Data aktualizacji: 02-02-2024, 13:55

Możesz rozliczyć się ze swoim e-Urzędem Skarbowym za pomocą programu PITax.pl Łatwe Podatki za darmo i bez wychodzenia z domu. Poniżej wskazujemy czego potrzeba do rozliczenia PIT 2024/2025 przez internet oraz jak ustalić właściwy urząd skarbowy. W poniższym tekście znajdziesz również informacje dotyczące poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Spis treści:

 1. PIT 2024/2025 online z e-Urzędem Skarbowym
 2. Informacje wymagane przez e-Urząd Skarbowy
 3. Właściwość e-Urzędu Skarbowego
 4. E-Urząd Skarbowy małżonków
 5. E-Urząd Skarbowy nierezydentów
 6. Kogo e-Urząd Skarbowy rozliczy automatycznie?
 7. Gdzie znajdę listę Urzędów Skarbowych?

Darmowy PIT 2024/2025 online z e-Urzędem Skarbowym

E-Urząd Skarbowy jest narzędziem umożliwiającym rozliczenie Twojej deklaracji online za darmo. Mimo braku formalności związanych z wypełnieniem PIT 2025 przez internet, będziesz potrzebował garść niezbędnych informacji:

 • o podstawowych danych osobowych tj. nr PESEL/NIP, adres zamieszkania itp.
 • o kwocie przychodu osiągniętego w minionym roku podatkowym - w 2025 za 2024 będzie to wartość osiągnięta w 2023 roku;
 • z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 lub innego zestawienia przychodów za 2024;
 • o wybranej przez Ciebie OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), na którą chcesz przekazać 1,5% swojego podatku (w szczególności nr KRS);
 • wynikające z dokumentacji, na podstawie której dokonujesz rozliczenia ulg, odliczeń, z której wynika podleganie zwolnieniom podatkowym.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Informacje wymagane przez e-Urząd Skarbowy

Wysyłając PIT online do e-Urzędu Skarbowego nasza tożsamość wymaga weryfikacji ze strony organu podatkowego. W tym celu należy podać kwotę przychodu za ubiegły rok (np. w rozliczeniu e-PIT w 2023 roku będzie to kwota za 2025). Wartość przychodu stanowi odpowiednik podpisu podatnika na deklaracji składanej drogą tradycyjną. Są to dane niezbędne w celu złożenia zeznania rocznego za 2024, gdyż stanowią poświadczenie tożsamości podatnika PIT. Brak rozliczenia PIT za 2024 oznacza, że kwotą do podania będzie „0” (gdyż jest to kwota odpowiadająca naszym zeszłorocznym przychodom).

Jeżeli składaliśmy PIT lub e-PIT w minionym roku, jako kwotę przychodu za wskazany okres należy rozumieć:

 • PIT 37 – wartość wynikającą z pozycji 83 lub 44 lub 46 lub 48 lub 50, jeżeli w deklaracji za 2023 rok występowaliśmy jako podatnik. Jeżeli jednak w zeznaniu rocznym za 2023 rok mieliśmy status małżonka, wówczas należy podać wartość z pozycji 118 lub 45 lub 47 lub 49 lub 51 (gdy rozliczenie było lub jest wspólne kwot nie należy sumować - podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik).
 • PIT 28 – pozycję 62 lub 20 lub 22 lub 24,
 • PIT 36 – pozycję 147 lub 79 lub 81 lub 83 lub 85 lub 87 jeżeli w zeznaniu za 2023 rok był podatnikiem albo pozycję 209 lub 80 lub 82 lub 84 lub 86 lub 88 - jeżeli w zeznaniu za 2023 rok podatnik występował jako małżonek;,
 • PIT 36L – pozycję 28 lub 33 lub 23 lub 25 lub 27,
 • PIT 38 – pozycję 24 lub 34,
 • PIT 39 – pozycję 20.

Właściwość e-Urzędu Skarbowego

Rozliczenie PIT online oraz w wersji papierowej wymaga wskazania właściwego dla nas Urzędu Skarbowego. Jego właściwość jest ustalana przeważnie według miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku, którego dotyczy rozliczenie. Dla PIT składanego do 30 kwietnia 2025 roku ustalimy Urząd Skarbowy na podstawie naszego adresu zamieszkania w dniu złożenia zeznania podatkowego.

W deklaracji online oraz zeznaniu składanych w wersji tradycyjnej - zawsze podajemy aktualny adres zamieszkania. Ponadto urzędem skarbowym właściwym dla naszego rozliczenia PIT, będzie ten któremu podlegamy w dniu złożenia deklaracji - właściwy miejscowo dla naszego miejsca zamieszkania. Dla rozliczenia PIT nieistotnym jest nasz adres zameldowania.

Jeśli zmieniliśmy adres zamieszkania w 2024 to niezwłocznie należy o tym powiadomić naszego pracodawcę. Jest on zobowiązany do wysłania PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego.

Lista Urzędów Skarbowych

E-Urząd Skarbowy dla małżonków

Nie zawsze małżonkowie mają miejsce pobytu pod wspólnym adresem. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w ramach której jeden z małżonków podejmuje swoją aktywność zawodową daleko od miejsca zamieszkania swojego partnera. W takich przypadkach, małżonkowie mogą wybrać Urząd Skarbowy właściwy dla jednego z nich. Dotyczy to jednak wyłącznie par mających wspólność łączną majątkową.

Oczywiście jeśli każdy z małżonków podejmie decyzję o dokonaniu indywidualnego rozliczenia PIT lub e-PIT za 2024, będzie musiał złożyć e-zeznanie roczne we właściwym dla siebie e-urzędzie.

Lista Urzędów Skarbowych

E Urząd Skarbowy dla nierezydentów

Właściwość e-Urzędu Skarbowego ustalana wedle powyższych reguł dotyczy polskich rezydentów podatkowych, chcących rozliczyć swój e-PIT 2022/2023. E-deklaracje składane przez osoby fizyczne nie będące rezydentami, a których dotyczy rozliczenie przychodu/dochodu za miniony rok podatkowy podlegają urzędom skarbowym według miejsca (województwa) prowadzenia działalności. W każdym województwie wyznaczony jest jeden naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla nierezydenta podatkowego:

 1. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie-Pole - w województwie dolnośląskim
 2. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w województwie kujawsko-pomorskim
 3. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - w województwie lubelskim
 4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - w województwie lubuskim
 5. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście - w województwie łódzkim
 6. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście - w województwie małopolskim
 7. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w województwie mazowieckim
 8. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - w województwie opolskim
 9. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - w województwie podkarpackim
 10. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - w województwie podlaskim
 11. Naczelnik Pierwszego Urzędu w Gdańsku - w województwie pomorskim
 12. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach - w województwie śląskim
 13. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach - w województwie świętokrzyskim
 14. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie - w województwie warmińsko-mazurskim
 15. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto - w województwie wielkopolskim
 16. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w województwie zachodniopomorskim.

Kogo e-Urząd Skarbowy rozliczy automatycznie za 2024 rok?

Podatnicy, którzy nie osiągnęli żadnych przychodów za miniony 2024 rok nie mają konieczności składania zeznania rocznego. Dotyczy to również osób, których przychody/dochody rozliczane są wyłącznie za pośrednictwem płatnika (deklaracja PIT-37) i w związku z tym otrzymali PIT-11 podsumowujący 2024 od swojego pracodawcy. W takim przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji za 2024/2025 do 30 kwietnia 2025 r., e-Urząd Skarbowy dokona tego za niego w oparciu o informacje przekazane przez jego pracodawcę.

Niestety podatnicy, których przychody/dochody nie są rozliczane przez podmioty trzecie (płatników) i np. prowadzą działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z „automatycznego” rozliczenia dokonywanego przez e-Urząd Skarbowy w oparciu o informacje zawarte w PIT-11.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Gdzie znajdę listę Urzędów Skarbowych?

Pod każde z regionów Polski podlega szereg urzędów skarbowych dokonujących rozliczenia podatników. Właściwość tych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej jest ustalana zależności od miejsca zamieszkania podatnika oraz rodzaju deklarowanej daniny jak i wysokości przychodów/dochodów przez niego osiąganych. W znalezieniu właściwego organu podatkowego pomoże Ci poniższe zestawienie urzędów skarbowych funkcjonujących na terenie danego województwa:

Nie zwlekaj z corocznym rozliczeniem z urzędem skarbowym i wyślij PIT za 2024. Odbierz większy zwrot podatku i sprawdź czy przysługuje Ci możliwość wyliczenia nadpłaty na podstawie hipotetycznego podatku należnego.

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl


Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Opinie użytkowników

Fajnie, łatwo, bezproblemowo.👍

2024-04-30 16:49

źródło: Facebook

Bardzo intuicyjna w obsludze platforma dla osob nie bedacych z branzy podatkowej. PITax uzywamy rodzinnie od kilku lat i jestesmy bardzo zadowoleni z latwosci obslugi, nowych modulow zgodnych z zmieniajacym sie prawem podatkowym jak tez plynnoscia elektronicznej wysylki zeznan podatkowych.


Piotr

źródło: E-mail

Super program. Szybko i w prosty sposób rozliczam PIT już kolejny raz, a także członka rodziny

2024-04-18 11:39

źródło: Facebook

Bardzo szybko i sprawnie. Od wielu lat korzystam z PITaxa

2024-04-15 20:11

źródło: Facebook

Szybkość i prostota wyjaśnień oraz wypełnienia Pitu.

2024-04-11 19:38

źródło: Facebook

Buena opción para la comunidad hispana.

2024-04-08 09:00

źródło: Facebook

Łatwe i przyjemne rozliczenie PIT, prowadzenie za rękę, szczegółowa informacja o wszystkich możliwych ulgach i rozliczeniach, archiwum PIT, wsparcie w wysyłaniu zeznania online do urzędu. Korzystam od 5 lat i jestem bardzo zadowolony za każdym razem. Dobra robota, tak trzymać! :)


Tomasz

źródło: E-mail
Aplikacja mobilna PITax.pl

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00