Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Do kiedy PIT 2020/2021? Terminy składania deklaracji

Do kiedy PIT 2020/2021? Terminy składania deklaracji

▪ 29 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 30 października 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Aby rozliczyć się z fiskusem z dochodów, należy złożyć zeznanie podatkowe. Do kiedy rozliczyć PIT 2020/2021? Terminy podatkowe zależą od deklaracji, którą wypełniamy. Najpopularniejszą jest PIT-37, jednak niektórzy podatnicy wypełniają też inne PIT-y. Zobacz, jakie są terminy składania zeznań. 

Do kiedy PIT 2020/2021? Terminy składania deklaracji

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT za 2020?

Pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego, czyli oblicza i odprowadza na konto właściwego organu podatkowego należny od wynagrodzenia podatnika (pracownika) podatek. Z tego obowiązku płynie inny – pracodawca musi przekazać pracownikowi PIT-11. Jest to deklaracja, w której znajduje się informacja o dochodach uzyskanych przez pracownika i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanych do urzędu skarbowego. Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od pracodawcy? Rozróżnić należy dwie sytuacje:

  • pracodawca dostarcza PIT-11 pracownikowi do końca lutego każdego roku – w 2021 r. pracodawca przekazuje pracownikowi PIT-11 do 1 marca,
  • pracodawca dostarcza PIT-11 do urzędu skarbowego – musi to zrobić drogą elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień. Ponieważ 28 lutego 2021 r. to niedziela, pracodawcy w 2021 r. mają czas na przekazanie pracownikom PIT-11 do 1 marca 2021 r.

Złożenie deklaracji PIT-11 po terminie – konsekwencje dla pracodawcy

PIT od pracodawcy jest niezbędny do wypełnienia deklaracji podatkowej. Z różnych powodów pracodawca może złożyć deklarację PIT-11 do urzędu skarbowego lub dostarczyć ją pracownikowi po terminie. Takie działanie traktowane jest jako wykroczenie skarbowe zagrożone grzywną. Wysokość grzywny wynosi do 180 stawek dziennych, a wysokość jednej stawki ustala sąd.

Jak przedsiębiorca, który zorientował się, że nie wysłał PIT-11 w terminie, może uchronić się przed konsekwencjami finansowymi? Do wysyłanej do urzędu skarbowego po terminie deklaracji PIT-11 należy dołączyć czynny żal.

Do kiedy PIT? Terminy składania PIT-ów

Podatników obowiązują terminy składania deklaracji podatkowych. Są one różne dla poszczególnych deklaracji. Z tego względu podatnik musi w pierwszej kolejności ustalić, jaki druk będzie dla niego właściwy, a następnie sprawdzić, do kiedy PIT-37 czy PIT-36 musi trafić do urzędu skarbowego.

Terminy składania zeznań podatkowych wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kiedy PIT 2020/2021? Termin rozliczenia PIT-37

Deklaracja PIT-37 jest właściwa m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub rentowe czy osób otrzymujących stypendia. Inaczej mówiąc, PIT-37 składają osoby rozliczające się z fiskusem poprzez płatników, np. pracodawcę czy ZUS. Podatnicy mają obowiązek składać PIT-37 w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Do kiedy złożyć PIT-37 za 2020 r.? Należy to zrobić do 30 kwietnia 2021 r. 

Deklaracja podatkowa PIT-36 – do kiedy?

Formularz PIT-36 składają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz osoby, które uzyskały przychód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na tych samych zasadach. Ten PIT mają obowiązek wypełnić też osoby uzyskujące przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-36 za 2020 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. 

Rozliczenie PIT-36L

Osoby uzyskujące przychód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym składają PIT-36L. Deklaracja jest też właściwa dla osób uzyskujących przychody z działów produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym. Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Do kiedy złożyć PIT-36L za 2020 r.? Należy to zrobić do 30 kwietnia 2021 r. 

Do kiedy PIT-28?

Do złożenia deklaracji PIT-28 zobowiązani są podatnicy, którzy dokonują rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tej uproszczonej formy opodatkowania skorzystać mogą niektóre osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby osiągające przychody z tytułu najmu czy dzierżawy. Deklarację PIT-28 należy złożyć w okresie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

PIT-28 za 2020 r. musimy złożyć do 1 marca 2021 r. (ostatni dzień lutego 2021 r. to niedziela).

Termin rozliczenia PIT-38

Do wypełnienia formularza PIT-38 zobowiązani są podatnicy, którzy osiągnęli dochody z niektórych kapitałów pieniężnych. Deklarację PIT-38 składają podatnicy, którzy zbyli odpłatnie m.in. papiery wartościowe i udziały w spółkach. PIT-38 należy złożyć w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Do kiedy PIT-38 za 2020 r.? Deklarację musimy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. 

Do kiedy składać PIT-39?

Podatnicy, którzy zbyli nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie praw lub wybudowanie nieruchomości, wypełniają formularz PIT-39. Deklarację PIT-39 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Deklarację PIT-39 za 2020 musimy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. 

Rozliczenie PIT po terminie – jak postępować?

Odpowiedź na pytanie, do kiedy rozliczyć PIT, zależy od rodzaju deklaracji. Każdemu podatnikowi może jednak zdarzyć się zapomnieć złożyć deklarację w terminie. Jak wówczas postępować? Ponieważ z punktu widzenia systemu podatkowego rozliczenie PIT po terminie jest sytuacją niepożądaną, kwestia ta została uregulowana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podatnicy, którzy nie złożą deklaracji PIT w terminie, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową. Wysokość kary zależy od wysokości podatku – jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie:

  • nie przekracza 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kara za rozliczenie PIT po terminie wynosi od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  • jest wyższa niż 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kara za rozliczenie PIT po terminie ustalana jest w postaci stawek dziennych – od 10 do 720 stawek, a stawka dzienna wynosi od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Podatnik, który złożył rozliczenie PIT po terminie, ma szansę na uniknięcie kary – wystarczy, że niezwłocznie po odkryciu przeoczenia złoży on deklarację i skorzysta z instytucji czynnego żalu.

Podsumowanie informacji dotyczących tego, do kiedy PIT za 2020 i jaką deklarację wybrać, przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj deklaracji PIT

Źródło dochodu

Termin złożenia zeznania podatkowego 2021

PIT-37

Praca, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura lub renta

Do 30 kwietnia 2021 r.

PIT-36

Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

Do 30 kwietnia 2021 r.

PIT-36L

Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

Do 30 kwietnia 2021 r.

PIT-28

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Do 1 marca 2021 r.

PIT-38

Zbycie kapitały pieniężne, np. papierów wartościowych i udziałów w spółkach

Do 30 kwietnia 2021 r. 

 

PIT-39

Zbycie m.in. nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Do 30 kwietnia 2021 r. 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00