Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Ulga termomodernizacyjna w PIT 2025 r.

Ulga termomodernizacyjna w PIT w 2025 r.

▪ 8 lutego 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 27 lutego 2024 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W związku z rosnącymi cenami eksploatacyjnymi funkcjonowania gospodarstwa domowego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Osoby dokonujące wspólnego rozliczenia w PIT mogą skorzystać podwójnie.

Ulga termomodernizacyjna w PIT w 2025 r.

Spis treści

 1. Ulga termomodernizacyjna – tytuł prawny do nieruchomości
 2. Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?
 3. Ulga termomodernizacyjna – jakie czynności?
 4. Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?
 5. Ulga termomodernizacyjna – limit

Ulga termomodernizacyjna – tytuł prawny do nieruchomości

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że omawiana preferencja podatkowa jest zaadresowana do właścicieli bądź współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Sposób sformułowania hipotezy przepisu prowadzi do wniosku, że jednym z kluczowych elementów jest legitymowanie się właściwym tytułem prawnym do nieruchomości. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wejściem w posiadanie domu (np. zamieszkiwanie nieruchomości, której właścicielami byli zmarli krewni, lecz nie doszło jeszcze do nabycia spadku), to nie ma możliwości uwzględnienia odliczenia w ramach naszego PIT.

Ponadto jak można zauważyć, ulga termomodernizacyjna odnosi się wyłącznie do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Warunki zakwalifikowania do tego rodzaju posesji spełnia nieruchomość będąca budynkiem wolno stojącym albo pozostającym w tzw. konstrukcji bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Wskazana w zdaniu poprzednim zabudowa powinna służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, o ile można ją uznać jako konstrukcyjnie samodzielną całość. W przypadku takiego budynku/zabudowy możliwe jest wydzielenie (wyodrębnienie) co najwyżej dwóch lokali mieszkalnych lub alternatywnie jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dodatkowo należy zauważyć, że budynek, którego dotyczy ulga termomodernizacyjna musi spełniać powyższe warunki nie później, niż w dniu uwzględnienia preferencji podatkowej.

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Uprawnionymi do skorzystania z odliczenia pod postacią ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy rozliczający się na formularzach:

 • PIT-28ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36Lrozliczenie PIT wg jednolitej stawki liniowej 19% (niezależnie od wysokości dochodów),
 • PIT-36 – rozliczenie na zasadach ogólnych (12 oraz 32 proc. PIT) dla osób osiągających jakiekolwiek dochody bez udziału płatnika,
 • PIT-37 – rozliczenie na zasadach ogólnych dla osób rozliczających się za pośrednictwem płatnika.

Ulga termomodernizacyjna – jakie czynności?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w celu zmniejszenia postępującego zanieczyszczenia powietrza, lecz jest coraz częściej wykorzystywana z uwagi na rosnące koszty eksploatacji wykorzystywania gospodarstwa domowego. W jej zakres wchodzi w szczególności ocieplanie domków, jak również wymiana kotłów na paliwa stałe. Należy mieć jednak na uwadze, że odliczeniu podlega tzw. przedsięwzięcie modernizacyjne, które jest rozumiane jako:

 • ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą oraz do podgrzewania wody użytkowej. Ponadto jest to ulepszenie służące do ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
 • ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
 • przedsięwzięciem jest również wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Szczegółowy wykaz wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Akt wykonawczy, do którego odsyła ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje rozgraniczenia na dwie kategorie wydatków:

 • Materiały budowlane i urządzenia,
 • Usługi.

Ulga termomodernizacyjna – limit

Ulga termomodernizacyjna w 2023 wynosi maksymalnie 53 000 zł. Należy pamiętać, że nie ma przeszkód, aby z preferencji skorzystało dwóch domowników – np. współmałżonkowie w ramach rozliczenia wspólnego. W takiej sytuacji jednak – celem skorzystania z podwójnej wartości limitu – należy uważać na właściwe rozgraniczenie wydatków pomiędzy każdego z partnerów.

Celem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, podatnik powinien mieć na uwadze, że realizowane przedsięwzięcie modernizacyjne musi zostać zakończone w trzech kolejnych latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na materiały budowlane i urządzenia lub usługę z tym związaną.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00