druku PIT-28.

  • Pobierz
   PIT-28 druki

  • Czy ryczałt się opłaca?

  • Kto
   wypełnia PIT-28?

  • Wniosek
   o rozliczenie
   na PIT28

  • Artykuły
   na temat
   PIT-28

 • Co zawiera druk PIT 28 i załączniki?

  Co zawiera druk PIT 28
  i załączniki?

  PIT-28 umożliwia rozliczenie przychodów objętych ryczałtem.

  Załącznikami do PIT-28 są:

  • PIT-28A - w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej jako jednoosobowa działalność,
  • PIT-28B - w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki
  • PIT-O - w nim ujmujemy należne nam ulgi oraz odliczenia, np. ulgę rehabilitacyjną, ulgę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), ulgę na internet, ulgę z tytułu darowizn ulgę z tytułu oddania krwi.
  • PIT-D - w nim ujmujemy ulgi i odliczenia w związku z wydatkami mieszkaniowymi, np. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę remontową.

  Deklaracje PIT-28 przez internet można rozliczyć z pomocą PITax.pl "rozliczenie PIT-28 program" lub wypełniając druki PIT 28. Najprościej jednak wypełnić rozliczenie PIT-28 elektronicznie.

  rozliczenie PIT 28 2019

   

 • Czy mogę rozliczać się ryczałtem na PIT 28?

  Czy mogę rozliczać się ryczałtem na PIT 28?

  Rozliczenie ryczałtem na formularzu PIT 28 jest możliwe jeśli :

  • prywatnie wynajmuesz / podnajmujesz / dzierżawisz nieruchomość, np. mieszkanie
  • prowadzisz małą działalność gospodarczą
  • sprzedajesz produkty roślinne i zwierzęce

  Do rozliczenia ryczałtem konieczne jest wcześniejsze zgłosznie wyboru tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. Rozliczenie ryczałtem jest prostsze od rozliczenia na zasadach ogólnych, ale nie jest dostępne zawsze i nie zawsze jest dla Ciebie opłacalne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej...

 • Czy warto wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

  Czy warto wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

  To zależy. Jeśli wybierzesz opodatkowanie zryczałtowane - wysokość podatku jest niższa, ale tracisz prawo do odliczania kosztów. 

  W przypadku wynajmu mieszknia - możesz zapłacić 8,5% podatku ryczałtowego zamiast 18 lub 32% wg skali podatkowej. Ale nie możesz wtedy amortyzować kosztu zakupu mieszkania na wynajem, czy też kosztów remontów, które często możesz odliczyć w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych. W praktyce rozliczenie na zasadach ogólnych może oznaczać, że przez wiele lat od zakupu mieszkania na wynajem w ogóle nie zapłacisz podatku. Wymaga to jednak utrzymywania dokumentacji kosztów poniesionych na zakup i remont nieruchomości. 

  Podobnie w przypadku prowadzenia niedużej działalności gospodarczej - stawki opodatkownia ryczłałtowego są niższe niż w przypadku zasad ogólnych: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%, jednak jednocześnie tracimy możliwość rozliczenia kosztów prowadzenia działaności lub rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem. Każdorazowo należy więc rozważyć, czy wybór takiej formy opodatkowania jest opłacalny.

  Szczegółowe informacje o tym kiedy warto rozliczać się ryczałtem znajdziesz w artykułach PITax.pl na temat PIT-28 2019 / PIT-28 2020. Wybór artykułów znajdziesz poniżej.

 • Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem i powinienem wypełnić formularze PIT 28?

  Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem
  i powinienem wypełnić
  formularze PIT 28?

  Rozliczenie PIT-28 2019 mogą wypełnić wyłącznie osoby, które odpowiednio wcześniej zgłosiły chęć rozliczania podatku PIT na zasadach ryczałtowych:

  • Osoby które rozpoczęły najem, podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę lub inne podobne umowy zawierana prywatnie (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) - mają możliwość podjęcia decyzji najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskały pierwszy przychód z tytułu danej umowy. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień - jeśli przychód nastąpił w grudniu, to zgłoszenia można dokonać najpóźniej do ostatniego dnia grudnia.
  • Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą powinny zgłosić chęć rozliczenia na zasadach ryczałtowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
  • Osoby, które wcześniej prowadziły najem lub działalność i rozliczały przychody na zasadach ogólnych, a chciałby przejść na rozliczanie ryczałtowe - muszą to zgłosić najpóźniej do dnia 20 stycznia. Taką zmianę można dokonać wyłącznie z początkiem roku i nie jest możliwa zmiana sposobu rozliczenia na ryczałtowy w trakcie trwania roku.
  • Nowość! Od 2017 roku - osoby, które otrzymują przychód ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych 2-procentowym ryczałtem również rozliczają się na formularzu PIT-28 pod warunkiem, że zgłosiły chęć rozliczenia w formie ryczałtowej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miał miejsce przychód z tego tytułu.
  • Osoby, które korzystały z rozliczenia ryczałtowego w poprzednich latach i nie zrezygnowały z tej formy opodatkowania - automatyczne podlegają rozliczeniu ryczałtowemu w kolejnym roku rozliczeniowym i nie muszą tego faktu dodatkowo zgłaszać.

  Pamiętaj, że z formularza PIT-28 możesz skorzystać wyłącznie jeśli wcześniej prawidłowo i w terminie zgłosiłeś chęć rozliczenia ryczałtowego. Jeśli chciałbyś zmienić sposób rozliczenia na ryczałtowy - masz na to dobrą okazję - w przypadku dochodów kontynuowanych z poprzednich lat - możesz dokonać zmiany do 20 stycznia.

 • Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

  Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

  Oświadczenie o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowani lub rezygnacji z tej formy opodatkowania należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminach, o których mowa w sekcji "Kiedy mam prawo do rozliczenia ryczałtem i powinienem wypełnić formularze PIT-28" powyżej. Nie istnieje ustandaryzowany druk takiego oświadczenia. Poniżej załączamy naszą propozycję.

 • Pobierz formularz PIT-28 w wybranym formacie
  lub ułatwij sobie życie i rozlicz PIT 28 przez internet

 • Wybór artykułów na temat PIT 28

  • Zaliczki na PIT w uproszczonej formie
   Zaliczki na PIT
   w uproszczonej formie
   dla PIT-28

   Miesięczną zaliczkę na podatek w uproszczonej formie ustala się jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za rok, który jest podstawą do skorzystania z uproszczonej formy opłacania zaliczek.X

  • PIT od najmu nieruchomości
   Rozliczanie najmu
   w PIT-28 online

   Rozliczenie najmu bazujące na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe zarówno przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przez przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać o złożeniu zawiadomienia o wybraniu tej metody do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku. 

  • Zerowy PIT
   Zerowy PIT

   Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są zwolnione z obowiązku rozliczenia rocznego z fiskusem nawet w przypadku zerowego przychodu. Muszą wtedy złożyć zerową deklarację podatkową. Złożenie deklaracji zerowej jest obowiązkowe, jeżeli podatnik zadeklarował wcześniej uzyskiwanie przychodów z jakiegoś tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały przedsiębiorstwa, a których działalność nie przynosi dochodów. Dotyczy to zarówno osób prowadzących firmę jak i osób, które jej prowadzenie zawiesiły

  • Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej
   Wybór i zgłoszenie formy opodatkowania działalności gospodarczej

   Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej wiąże się z decyzją o wyborze formy opodatkowania, ponieważ dochody z działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w skrócie zwanym podatkiem PIT. Możemy wybrać opodatkowanie ryczałtem - wtedy do naszych dochodów powinniśmy stosować druk PIT-28.

  • Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT
   Przetwory z własnej uprawy lub hodowli - zmiany w PIT

   W wyniku nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na początku 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy, które dadzą możliwość zakwalifikowania sprzedaży przetworzonych produktów rolnych jako przychodów z innych źródeł.

  • Ryczałt ewidencjonowany
   Ryczały ewidencjowany
   w PIT-28

   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowana działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Na wysokość stawki ryczałtu ma wpływ rodzaj prowadzonej działalności. Przykładowe  stawki aktualnie obowiazujace: 20% (wolne zawody), 17% (usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, sprzętu),8,5% (działalność usługowa, jeśli nie określono innej stawki, najem, dzierżawa), 5,5% (działalność produkcyjna, roboty budowlane) oraz 3% (działalność handlowa). Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność jest różnorodna. 

  • Kredyt podatkowy
   Kredyt podatkowy w PIT-28

   Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z przywileju jakim jest kredyt podatkowy. Kredyt podatkowy przysługuje tylko przedsiębiorcom opodatkowanym wg skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia. W kolejnych latach nie ma obowiązku opodatkowania działalności zasadami ogólnymi

  • Zaliczki uproszczone
   Zaliczki uproszczone a PIT-28

   Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeśli spełniają pewne warunki, mogą wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zaliczki uproszczone polegają na wpłacie do urzędu skarbowego takiej samej kwoty co miesiąc. Jest to 1/12 kwoty podatku wykazanego w PIT-36 lub w PIT-36L złożonym rok lub dwa lata temu. Kwotę z PIT-u składanego dwa lata temu bierzemy pod uwagę tylko wtedy, gdy w Picie za rok ubiegły nasz dochód nie był większy niż 3 091 zł.

  • Ryczałt
   Opodatkowanie ryczałtem
   w PIT-28 online

   Dla osób rozliczających działalność gospodarczą ryczałtem przeznaczony jest PIT-28. Taka forma opodatkowania wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W PIT-28 możemy odliczyć wszystkie przysługująca nam ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci. Możemy wypełnić PIT-28 przez internet, jak i drogą tradycyjną papierową. Ryczałt obliczamy i wpłacamy samodzielnie co miesiąc lub co kwartał. Bez składania deklaracji. Deklarację PIT-28 składamy dopiero po zakończeniu roku podatkowego, czyli do 31.01

  • Wynajem mieszkania
   Wynajem mieszkania
   w PIT-28

   Przy wybraniu PIT-28 (ryczałtu) dla dochodów z wynajmu podatek płacimy od całego przychodu (nie pomniejszamy go o koszty uzyskania przychodu). Podatek jest stały i wynosi zawsze 8,5%. Jeżeli zdecydujemy się na ryczałt, to powinniśmy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy w odpowiednim terminie. Dochody z najmu nieruchomości wykazane w PIT-28, przez internet możemy wysłać do ostatniego dnia stycznia.

  • Zeznania podatkowe PIT
   Zeznanie podatkowe PIT-28

   Zeznanie roczne PIT-28 jest przeznaczone do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo oraz z najmu prywatnego. Dla powyższych przychodów wybieramy pit-28 oraz możemy wybrać rozliczenie pit-28 przez internet. Rozliczenie prostsze i szybsze niż tradycyjne, papierowe wypełnianie PIT. 

  • Ryczałt
   Ryczałt w PIT-28

   Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą się rozliczać ryczałtem.
   Ryczałt mogą wybrać również osoby, które uzyskują dochody z najmu (dzierżawy) realizowanego poza dzialalnością gospodarczą (z najmu prywatnego). Dochody opodatkowane ryczałtowo wykazujemy na PIT-28.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00