PIT 36 Online za 2023 w 2024 r. Kalkulator niskiego podatku

Data aktualizacji: 03-07-2023, 13:40

PIT-36 za 2023 w 2024 r. – Rozlicz Online z PITax.pl

Witamy w przewodniku po rozliczeniu PIT-36 Online. Znajdziesz w nim informacje dotyczące rozliczenia PIT-36 internetowo, a także pobierzesz Program do rozliczenia druku oraz formularz i załączniki w formie PDF.

Znajdą w nim Państwo podstawowe informacje na temat rozliczenia rocznego PIT. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo, kogo dotyczy rozliczenie PIT-36 2024, jakie ulgi można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT-36 oraz w jakich załącznikach je wykazać. Przewodnik został również wzbogacony o informacje na temat zwrotu i zapłaty podatku. Na końcu opisaliśmy pokrótce zasady składania korekty PIT.

Zachęcamy do Rozliczenia PIT 36 online z PITax.pl - wystarczy wybrać odpowiedni sposób rozliczenia (dla siebie, dla małżeństwa lub dla osoby samotnie wychowującej dzieci) i dalej odpowiadać na proste pytania zadawane przez kreator. Z nami nie przegapisz żadnej ulgi, która Ci się należy. PITax.pl podpowie Ci jak wysłać PIT-36 online, wskaże dokładnie, które pola są używane przy tzw. podpisie elektronicznym. Dajemy także możliwość wydrukowania PIT i osobistego złożenie w urzędzie - wszystkie PIT-y znajdziesz na Koncie użytkownika. Wybierz rozliczenie PIT-36 online!

Spis treści:

Rozliczanie, Program i Ulgi:

PIT-36 – co to jest i kto rozlicza?
Przychody z działalności gospodarczej
Rozliczenie PIT-36 Online
Program do PIT-36
Ulgi w deklaracji PIT-36

Druk, załączniki i korekta:

Druk PIT-36 do pobrania
Załączniki do PIT-36
Korekta Formularza PIT-36

Najczęstsze pytania:

Najczęściej zadawane pytania

PIT-36 – co to jest i kto rozlicza?

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest przede wszystkim dla osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej według progów podatkowych 12% (dla dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł) i 32% (dla nadwyżki ponad 120 000 zł).

Powyższa deklaracja, nie dotyczy osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tych dotyczy PIT-28) oraz działalności w oparciu o podatek liniowy (PIT-36L). Formularz PIT-36 za 2023 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2024 r.

Druk PIT-36 w 2024 roku złożą również podatnicy, którzy:

 • Prowadzili najem, podnajem, dzierżawę oraz poddzierżawę i uzyskiwali przychód z umów o podobnym charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w progowym systemie opodatkowania.
 • Uzyskiwali przychód za granicami kraju (zarówno osoby jak i przedsiębiorcy).
 • Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych (stawki 12% i 32% podatku).
 • Prowadzili działalność nierejestrowaną z przychodami nieprzekraczającymi połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 • Korzystali z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po rozpoczęciu działalności gospodarczej (lub dwa lata po rozpoczęciu).
 • Są zobowiązani dokonać doliczenia związane ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Posiadają źródła przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzania składek (oparte na skali podatkowej).

Na złożenie deklaracji za 2023 r. podatnicy mają czas do 30 kwietnia 2024 roku. Aby zachować prawo do przekazania 1,5% PIT na rzecz wybranej przez nas Organizacji Pożytku Publicznego, powinniśmy skorygować zeznanie roczne do końca maja 2024 r.

Przychody z działalności gospodarczej

Deklaracja PIT-36 jest w głównej mierze przeznaczona do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg 12 oraz 32-procentowej stawki podatku), a także dochodów z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochodów małoletnich dzieci oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Omawiany formularz PIT-36 powinny również wybrać osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży rzeczy (jeśli od dnia jej nabycia do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku), a także nianie, które pracują na podstawie umowy uaktywniającej. Jeśli uzyskaliśmy któryś z powyższych dochodów, to musimy złożyć w urzędzie PIT-36, na którym również wykazujemy inne dochody, np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, czy z praw autorskich.

Rozliczenie PIT-36 mówi nam o tym, czy mamy nadpłatę podatku - wtedy należy nam się zwrot podatku z urzędu, czy mamy niedopłatę podatku - wtedy musimy dopłacić brakującą należność do budżetu państwa. Na zapłatę podatku mamy czas do końca kwietnia, natomiast urzędy skarbowe mają obowiązek dochowania maksymalnych terminów zwrotu, zależnie od formy, w jakiej otrzymają deklaracje podatkowe w 2024 roku:

 • w przypadku deklaracji przekazanych elektronicznie (e-deklaracje) organy skarbowe zobowiązane są do zwrotu podatku PIT w terminie do 45 dni od daty złożenia PIT,
 • złożenie deklaracji papierowych - zobowiązuje organy skarbowe do zwrotu nadpłaty podatku w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji (od dnia doręczenia Urzędowi Skarbowemu lub nadania deklaracji przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska),
 • w przypadku korekty PIT – termin na zwrot nadpłaty wynikającej ze złożonej korekty wynosi 2 miesiące, z zastrzeżeniem, że nie może on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

A zatem im szybciej złożymy PIT w urzędzie, tym szybciej dostaniemy zwrot.

Rozliczenie PIT-36 Online

Rozliczenie PIT-36 online zajmuje dużo mniej czasu niż ręczne obliczanie PIT i osobiste składanie zeznania rocznego w urzędzie. Dodatkowo masz pewność, że złożyłeś w urzędzie aktualnie obowiązujące formularze PIT.

PIT-36 Online krok po kroku:

 1. Zbierz dokumenty za 2023 rok oraz kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia
 2. Wypełnij deklarację w aplikacji PITax.pl online
 3. Dodaj wszystkie odliczenia z których chcesz skorzystać
 4. System automatycznie obliczy podatek
 5. Wyślij PIT-36 przez Internet za pomocą PITax.pl
 6. Odbierz UPO – Urzędowe poświadczenie odbioru

Tutaj wypełnisz deklarację PIT-36 Online za pomocą systemu PITax.pl.

Program do PIT-36

Poszukujesz programu do rozliczenia PIT-36? Aplikacja PITax.pl jest także dostępne w formie programu do pobrania na komputer. Za pomocą oprogramowania wypełnisz deklarację PIT-36 wraz z załącznikami, ulgami oraz kwotą wolną od podatku. Program posiada także możliwość wysłania PIT-36 za 2023 rok przez Internet.

Aplikacja PITax.pl dla PIT-36 dla Windows

Aktualna aplikacja PITax.pl desktop dostępna jest pod adresem www.pitax.pl/pobierz/

Parametry programu

 • Aktualna wersja (na rok 2023/2024): 12.1.1.15
 • rozmiar pliku: 789 kB

Program dostępny po bezpośrednim wejściu na stronę www.pitax.pl zawsze pozwala na swobodny wybór KRS organizacji pozarządowej do przekazania 1,5% podatku dochodowego. W przypadku wejścia na stronę ze strony organizacji pozarządowej lub reklamy organizacji pozarządowej - z parametrem zawierającym numer KRS organizacji - możliwość wyboru organizacji pozarządowej do przekazania 1,5% podatku dochodowego może być ograniczona.

Minimalne wymagania systemowe:

 • Procesor: 1 GHz lub szybszy
 • 1GB RAM,
 • 50 MB wolnej przestrzeni na dysku
 • Windows 7 lub nowszy - rekomendowany Windows 10
 • Acrobat Reader DC 2017
 • Internet Explorer wersja 11

Aplikacja PITax.pl w wersji na komputery została zaprojektowana dla rozdzielczości ekranów 1280x768 lub większej.

Ulgi w PIT-36

Rozliczenie PIT-36, to nie tylko wykazywanie przychodów i dochodów, od których należy płacić podatek, ale i możliwość odliczenia ulg podatkowych, które mogą znacznie obniżyć nasz podatek.

Najwięcej możemy zyskać na uldze prorodzinnej - już jedno dziecko pozwala na odliczenie od podatku 1112,04 zł. Wciąż cieszącą się popularnością jest ulga internetowa - czyli możliwość odliczenia 760 zł. Inne ulgi, dzięki którym możemy pomniejszyć nasz podatek, to ulga z tytułu darowizn; na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, z tytułu oddania krwi, ulga na IKZE, ulga na nowe technologie, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, ulga na złe długi, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, ulga na zabytki. Powyżej wymienione ulgi wykazujemy w PIT/O. Z kolei w PIT/D wykazujemy ulgi mieszkaniowe, np. ulgę mieszkaniową, czy odsetkową, a także wydatki na zasadzie praw nabytych (np. z tytułu ulgi budowlanej, czy remontowej).

W roku 2024 (czyli w PIT 2024, rozliczanych za rok 2023 - rozliczenie PIT-36 2023) w PIT-36 można rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową. Jest to ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), które poniosły koszty na działalność badawczo-rozwojową. Koszty, które podlegają odliczeniu, to np. koszty na wynagrodzenia, na opinie, ekspertyzy, czy na aparaturę - pod warunkiem, że koszty te są związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Dla ulgi BR nieaktualne bedą PIT-36 druki z lat ubiegłych. Nasze rozliczenie PIT-36 2024 musi być sporządzone najnowszych formularzach PIT-36. Druki aktualne znajdą Państwo na stronie MF oraz wypełniając rozliczenie PIT-36 online.

24 pit36 lupkaDruk PIT-36 do pobrania

Ostatni opublikowany wzór PIT-36 składa się z następujących elementów:

A. Miejsce i cel składania zeznania

B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania

C. Informacje dodatkowe

D. Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy

E. Dochody/straty ze źródeł przychodów

F. Odliczenie dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne

G. Odliczenie od dochodu/zwolnienie

H. Ustalenie podstawy obliczenia podatku/straty

I. Obliczenie podatku

J. Odliczenia od podatku

K. Obliczenie zobowiązania podatkowego

L. Zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, oraz podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy

M. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

N. Podatek do zapłaty/nadpłata/łączny zwrot

O. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy

P. Odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy

Q. Należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c i 7 ustawy

R. Dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy

S. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

T. Informacje uzupełniające

U. Informacje o załącznikach

V. Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty

W. Karta dużej rodziny (KDR)

X. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika.

 

pit 36 rozliczenie przychodowprzychod najem dzierzawa pit 36pit 36 i ulga na dzieci

 

Poniżej udostępniamy darmowy wzór PIT-36 do pobrania w formie PDF:

Druk PIT-36 (rok 2022/2023) - PDF

 

zalaczniki pit 36Załączniki do PIT 36

Załączniki do formularza PIT-36 dzielą się na takie, w których wykazujemy ulgi oraz takie, w których wykazujemy dochody. Do tych pierwszych zaliczamy:

 • PIT/D - z ulgami mieszkaniowymi,
 • PIT/0  - z ulgami innymi niż mieszkaniowymi,
 • PIT/BR - z ulgą badawczo-rozwojową. Odliczenie tej ulgi jest możliwe w obecnym roku 2024, czyli w PIT za 2023 r.

Do załączników z dochodami zaliczają się:

 • PIT/B - z dochodami z działalności gospodarczej,
 • PIT/Z - z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem,
 • PIT/M - z dochodami małoletnich dzieci,
 • PIT/ZG - z dochodami zagranicznymi,
 • PIT/DS - z dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej. Załącznik ten możemy dołączyć do PIT 36 2024, czyli w rozliczeniach za rok 2023.  

Zarówno dane z załączników dotyczących ulg, jak i z załączników dotyczących dochodów należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36 podając informacje o załącznikach (sekcja U.)

Poszczególne załączniki w formie PDF pobierzesz na końcu strony.

Zwrot i zapłata podatku w PIT-36

Z rocznego rozliczenia PIT może nam wyjść kwota do zapłaty lub nadpłata podatku (czyli zwrot podatku).
Na zwrot podatku urzędy mają maksymalnie trzy miesiące od dnia otrzymania PIT. W przypadku deklaracji przekazanych elektronicznie (e-deklaracje)  organy skarbowe zobowiązane są do zwrotu podatku PIT w terminie do 45 dni od daty złożenia  zeznania podatkowego. Jeśli składamy korektę PIT – termin na zwrot nadpłaty  wynikającej z tej korekty wynosi 2 miesiące, ale nie może on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji PIT.

Zwrot podatku z PIT-36 można otrzymać pocztą (na adres wskazany w PIT), na numer konta bankowego lub w kasie naszego urzędu skarbowego. Najkorzystniejszą formą jest zwrot podatku na konto, ponieważ wtedy zwrot nie jest pomniejszany o opłaty pocztowe. Gdy zwrot jest niższy niż 11,60 wtedy jest zatrzymywany w urzędzie na poczet naszych przyszłych zobowiązań.

Na zapłatę podatku wynikającego z PIT mamy czas do 30 kwietnia 2024 r. Możemy wybrać formę bezgotówkową zapłaty podatku, czyli przelewem z naszego konta bankowego lub formę gotówkową, czyli poprzez druk wpłaty/przelewu wysyłany przez pocztę, bank, czy SKOK. Wybierając bezgotówkową formę zapłaty podatku powinniśmy użyć specjalnych druczków polecenia wpłaty/przelewu

Korekta PIT-36

Gdy wysłaliśmy już PIT do urzędu skarbowego, ale zorientowaliśmy się, że nasz PIT-36 był źle wypełniony, np. zapomnieliśmy dodać dodatkowe przychody, odliczyliśmy ulgę, która nam nie przysługuje - wtedy powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym korektę PIT. Na złożenie korekty mamy 5 lat od dnia złożenia omyłkowego PIT, jednak najlepiej ją złożyć tuż po wykryciu błędu. Czasami urząd sam koryguje nasze rozliczenia roczne - gdy błędy są oczywiste lub gdy w wyniku korekty zmiana nie będzie wyższa niż 5000 zł. W tej sytuacji fiskus musi nas poinformować o dokonanych zmianach w naszych PIT.

Jeżeli chcemy złożyć korektę w PIT w zakresie sposobu opodatkowania (np. z indywidualnego na wspólne), wtedy na korektę mamy czas do końca kwietnia. Na korektę w zakresie wpisania lub zmiany OPP, dla której chcemy przekazać 1,5% mamy czas do końca maja.

Korekta polega na ponownym wypełnieniu PIT od początku, a nie na zmodyfikowaniu złych danych. Składając korektę należy pamiętać, aby w pozycji CEL ZŁOŻENIA ZEZNANIA, zaznaczyć opcję “korekta zeznania”. Korektę należy złożyć na druku PIT, który obowiązywał w roku złożenia korygowanego PIT.

Korektę można złożyć online, jak i osobiście w urzędzie skarbowym. Nie ma znaczenia, czy wcześniej złożyliśmy rozliczenie PIT-36 elektronicznie, czy osobiście.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wypełnić PIT-36 za 2023 przez Internet?

PIT-36 można wypełnić internetowo na kilka sposobów. Polecanym przez nas jest skorzystanie z aplikacji online PITax.pl lub wybranie programu do PIT do pobrania, którym również rozliczysz i wyślesz PIT-36 elektronicznie.

Czy rozliczając PIT-36 w 2024 roku mogę odliczyć kwotę wolną od podatku?

Tak, kwota wolna od podatku może zostać uwzględniona w PIT36. W 2023 r. jej wartość wynosi 30 000 zł dochodu.

Czym różni się PIT-36L od PIT-36?

PIT-36L jest wersją PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie podatku liniowego wg stawki 19%%, podczas gdy PIT-36 jest dla podatników z przychodami na zasadzie progów podatkowych.

Do kiedy muszę złożyć PIT-36 w 2024 roku?

PIT-36 należy złożyć w Urzędzie do 30 kwietnia 2024 roku. O dacie złożenia za pomocą poczty decyduje data wysłania druku w urzędzie pocztowym w formie przesyłki poleconej.

Często zadawane pytania

Co to jest PIT 36?

PIT-36 jest zeznaniem rocznym dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej: 12 oraz 32 proc.), którzy w jakimkolwiek stopniu uzyskali przychody bez pośrednictwa płatnika.

Do kiedy należy złożyć PIT 36?

PIT-36 za 2023 r. jest zeznaniem rocznym, które należy złożyć i zapłacić wynikający z niego podatek, nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku.

Kto składa PIT 36?

Do złożenia deklaracji PIT-36 zobowiązany jest każdy podatnik na skali podatkowej, który choćby część swoich przychodów uzyskał bez udziału rozliczającego go płatnika.

Jak wypełnić PIT 36?

PIT-36 jest skomplikowanym zeznaniem rocznym przeznaczonym dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Instrukcja wypełniania PIT 36 za 2023 rok znajduje się pod adresem: https://www.pitax.pl/pit36/.

Od kiedy można składać PIT 36 za 2023 r.?

Coroczne zeznania PIT (w tym również PIT-36) można składać od 15 lutego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku złożenia PIT-36 przed 15 lutego, termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony dopiero od tego dnia.

Kiedy będzie dostępny PIT 36 za 2023 r.?

Druk PIT-36 wersja (31) za 2023 rok można złożyć nie wcześniej, niż 15 lutego 2024 roku.

Jaka wersja PIT 36 za 2023 r.?

Obowiązujący druk PIT-36 za 2023 rok to wzór nr (31).

Pobierz druk PIT-36 za rok 2022 obowiązujący podczas rozliczenia w 2023 r.

PIT-36

Na powyższym formularzu rozliczymy przede wszystkim dochody z działalności gospodarczej, dochody z zagranicy, a także dochody małoletnich dzieci.

Pobierz najnowszą wersję PIT-36 ❯

PIT/D

z ulgami mieszkaniowymi.

Pobierz najnowszą wersję PIT/D ❯

PIT/O

z ulgami innymi niż mieszkaniowe.

Pobierz najnowszą wersję PIT/O ❯

PIT/BR

z ulgą badawczo-rozwojową dla przedsiębiorców.

Pobierz najnowszą wersję PIT/BR ❯

PIT/B

z dochodami z działalności gospodarczej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/B ❯

PIT/Z

z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem.

Pobierz najnowszą wersję PIT/Z ❯

PIT/ZG

z dochodami zagranicznymi rozliczanymi w PIT.

Pobierz najnowszą wersję PIT/ZG ❯

PIT/M

dochodami małoletnich dzieci, rozliczanymi w PIT.

Pobierz najnowszą wersję PIT/M ❯

PIT/DS

z dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/DS ❯

PIT/IP

z dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pobierz najnowszą wersję PIT/IP ❯

PIT/MIT

z informacją o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania.

Pobierz najnowszą wersję PIT/MIT ❯

PIT/PM

z informacją o wysokości wartości składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej

Pobierz najnowszą wersję PIT/PM ❯

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00
recommend BookBeat