• Szybki PIT z PITax.pl

  Rozlicz szybko PIT z PITax.pl. Wypełnij PIT w 10 minut i miej podatki
  z głowy na rok. Nasz kreator zadaje proste pytania, z ktrymi poradzi sobie nawet dziecko. Zamieniamy skomplikowane pojęcia ustawowe
  w łatwe pytania, użytkownik rozlicza PIT na podsstawie wyborów.
  W 10 minut możesz mieć poprawnie rozliczony PIT. Urząd skarbowy online może przyjąć Twoje zeznanie roczne, jak i PIT możesz wydrukować i zanieść osobiscie do urzędu skarbowego.

 • Rozlicz szybko PIT. Urząd skarbowy przez internet może przyjąć Twoje zeznanie roczne - a Ty zaoszczędzisz czas, pieniądze oraz... nerwy

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat "urząd skarbowy online" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W poniższym przewodniku przeczytają Państwo, który urząd skarbowy wybrać przy rocznych rozliczeniach PIT, jakie są formy złożenia PIT w urzędzie oraz jak wysłać PIT online. Na końcu mówimy o tym, czym jest UPO, a zatem co stanowi dowód otrzymania naszego PIT przez urząd oraz pokrótce omawiamy sprawy dotyczące kontroli skarbowej.

  • Formularze PIT

  • Który urząd wybrać

  • Jak wysłać
   PIT online

  • Kontrola podatkowa

  • Artykuły
   na temat
   Urząd Skarbowy

 • Który urząd skarbowy wybrać?

  Który urząd skarbowy wybrać?

  Przy wysyłce PIT online, jak i wysyłce tradycyjnej PIT do urzędu skarbowego powinniśmy wybrać odpowiedni urząd skarbowy, do którego ma trafić nasze zeznanie roczne.

  Odpowiednim urzędem skarbowym jest ten, który był właściwy dla naszego zamieszkania na dzień 31.12. roku, za który składamy PIT. Jeśli składamy PIT w roku 2020, to powinniśmy wysłać PIT do urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania na dzień 31.12.2019

  Gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, to w naszym rozliczeniu rocznym (w danych osobowych) zawsze wpisujemy adres aktualny. (Znaczenie ma adres zamieszkania, a nie zameldowania). Natomiast nasz PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego dla nas na dzień 31.12 poprzedniego roku.

  Małżonkowie rozliczający się razem wybierają dowolny urząd skarbowy (żony lub męża) i tam wysyłają swój PIT. Jeżeli chcą, to mogą wysłać do urzędu, w którym dotychczas się rozliczali, pisemną informację o rozliczeniu się w urzędzie małżonka. Nie jest to jednak konieczne.

  Znajdź swój urząd w województwie:

  dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim

 • Formy złożenia PIT

  Formy złożenia PIT

  Istnieje kilka form rozliczenia się z fiskusem.

  • Tradycyjnie – osobiście w urzędzie skarbowym (otrzymujemy wtedy kopię swojego PIT-u z pieczątką, że przyjęto zeznanie).
  • Poprzez tzw. PITomat (urzędomat)  - są to automaty w niektórych urzędach skarbowych, urzędach gmin. Wrzucamy do nich swoje zeznanie, a PITomat zwraca nam kopię pierwszej strony oraz potwierdzenie, że przyjęto PIT.
  • Elektronicznie – przez strony internetowe oferujące rozliczenie online (np. przez pitax.pl). Otrzymujemy wtedy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zeznania przez urząd skarbowy przez internet.
  • Wysyłając listem poleconym – przez Pocztę Polską  - wtedy należy zachować potwierdzenie nadania listu. Decydującą datą jest data stempla pocztowego.
  • Wysyłając kurierem – wtedy decydującą datą jest data wpływu PIT-u do urzędu skarbowego.
 • Jak wysłać PIT online?

  Jak wysłać PIT online?

  Aby wysłać PIT przez internet niezbędny jest tzw. podpis online. Podpis online może mieć dwie formy:

  • e-podpisu - jest to kwalifikowany, certyfikowany podpis elektroniczny, który trzeba zakupić w odpowiedniej instytucji,
  • danych autoryzacyjnych - na dane autoryzacyjne składają się dane osobowe podatnika: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL lub NIP, a także kwota ubiegłorocznego przychodu z PIT, który wysłaliśmy do urzędu rok temu.

  Podczas wysyłania PIT przez internet wygodniejszą formą jest podpis z użyciem danych autoryzacyjnych, ponieważ przy rozliczaniu PIT online dane osobowe są niezbędne, aby wypełnić PIT - program automatycznie je uzupełnia. Natomiast jeśli chodzi o kwotę przychodu z ubiegłorocznego roku, to program do PIT dokładnie informuje, z którego PIT oraz z którego pola podać kwotę. Jeśli ktoś już wcześniej rozliczał się z PITax.pl to ten bezpłatny program do PIT zapamiętuje odpowiednie kwoty do podpisu online, aby użytkownik nie musiał niczego szukać w dokumenatch i mógł wysłać PIT w 10 minut.

 • Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu?

  Skąd wiem, że mój PIT dotarł do urzędu?

  Gdy urząd skarbowy PITy otrzymał online -  w odpowiedzi wysyła UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

  Oczekiwanie na UPO podczas wysyłania PIT przez internet zazwyczaj trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Jednakże czasami UPO może przyjść po parudziesięciu minutach (rzadko tak się zdarza, jednak istnieją takie przypadki). Czas oczekiwania na UPO zależy od ilości osób wysyłającej PIT online do urzędów skarbowych w tym samym czasie.

  UPO jest oficjalnym, urzędowym dokumentem, który stanowi, że urząd skarbowy online otrzymał nasz PIT.

  Status złożonego PIT-u można również sprawdzić -  po zalogowaniu się do www.pitax.pl -  w górnej zakładce “Konto Podatnika”, w podmenu “Zeznania”. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym wysłaliśmy PIT.

 • Kontrola podatkowa

  Kontrola podatkowa

  W okresie 5 lat od dnia wysłania danego PIT urząd skarbowy może zweryfikować, czy nasze zeznania roczne zostały wypełnione prawidłowo. Jeśli w toku czynności sprawdzających okaże się, że mamy w zeznaniu oczywiste omyłki (np. czeskie błędy) lub w wyniku zmiany kwota nie będzie wyższa niż 5 000 zł, wtedy fiskus z urzędu koryguje nasze zeznanie, o czym ma obowiązek nas poinformować.

  Kontrola podatkowa względem nas może nastąpić np. wskutek czyjegoś zawiadomienia. Wtedy urząd musi nas poinformować o zamiarze wszczęcia kontroli co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w tym terminie, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

  Kontrola skarbowa:

  • wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie w sprawach o przestępstwo,
  • dotycząca  przychodów z nieujawnionych źródeł,
  • dotycząca niezgłoszonej do opodatkowania działalności godp.,
  • dotycząca kas fiskalnych

  nie musi być poprzedzona zawiadomieniem urzędnicznym.

  Upoważnienie kontrolera musi zawierać:

  • oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia upoważnienia,
  • wskazanie podstawy prawnej,
  • imię i nazwisko kontrolującego,
  • numer legitymacji służbowej,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • zakres kontroli,
  • datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
  • podpis, stanowisko oraz funkcję osoby udzielającej upoważnienia,
  • pouczenie o prawach i obowiązkach.

  Jeżeli upoważnienie nie spełnia wszystkich wymagań to nie jest podstawą do przeprowadzenia kontroli.

 • Pobierz aktualne formularze PIT z załącznikami w wersji aktywnej
  lub do samodzielnego wypełnienia

 • Artykuły na temat Urząd Skarbowy Online

  • Donosy do urzędu skarbowego - uprzejmie donoszę, że...
   Donosy do urzędu skarbowego

   Urzędy skarbowe wciąż otrzymują wiele donosów od “anonimowych”, “życzliwych sąsiadów”, czy “płacących podatki”... W terminologii urzędowej donosy zwane są informacjami zewnętrznymi.

  • Urząd skarbowy online
   Urząd skarbowy online

   W kontaktach z fiskusem podatnicy najczęściej wykorzystują Internet do składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, zeznań i informacji.Bardzo popularne jest m. in. rozliczenie pit 37 online, a także pit 36 i pit 28.

  • Wezwanie do urzędu skarbowego
   Wezwanie do urzędu skarbowego

   Kiedy mamy za sobą  rozliczenie pit 2016 przez internet nie przypuszczamy, że możemy być wezwani do urzędu skarbowego. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

  • Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe?
   Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe

   Roczne zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 i wszystkie inne PITy 2016 może za nas podpisać pełnomocnik.

  • Asystent podatnika w urzędach skarbowych
   Asystent podatnika w urzędach skarbowych

   Minister Finansów zapowiedział wprowadzenie instytucji asystenta w urzędach skarbowych dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Asystent będzie mógł też pomagać podatnikom już prowadzącym firmę, jeżeli sobie nie radzą z obowiązkami wobec państwa.

  • Kontrola podatkowa
   Kontrola podatkowa

   W 5-letnim okresie od złożenia PIT-u urzędnicy mogą weryfikować, czy to, co zapisaliśmy w Picie jest zgodne z prawdą. Dlatego wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem PIT-u z danego roku powinniśmy przechowywać przez 5 następnych lat.

  pokaż więcej

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00