• PIT 36 Online 2016

  Najprostszy w Polsce
  darmowy program
  rozliczający PITy 36

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Rozlicz PIT-36 z PITax.pl

  Rozliczenie PIT 36 internetowo jest proste. Z PITax.pl poradzą sobie nawet dzieci - wystraczy wybrać opowiedni sposób rozliczenia (dla siebie, dla małżeństwa lub dla osoby samotnie wychowującej dzieci)
  i dalej odpowiadać na proste pytania zadawane przez kreator. Z nami nie przegapisz żadnej ulgi, która Ci się należy. PITax.pl podpowie Ci jak wysłać PIT-36 online, wskaże dokładnie, które pola są używane przy tzw. podpisie online. Masz również opcję wydrukowania PIT
  i osobistego złożenie w urzedzie - wszystkie PIT-y znajdziesz na Koncie użytkownika.

 • PIT 36 to druk m.in dla przedsiębiorców i osób uzyskujących dochody za granicą

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-36 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo podstawowe informacje na temat rozliczenia PIT-36. Czytając poniższy przewodnik dowiedzą się Państwo, kto i jakie przychody powienien rozliczyć w PIT-36, jakie ulgi można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT 36 oraz w jakich załącznikach je wykazać. Przewodnik został również wzbogacony o informacje na temat zwrotu i zapłaty podatku. Na końcu opisaliśmy po krótce zasady składania korekty PIT.

  • Pobierz
   PIT 36 z zał.

  • Co rozliczyć w PIT-36

  • Ulgi
   w PIT-36

  • Korekta
   PIT-36

  • Artykuły
   na temat PIT-36

 • Przychody w PIT-36

  PIT-36 jest przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg 18/32-procentowej stawki podatku), dochodów z zagranicy (np. z pracy, najmu, dział.gosp), dochodów małoletnich dzieci oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych. PIT-36 powinny również wybrać osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży rzeczy (jeśli od dnia jej nabycia do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku), a także nianie, które pracują na podstawie umowy uaktywniającej. Jeśli uzyskaliśmy któryś z powyższych dochodów, to musimy złożyć w urzędzie PIT-36, na którym również wykazujemy inne dochody, np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, czy z praw autorskich.

  Rozliczenie PIT 36 mówi nam o tym, czy mamy nadpłatę podatku - wtedy należy nam się zwrot podatku z urzędu, czy mamy niedopłatę podatku - wtedy musimy dopłacić brakującą należność do budżetu państwa. Na zapłatę podatku mamy czas do końca kwietnia, natomiast na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. A zatem im szybciej złożymy PIT w urzędzie, tym szybciej dostaniemy zwrot. Polecamy rozliczenie PIT 36 przez internet - rozliczenia przez internet zajmują dużo mniej czasu niż ręczne obliczanie PIT i osobiste składanie zeznania rocznego (np. PIT-36) w urzędzie.

 • Ulgi w PIT-36

  Rozliczenie PIT-36, to nie tylko wykazywanie przychodów i dochodów, od których należy płacić podatek, ale i możliwość odliczenia ulg, które mogą znacznie obniżyć nasz podatek.

  Najwięcej możemy zyskać na uldze prorodzinnej - już jedno dziecko pozwala na odliczenie od podatku 1112,04 zł. Wciąż cieszącą się popularnością jest ulga internetowa - czyli możliwość odliczenia 760 zł. Inne ulgi, dzięki którym pomniejszyć nasz podatek, to ulga z tytułu darowizn; na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła, z tytułu oddania krwi, ulga na ikze, ulga na nowe technologie, ulga rehabilitacyjna, czy zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Powyżej wymienione ulgi wykazujemy w PIT/O. Z kolei w PIT/D wykazujemy ulgi mieszkaniowe, np. ulgę mieszkaniową, czy odsetkową, a także wydatki na zasadzie praw nabytych (np. z tytułu ulgi budowlanej, czy remontowej).

  Od roku 2017 (czyli w PIT 2017, rozliczanych za rok 2016) w PIT 36 można rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową. Jest to ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), które poniosły koszty na działalność badawczo-rozwojową. Koszty, które podlegają odliczeniu, to np. koszty na wynagrodzenia, na opinie, ekspertyzy, czy na aparaturę - pod warunkiem, że koszty te są związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

 • Załączniki do PIT-36

  Załączniki do PIT-36 dzielą się na takie, w których wykazujemy ulgi oraz takie, w których wykazujemy dochody. Do tych pierwszych zaliczamy:

  • PIT/D - z ulgami mieszkaniowymi,
  • PIT/0  - z ulgami innymi niż mieszkaniowymi,
  • PIT/BR - z ulgą badawczo-rozwojową. Odliczenie tej ulgi wprowadzono w roku 2017, czyli w PIT za 2016 r.

  Do załączników z dochodami zaliczają się:

  • PIT/B - z dochodami z działalności gospodarczej,
  • PIT/Z - z dochodami z biznesu, które w ciągu 5 lat były objęte zwolnieniem,
  • PIT/M - z dochodami małoletnich dzieci,
  • PIT/ZG - z dochodami zagranicznymi,
  • PIT/DS - z dochodami z działów specjlanych produkcji rolnej. Załącznik ten po raz pierwszy jest dołączany do PIT 36 2017, czyli w rozliczeniach za rok 2016.  

  Zarówno dane z załączników dotyczących ulg, jak i z załączników dotyczących dochodów należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36. Kwoty z załączników dochodowych należy przenieść do sekcji D lub H w PIT-36, a załączników odliczeniowych do sekcji F lub I - pamiętając o nieprzekroczeniu ustawowych limitów.

 • Zwrot i zapłata podatku

  Z rocznego rozliczenia PIT-36 może nam wyjść kwota do zapłaty lub nadpłata podatku (czyli zwrot podatku).

  Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT. Zwrot podatku można otrzymać pocztą (na adres wskazany w Picie), na numer konta bankowego lub w kasie naszego urzędu skarbowego. Najkorzystniejszą formą jest zwrot podatku na konto, ponieważ wtedy zwrot nie jest pomniejszany o opłaty pocztowe. Gdy zwrot jest niższy niż 11,60 wtedy jest zatrzymywany w urzędzie na poczet naszych przyszłych zobowiązań.

  Na zapłatę podatku wynikającego z PIT-36 mamy czas do 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. Możemy wybrać formę bezgotówkową zapłaty podatku, czyli przelewem z naszego konta bankowego lub formę gotówkową, czyli poprzez druk wpłaty/przelewu wysyłany przez pocztę, bank, czy SKOK. Wybierając bezgotówkową formę zapłaty podatku powinniśmy użyć specjalnych druczków polecenia wpłaty/przelewu

 • Korekta PIT

  Gdy wysłaliśmy już PIT do urzędu skarbowego, ale zorientowaliśmy się, że nasz PIT-36 był źle wypełniony, np. zapomnieliśmy dodać dodatkowe przychody, odliczyliśmy ulgę, która nam nie przysługuje - wtedy powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym korektę PIT. Na złożenie korekty mamy 5 lat od dnia złożenia omyłkowego PIT, jednak najlepiej ją złożyć tuż po wykryciu błędu. Czasami urząd sam koryguje nasze rozliczenia roczne - gdy błędy są oczywiste lub gdy w wyniku korekty zmiana nie będzie wyższa niż 5000 zł. W tej sytuacji fiskus musi nas poinformować o dokonanych zmianach w naszych PIT.

  Jeżeli chcemy złożyć korektę w PIT w zakresie sposobu opodatkowania (np. z indywidualnego na wspólne), wtedy na korektę mamy czas do końca kwietnia. Na korektę w zakresie wpisania lub zmiany OPP, dla której chcemy przekazać 1% mamy czas do końca maja.

  Korekta polega na ponownym wypełnieniu PIT od początku, a nie na zmodyfikowaniu złych danych. Składając korektę należy pamiętać, aby w pozycji CEL ZŁOŻENIA ZEZNANIA, zaznaczyć opcję “korekta zeznania”. Korektę należy złożyć na druku PIT, który obowiązywał w roku złożenia korygowanego PIT.

  Korektę można złożyć online, jak i osobiście w urzędzie skarbowym.

 • Artykuły na temat PIT 36

  • Sprzedaż rzeczy w PIT-36
   9 stycznia 2017 r.

   Jednym z przychodów, które mamy obowiązek rozliczyć w rocznym PIT jest odpłatne zbycie rzeczy - jeśli od dnia nabycia do dnia sprzedaży nie minęło pół roku. Nie ma znaczenia, czy daną rzecz sprzedajemy osobiście, czy poprzez serwis aukcyjny, np. allegro. Sprzedaż na allegro jest również opodatkowana.

   czytaj więcej

  • Co to jest ZAP-3
   29 grudnia 2016 r.

   Formularz ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku.

   czytaj więcej

  • Odliczenie składek zdrowotnych w PIT
   Rozliczenie składek zdrowotnych w PIT
   28 listopada 2016 r.

   Jednym z odliczeń, jakie nam przysługują w ramach rocznych rozliczeń PIT jest odliczenie składek zdrowotnych, czyli płaconych na NFZ.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2016
   10 października 2016 r.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

   czytaj więcej

  • Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku
   Zwrot podatku
   15 lipca 2015 r.

   Na zwrot podatku urzędy skarbowe mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. Gdy dokunujemy korekty PIT - czas na zwrot podatku wydłuża się o kolejne trzy miesiące. Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki.

   czytaj więcej

  • Jak zapłacić podatek
   Jak zapłacić podatek
   31 października 2014 r.

   Wypełniając nasze zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-28) z rozliczenia może nam wyjść nadpłata podatku, podatek zerowy lub niedopłata podatku. Na zapłatę podatku (kwoty wynikającej z pozycji „niedopłata” w naszym Picie) mamy czas do 30.04 – nie musimy płacić podatku równocześnie ze złożeniem/wysłaniem PIT-u do urzędu skarbowego.

   czytaj więcej

  • Dochody niani
   Dochody niani
   12 stycznia 2017 r.

   Niania, swoje dochody, powinna rozliczyć w PIT-36 w wierszu „Inne źródła”. Przychody należe pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, czyli o 20% (obliczamy je od przychodu pomniejszonego o zapłacone przez rodzica lub siebie składki na uboezpieczenie).

   czytaj więcej

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca a rozliczenie PIT
   29 grudnia 2012 r.

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejsze podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należe spełnić odpowiednie warunki.

   czytaj więcej

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem
   29 grudnia 2012 r.

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

   czytaj więcej

  • Przychody z zagranicy
   Przychody z zagranicy
   28 grudnia 2012 r.

   Przychody z zagranicy mamy obowiązek rozliczyć na druku PIT-36. W zależności od kraju, w którym pracaowaliśmy - dochody z zagranicy wpisujemy w inne rubryki PIT-36. 

   czytaj więcej

  • Przychody małoletnich dzieci
   Przychody małoletnich dzieci
   28 grudnia 2012 r.

   Mamy obowiązek rozliczyć się nie tylko z naszych dochodów. 
   Do naszego zeznania dopisujemy również dochody małoletnich dzieci. Gdy nasze niepełnoletnie dzieci uzyskują dochody, to zawsze wypełniamy PIT-36 oraz PIT\M.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Rozliczenie PIT-36 elektronicznie

  Rozliczenie PIT-36 elektronicznie

  Rozliczenie PIT-36 online jest bardzo łatwe. Formularze PIT-36,  m.in. dochody z zagranicy, dochody małoletnich dzieci, dział. gosp., lub działy specjalne produkcji rolnej.

  Formularze PIT-36 są najczęściej składanym zeznaniem rocznym, zaraz po PIT-37.
  Druki PIT-36 są przeznaczone dla osób uzyskujących dochody z:

  • działalności gospodarczen wg skali 18, 32% - na zasadach ogólnych,
  • działów specjalnych produkcji rolnej
  • najmu, dzierżawy - wg skali 18, 32%, czyli rozliczanych na zasadach ogólnych,
  • pracy z zagranicy.

  Formularze PIT 36, to również dochody małoletnich dzieci.
  Rozliczenie się na PIT-36 wyklucza rozliczenie się na PIT-37. Możemy rozliczyć się albo na PIT-37 albo na PIT-36 w jednym roku.

  Druki PIT 36 można wysłać online lub złożyć osobiście w urzędzie, czy też wysłać pocztą.

 • Zeznanie roczne PIT-36

  Zeznanie roczne PIT-36

  PIT-36 druki, to formularze PIT, na których rozliczysz działalność gospodarczą, najem oraz działy specjalne produkcji rolnej - jeżeli wybrałeś dla nich opodatkowanie na zasadach ogólnych (wg skali 18, 32%). 
  PIT-36 formularze, to druki przeznaczony również dla dochodów z pracy z zagranicy oraz dla dochodów małoletnich dzieci.

  Jeżeli składasz w urzędzie druki PIT 36, to nie możesz równocześnie rozliczać się na PIT-37. A zatem, gdy uzyskałeś dochody z pracy z zagranicy oraz z Polski - to wszystkie dochody wpisujesz do PIT-36. Podobnie, gdy jednocześnie otrzymujesz dochody z pracy i np. z działalności gospodarczej.

  Rozliczenie PIT 36 (podobnie, jak PIT-37), możesz rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Składając rozliczenie PIT 36 2017 możesz odliczyć wszelkie przysługujące Ci ulgi (np. odliczenie darowizn, wydatki na rehabilitację, wydatki na internet, ulgę na dzieci, ulgą zagraniczną, wydatki mieszkaniowe, itp.)

  Polecamy rozliczenie PIT 36 internetowo - szybko, łatwo, profesjonalnie!

 • PIT- 36 online

  PIT- 36 online

  Zapraszamy do skorzystania z rozliczenie PIT-36 program. Rozlicz i wypełnij PIT bezpiecznie i szybko, bez wychodzenia z domu. Zeznanie roczne PIT-36 musimy złożyć do 30 kwietnia. Dlatego nie zwlekaj i wypełnij zeznanie już teraz, korzystając z naszego programu! 

  Rozliczenie PIT 36 program pitax.pl, to najszybsze rozliczenie PIT 36 online.

 • Rozliczenie PIT-36 przez internet

  Rozliczenie PIT-36 przez internet

  Druk PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które uzyskują dochody z pracy z zagranicy, prowadzą działalność gospodarczą lub najem opodatkowane na zasadach ogólnych (wg 18,32%). W PIT-36 rozliczysz również dochody małoletnich dzieci oraz dochody z działów specjlanych produkcji rolnej - opodatkowane skalą 18, 32%.
  Jeżeli równocześnie otrzymujesz dochody przeznaczone dla PIT-37 (np. a pracy) oraz dla PIT-36 - to wszystkie dochody ujmujesz w PIT-36.

  Do PIT-36 możesz dołączyć takie załączniki, jak:

  • PIT-O - dla odliczeń oraz ulg,
  • PIT-D - dla odliczeń wydatków mieszkaniowych
  • PIT-ZG - dla wykazania dochodów zagranicznych.

  Rozliczenie PIT 36 2017 rozliczy i wypełni każdy PIT.

 • PIT 36 formularz

  Rozliczenie PIT-36 2016 jest przeznaczone dla osób:

  • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • uzyskujących dochody z zagranicy,
  • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).
  • Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, wypełniamy tylko PIT-36.

  Nasz program do rozliczania PIT rozliczenie PIT 36 2016 wybierze za Ciebie odpowiedni formularz i wyśle rozliczenie PIT-36 online.

 • Rozliczenie PIT-36 2017 Rozliczenie PIT-36 2017 Rozliczenie PIT 36 przez internet 2017

  Rozliczenie PIT-36 2017 Rozliczenie PIT-36 2017 Rozliczenie PIT 36 przez internet 2017

  Rozliczenie PIT-36 2017 przeznaczone jest dla następujących dochodów;

  • z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej i stawek 18, 32%,

  • z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane ogólnym zasadami

  • najmu prywatnego opodatkowanego wg stawki 18, 32%

  • dochodów z zagranicy

  • dochodów małoletnich dzieci

  • dochodów, które uzyskaliśmy bez pośrednictwa płatnika składek lub podatku, zlaiczke na podatek w ciągu roku.

  • dochodów pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenie - jeśli uzyskaliśmy którykolwiek z powyższych przychodów.

  Załącznikami do PIT-36 są PIT-O - w których ujmujemy ulgi odliczane od podatku i od dochodu, PIT-D- w którym ujmujemy wydatki mieszkaniowe, PIT-M -  w którym ujmujemy dochody małoletnich dzieci, PIT-ZG -  w którym ujmujemy dochody zagraniczne, PIT-B -  to załącznik w którym osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują swoje przychody dochody i koszty, PIT-Z -  przeznaczony dla osób korzystających ze zwolnienia podatkowego czyli tak zwanego kredytu podatkowego.

  PIT-36 należy złożyć do ostatniego kwietnia, a gdy ostatni kwietnia wypada w dzień wolny od pracy to do pierwszego dnia  roboczego następującego po 30 kwietnia. Wyślij rozliczenie PIT-36 internetowo lub wydrukuj i zanieś osobiście do urzędu skarbowego.

 • PIT-36

  FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie
  art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
  1) prowadzili:
  − pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu
  skali podatkowej,
  − działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
  podatkowej,
  2) uzyskali przychody:
  − z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze,
  opodatkowane na ogólnych zasadach,
  − z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
  nabycie rzeczy,
  − od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  − ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  − z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania
  zaliczek,
  3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
  4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
  5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
  6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
  7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy,
  jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.
  W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
  Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody
  indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
  Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu(ów) w części U. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów oraz przed podpisaniem zeznania, należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

   

 • PIT-36 online 2016/2017

  PIT-36 online 2016/2017

  PIT-36 to formularz przeznaczony dla osób:

  • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),

  • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),

  • uzyskujących dochody z zagranicy,

  • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).

  Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, wypełniamy tylko PIT-36.

  Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody
  indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
  Z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może
  wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym
  mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym łącznie spełniał warunki określone w art. 6 ust. 4, 8–10 ustawy, tj.:
  1) samotnie wychowywał dzieci:
  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek)
  pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie
  oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej.

  Wybierz rozliczenie PIT 36 program i złóż swoje rozliczenie PIT 36 elektronicznie.

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 36

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00