• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Artykuły na temat Urząd Skarbowy Online

  • Donosy do urzędu skarbowego - uprzejmie donoszę, że...
   Donosy do urzędu skarbowego
   7 listopada 2016 r.

   Urzędy skarbowe wciąż otrzymują wiele donosów od “anonimowych”, “życzliwych sąsiadów”, czy “płacących podatki”... W terminologii urzędowej donosy zwane są informacjami zewnętrznymi.

   czytaj więcej

  • Urząd skarbowy online
   Urząd skarbowy online
   26 września 2016 r.

   W kontaktach z fiskusem podatnicy najczęściej wykorzystują Internet do składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, zeznań i informacji.Bardzo popularne jest m. in. rozliczenie pit 37 online, a także pit 36 i pit 28.

   czytaj więcej

  • Wezwanie do urzędu skarbowego
   Wezwanie do urzędu skarbowego
   11 marca 2015 r.

   Kiedy mamy za sobą  rozliczenie pit 2016 przez internet nie przypuszczamy, że możemy być wezwani do urzędu skarbowego. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

   czytaj więcej

  • Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe?
   Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe
   11 marca 2015 r.

   Roczne zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 i wszystkie inne PITy 2016 może za nas podpisać pełnomocnik.

   czytaj więcej

  • Asystent podatnika w urzędach skarbowych
   Asystent podatnika w urzędach skarbowych
   10 marca 2015 r.

   Minister Finansów zapowiedział wprowadzenie instytucji asystenta w urzędach skarbowych dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Asystent będzie mógł też pomagać podatnikom już prowadzącym firmę, jeżeli sobie nie radzą z obowiązkami wobec państwa.

   czytaj więcej

  • Kontrola podatkowa
   Kontrola podatkowa
   3 lipca 2013 r.

   W 5-letnim okresie od złożenia PIT-u urzędnicy mogą weryfikować, czy to, co zapisaliśmy w Picie jest zgodne z prawdą. Dlatego wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem PIT-u z danego roku powinniśmy przechowywać przez 5 następnych lat.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Urząd skarbowy online

  Urząd skarbowy online

  Urząd skarbowy online przyjmie zeznanie PIT roczne, jak i można złożyć PIT osobiście w urzędzie skarbowym. Wygodniej, oszczędniej i szybciej złożyć PIT online - wybierz najlepszy program darmowy do PIT, który w 10 minut rozliczy za Ciebie każdy PIT. PITax.pl rozlica każdy PIT, czyli PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28 wraz z załącznikami, jaki są PIT-O, PIT-D, PIT-M, PIT-B, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-28A, PIT-28B oraz nowy załącznik do PIT-36 i PIT-36L - PIT-BR. PTax.pl - najlepszy program darmowy do rozliczenie PIT bez wychodzenia z domu, ponieważ łatwo i szybko możesz wysłać pit online do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 • Do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT

  Do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT

  Przy wysyłce PIT online, jak i wysyłce tradycyjnej PIT do urzędu skarbowego powinniśmy wybrać odpowiedni urząd skarbowy, do którego ma trafić nasze zeznanie roczne.

  Odpowiednim urzędem skarbowym jest ten, który był właściwy dla naszego zamieszkania na dzień 31.12. roku, za który składamy PIT. Jeśli składamy PIT w roku 2017, to powinniśmy wysłać PIT do urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania na dzień 31.12.2016

  Gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, to w naszym rozliczeniu rocznym (w danych osobowych) zawsze wpisujemy adres aktualny. (Znaczenie ma adres zamieszkania, a nie zameldowania). Natomiast nasz PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego dla nas na dzień 31.12 poprzedniego roku.

  Małżonkowie rozliczający się razem wybierają dowolny urząd skarbowy (żony lub męża) i tam wysyłają swój PIT. Jeżeli chcą, to mogą wysłać do urzędu, w którym dotychczas się rozliczali, pisemną informację o rozliczeniu się w urzędzie małżonka. Nie jest to jednak konieczne.

 • Jak wysłać PIT do urzędu skarbowego

  Jak wysłać PIT do urzędu skarbowego

  Istnieje kilka form rozliczenia się z fiskusem.

  • Tradycyjnie – osobiście w urzędzie skarbowym (otrzymujemy wtedy kopię swojego PIT-u z pieczątką, że przyjęto zeznanie).
  • Poprzez tzw. PITomat (urzędomat)  - są to automaty w niektórych urzędach skarbowych, urzędach gmin. Wrzucamy do nich swoje zeznanie, a PITomat zwraca nam kopię pierwszej strony oraz potwierdzenie, że przyjęto PIT.
  • Elektronicznie – przez strony internetowe oferujące rozliczenie online (np. przez pitax.pl). Otrzymujemy wtedy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zeznania przez urząd skarbowy.
  • Wysyłając listem poleconym – przez Pocztę Polską  - wtedy należy zachować potwierdzenie nadania listu. Decydującą datą jest data stempla pocztowego. Czyli wysyłając PIT listem poleconym w dniu 30.04, termin złożenia zeznania uznaje się za zachowany.
  • Wysyłając kurierem – wtedy decydującą datą jest data wpływu PIT-u do urzędu skarbowego.

  Gdy urząd skarbowy pity, którąś z powyższych dróg otrzyma PIT ma obowiązek zwrócić nam nadpłatę podatku - jeśli taka wynikała z zeznania, nadpłata, to zwrot podatku nam przez urząd skarbowy. Urząd ma trzy miesiące na zwrot podatku od dnia kiedy otrzymał nasz PIT.

  Jeśli PIT wysłaliśmy online, to potwierdzeniem przyjęcia przez urząd skarbowy jest dostarczony nam przez urząd dokument, zwany UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru - gdy posiadamy ten dokument, to mamy dowód, że urząd skarbowy otrzymał nasz PIT.

 • Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu

  Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu

  Gdy PIT dotarł do urzędu skarbowego, urząd w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

  Oczekiwanie na UPO podczas wysyłania PIT przez internet zazwyczaj trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Jednakże czasami UPO może przyjść po parudziesięciu minutach (rzadko tak się zdarza, jednak istnieją takie przypadki). Czas oczekiwania na UPO zależy od ilości osób wysyłającej PIT online do urzędów skarbowych w tym samym czasie.

  UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd właśnie otrzymał nasz PIT.

  Status złożonego PIT-u można również sprawdzić -  po zalogowaniu się do www.pitax.pl -  w górnej zakładce “Konto Podatnika”, w podmenu “Zeznania”. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym wysłaliśmy PIT.

 • Formy zapłaty podatku do urzędu skarbowego.

  Formy zapłaty podatku do urzędu skarbowego.

  Urząd skarbowy przyjmuje nasz podatek brakujący w dwóch formach

  1. W formie gotówkowej.

  2. W formie bezgotówkowej.

  FORMA GOTÓWKOWA ZAPŁATY PODATKU

  Gotówką możemy zapłacić podatek w kasie urzędu skarbowego, na poczcie, w banku

  lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej (SKOK-u). Wybierając bezgotówkową formę zapłaty podatku powinniśmy użyć specjalnych druczków polecenia wpłaty/przelewu.

  Ujmujemy w nich poniższe informacje:

  • nazwę urzędu, do którego płacimy podatek,
  • numer rachunku bankowego,
  • kwotę podatku (liczbowo oraz słownie),
  • nasze dane (imię, nazwisko, PESEL),
  • typ identyfikatora („N” - gdy używamy NIP, „P” - gdy używamy PESEL),
  • okres, za który dokonujemy wpłaty (R - dla roku oraz dwie ostatnie jego cyfry: dla PIT za rok 2013 wskazanie okresu będzie wyglądało tak: 13R,
  • symbol formularza, płatności – dla zapłaty podatku wystarczy wpisać „PIT-37”, „PIT-36”, itp.

  Terminem zapłaty podatku przy wpłacie gotówką jest dzień wpłaty podatku w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u.

  FORMA BEZGOTÓWKOWA ZAPŁATY PODATKU

  Do formy bezgotówkowej zalicza się zapłatę podatku drogą elektroniczną, z naszego konta bankowego przez internet. Tu musimy jednak pamiętać, że aby zapłata podatku była przyjęta przez urząd, przelew musi być dokonany z naszego konta bankowego. Nie możemy zapłacić podatku z cudzego konta. Nawet jeśli mąż płaci podatek za żonę, ale nie ze wspólnego rachunku bankowego – urząd nie uzna tej wpłaty.

  Jeśli wybieramy zapłatę podatku z konta bankowego przez internet, wtedy na naszym panelu internetowym musimy wybrać opcję „przelew do US/ZUS”. Przelewy do US/ZUS różnią się od „zwykłych” przelewów. Są one wzbogacone o rubryki: okres płatności, symbol formularza oraz typ identyfikatora podatkowego. Dlatego też ważne jest, aby wybrać odpowiednią opcję.

  Terminem zapłaty podatku przy przelewie przez internet (w obrocie bezgotówkowym) jest dzień obciążenia naszego rachunku bankowego na podstawie polecenia przelewu.

   

 • Urząd skarbowy a zapłata podatku

  Urząd skarbowy a zapłata podatku

  Jeśli z zeznania głównego PIT wychodzi nam niedopłata podatku, to do ostatniego dnia kwietnia (a w przypadku PIT-28 - do ostatniego dnia stycznia), brakujący podatek musimy zapłacić do urzędu skarbowego.

  Brakujący podatek możemy zapłacić:

  1) gotówką w kasie urzędu,

  2) gotówką na rachunek urzędu skarbowego w banku, pocztą, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej,

  3) bezgotówkowo, przelewem (z rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu

  (patrz pyt. 107.7).

  w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. na konto PIT naszego urzędu skarbowego.

 • Rozliczenie 2017 online w urzędzie skarbowym

  Rozliczenie 2017 online w urzędzie skarbowym

  Złóż szybko Twoje rozliczenie roczne PIT przez internet. Rozlicz się przez najłatwiejszy na rynku program do rozliczenia PIT online. PITax. pl to program łatwy w obsłudze  i przyjazny dla

  użytkownika. Zadaje tylko proste pytania, które finalnie doprowadzają do poprawnie rozliczonego PIT. Zeznanie roczne można wysłać przez internet do urzędu skarbowego, jak i zeznanie wydrukować i złożyć osobiście, czy też wysłać pocztą tradycyjnie do urzędu skarbowego- wedle uznania. Jeśli z zeznania wynika nam niedopłata podatku, to do końca kwietnia lub stycznia - w zależności od rodzaju złożonego PIT - mamy obowiązek brakujący podatek zapłacić. Natomiast jeśli z PIT rocznego wyszedł nam zwrot podatku, to urząd skarbowy ma 3 miesiące, od dnia otrzymania naszego PIT, na zwrot podatku

 • PIT dla studentów

  PIT dla studentów

  Jesteś studentem, który odbywał płatne praktyki za granicą? Jesteś studentem, który uczył się za granicą i w związku z tym otrzymywał grant na naukę, wyżywienie, mieszkanie? Jeżeli nie wiesz, czy i Ciebie dotyczy rozliczenie PIT proponujemy zapoznanie się z działem “Wiedza podatkowa” w naszym Portalu Podatnika. Jeżeli oprócz wyżej wspomnianych dochodów otrzymywałeś również wynagrodzenie z pracy, to polecamy Ci nasz darmowy program do PIT 2016/2017. Zadajemy proste pytania - a Ty masz wypełniony PIT w 5 minut. Przekonaj się sam.

 • Czy rozliczać stypendium?

  Czy rozliczać stypendium?

  Dostajesz stypendium i nie wiesz, czy musisz rozliczyć PIT? Jaki druk PIT wybrać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w sekcji “Wiedza podatkowa”, w artykule “Zarabianie przez dzieci”. Jeśli wciąż masz kłopoty z rozliczeniem PIT zachęcamy Cię do rozliczenia się online przez nasz darmowy program PIT. Nie musisz nic wiedzieć o podatkach - wystarczy, że my wiemy. Poprowadzimy Cię za rękę krok po kroku i za 5 minut będziesz miał wypełniony poprawnie PIT, który możesz wysłać online lub wydrukować.

 • Program PIT 2016

  Program PIT 2016

  Darmowy program PIT 2017 PITax.pl to program uniwersalny. Rozlicza studentów, osoby pracujące, emerytów i pozostałe grupy zawodowe. PITax jest na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym. Tylko u nas rozliczysz nową ulgę na dzieci oraz zmienioną ulgę na internet. PITax gwarantuje Państwu poprawność obliczeń (program został ściśle przetestowany). Rozlicz się z nami a zobaczysz, że rozliczenie PIT wcale nie jest trudne i długie. Zeznanie możesz wysłać online lub wydrukować.

 • PIT 2016 online

  PIT 2016 online

  Jeżeli cenisz sobie spokój i wygodę, to na pewno polubisz PITax.pl. To łatwy w użytkowaniu program do PIT-ów o przyjaznym interfejsie użytkownika. Stawiamy nie tylko na przyjazny wygląd, ale przede wszystkim na rzetelność i poprawność wyliczeń. Z pomocą naszego programu PIT masz wypełniony w 5 minut. Możesz je wysłać online, wydrukować lub zapisać na swoim koncie i wrócić do niego w dowolnym momencie.

 • Rozliczenie PIT dla studentów

  Rozliczenie PIT dla studentów

  Jesteś zawalony sesją, poprawkami, tyle fajnych eventów wkoło, a tu jeszcze rozliczenie PIT 2016 nie daje o sobie zapomnieć? Wystarczy rozliczyć PIT online z PITax.pl! PIT rozliczysz w 5 minut - właściwe to program wszystko zrobi za Ciebie. Ty jedynie musisz odpowiedzieć na kilka prostych pytań (naprawdę prostych - nie musisz znać przepisów podatkowych. Od tego jesteśmy my!)
  Rozliczając PIT online ominiesz długie kolejki w urzędach skarbowych, jednak jeśli wolisz tradycyjne składanie PIT-ów osobiście wystarczy, że wydrukujesz swoje zeznanie.  

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00