• PIT 37 Online 2016

  Bezpłatny
  program umożliwiający
  rozliczenie PIT-37

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • PIT 37 w PITax.pl

  PITax.pl zbiera wywiad o Twoich przychodach i samodzielnie dobiera odpowiedni formularz do rozliczenia. Najczęściej jest to najpopularniejszy - bo rozliczany przez 82% podatników - PIT-37.
  Jeśli zaznaczysz, że uzyskałeś przychody, które należy rozliczyć na formularzu PIT-36 lub innym formularzu - PITax.pl automatycznie dobierze formularze. PITax.pl zada Ci również pytania o wszeliego rodzaju sytuacje, które mogą przyczynić się do obniżenia Twojego podatku i w razie potrzeby wypełni odpowiedni formularz załącznika.

 • 82% podatników rozlicza się na formularzu PIT-37. Na tym formularzu rozliczysz najpopularniejsze przychody, w tym przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-37 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo prezentację rozliczenia PIT 37 w PITax.pl, aktualne druki PIT 37 do pobrania, informacje o tym jak wypełnić formularze PIT 37 oraz przegląd bazy wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozliczeniem na druku PIT-37.

  • Pobierz PIT-37 druki

  • Kto wypełnia PIT-37?

  • Kiedy PIT 37
   nie wystarczy?

  • Terminy
   i obowiązki podatnika

  • Baza wiedzy na temat PIT-37

 • Kto i kiedy powinien wypełnić PIT-37?

  Kto i kiedy powinien wypełnić PIT-37?

  PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika (czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). W 37 PIT rozliczamy w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

  Słowa kluczowe: rozliczenie PIT 37 elektronicznie, rozliczenie PIT 37 przez internet, rozliczenie PIT 37 2016, rozliczenie PIT-37 2016, rozliczenie PIT-37 2017

 • Jak rozliczyć PIT-37

  Formularze PIT-37 są najczęściej składanymymi PIT-ami w urzędzie skarbowym. Druk PIT-37 mają obowiązek wypełnić osoby, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy odpowiednie podmioty pobierały z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  PIT-37 powinien być wypełniony w oparciu o:

  • PIT-11 - na którym wykazywane są m.in. dochody z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich,
  • PIT-40A/11A - na którym wykazywane są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych),
  • PIT-8C - na którym wykazywane są np. dochody ze stypendium
  • PIT-R -na którym wykazywane są dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

  Dochody, koszty uzyskania przychodu, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazane w powyższych PIT-ach należy przepisać do PIT-37 do odpowiednich rubryk. Jeżeli w dwóch PIT-ach mamy wypełnione takie same rubryki, to w PIT-37 podajemy kwotę zsumowaną z obu PIT-ów (np. w PIT-11 kwota składki zdrowotnej wynosi 500 zł oraz w PIT-40A/11A kwota składki zdrowotnej wynosi 300 zł - w pole dotyczące składki zdrowotnej w PIT-37 wykazujemy 800 zł).

  Do PIT-37 można dołączyć PIT-D, w którym możemy odliczyć ulgi mieszkaniowe oraz PIT-O, w którym odliczymy inne ulgi, np. przekazane darowizny, ulgę na dzieci, ulgę internetową.

  Dla osób, które nie wiedzą jak rozliczyć PIT 37, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PIT-37 przez internet. Program do PIT pomoże nie znającym się na podatkach przy poprawnym wypełnieniu PIT.
  Rozliczenie PIT 37 2017 można wysłać online do urzędu skarbowego lub wydrukować i zanieść osobiście.

  Słowa kluczowe: druki PIT-37, PIT-37 formularze, PIT 37 druki, PIT 37 formularze

   

 • Załączniki do PIT-37

  Załączniki, jakie można dołączyć do PIT-37, to PIT-O oraz PIT-D. PIT-D służy do wykazania ulg mieszkaniowych, PIT-0 do wykazania ulg innych niż mieszkaniowe, które obowiązują w danym roku podatkowym. Rok podatkowy, to rok, za który rozliczamy PIT. Czyli składając PIT w roku 2017 rokiem podatkowym jest rok 2016.

  PIT/O

  Popularne ulgi, które można odliczyć w PIT/O, to ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła oraz z tytułu oddania krwi, ulga na ikze, czy ulga zagraniczna.

  W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

  PIT/D

  PIT/D służy do odliczenia ulg mieszkaniowych, np. ulgi mieszkaniowej, czy odsetkowej, a także do ulg domowych, które nie znalazły pokrycia w ubiegłych latach, np. ulga remontowa, czy budowlana.

  Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

 • Kiedy PIT-37
  nie wystarczy

  Rozliczenie na PIT-37 jest uzależnione od rodzaju dochodów, które uzyskiwaliśmy w ubiegłym roku. Nie wszystkie dochody można rozliczyć na PIT-37, ponieważ ten druk służy do wykazania dochodów od płatników; czyli np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenie, czy działalności wykonywanej osobiście. Jeśli poza tymi dochodami uzyskaliśmy inny rodzaj dochodów, to musimy je rozliczyć na innym PIT. I tak - jeśli uzyskaliśmy dochody z zagranicy, z dział. gosp. opodatkowanej 18/32-procentową stawką ryczałtu, małoletnich dzieci  - musimy sięgnąć po PIT-36, jeśli uzyskaliśmy dochody z dział.gosp.ryczałtowej lub najmu prywatnego - musimy rozliczyć się na PIT-28, jeśli mieliśmy przychody z dział.gosp. opodatkowanej liniowo - musimy je wykazać na PIT-36L, dochody z papierów wartościowych wykazujemy na PIT-38, a dochody z nieruchomości na PIT-39.

  Jedynie PIT-37 i PIT-36 wzajemnie się wykluczają - do urzędu możemy złożyć albo PIT-37 albo PIT-36. Jednakże możemy znaleźć się w sytuacji, gdy w urzędzie będziemy musieli złożyć kilka druków PIT, np. gdy w jednym roku uzyskiwaliśmy dochody z najmu prywatnego (PIT-28) oraz z pracy (PIT-37).

  Wszystkie PITy oprócz PIT-28 należy złożyć w urzędzie do końca kwietnia, PIT-28 do końca stycznia. Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia.

  Jak widać z powyższego tekstu nie zawsze wystarczające jest rozliczenie
  PIT-37. Program do PIT dobierze za państwa odpowiedni formularz PIT - na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika. Wybierz rozliczenie PIT-37 internetowo i odpocznij na rok od podatków.

  Słowa kluczowe: rozliczenie PIT 37 program, rozliczenie PIT 37 internetowo, rozliczenie PIT-37 elektronicznie

 • Terminy i obowiązki podatnika

  Ważne terminy dla podatnika, to te związane z rozliczeniem rocznym PIT oraz zapłatą podatku - jeśli taki wynika z zeznania.

  • 31 stycznia - to czas na złożenie PIT-28 oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć 17 stycznia, a zapłacić podatek 31.
  • 30 kwietnia - to czas na złożenie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39  oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć w marcu, a zapłacić podatek w kwietniu.

  Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia.

  • 11 stycznia -  złożenie pracodawcy PIT-12, jeśli chcemy, aby pracodawca nas rozliczył z urzędem skarbowym.
  • przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia - złożenie pracodawcy PIT-2, dzięki temu pracodawca będzie od nas pobierał mniejsza zaliczki na podatek.
 • Artykuły na temat PIT 37

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet
   9 listopada 2016 r.

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2016
   10 października 2016 r.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

   czytaj więcej

  • Wynagrodzenie z umowy-zlecenia
   Wynagrodzenie z umowy-zlecenia
   19 września 2016 r.

   Przy różnych wariantach umowy-zlecenia kwota netto (do wypłaty) może się różnić, mimo takiej samej kwoty brutto podanej w umowie.

   czytaj więcej

  • PIT po terminie
   PIT po terminie
   10 maja 2016 r.

   Ustawa o PIT przewiduje określone terminy dla złożenia rocznych rozliczeń. Jeśli przegapimy określone terminy, to możemy złożyć tzw. czynny żal wraz ze złożeniem PIT po ustawowym terminie.

   czytaj więcej

  • 1% a darowizna na cele pożytku publicznego
   1% a darowizna na cele pożytku publicznego
   8 kwietnia 2014 r.

   Wypełniając PIT możemy wspomóc Organizację Pożytku Publicznego podwójnie; obdarowując ją 1% oraz dokonując darowizny. Są to dwie, odrębne, niezależne od siebie formy pomocy.

   czytaj więcej

  • Praca na emeryturze
   PIT Emeryta
   5 marca 2013 r.

   Pracujący emeryci składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne, np. PIT-37. Wypełniają go na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11

   czytaj więcej

  • Bezrobotni
   Rozliczenie PIT-37 przez bezrobotnych
   4 marca 2013 r.

   Osoby bezrobotne powinny składać PIT do urzędu skarbowego - obowiązek taki mają osoby, które dostają zasiłek dla bezrobotnych. PIT-37 należy wypełnić w oparciu o PIT-11, który jest otrzymywany z urzędu pracy.

   czytaj więcej

  • Kalendarz podatkowy
   Kalendarz podatkowy
   10 stycznia 2013 r.

   Rozliczenie PIT 37 wiąże się z dwoma głównymi obowiązkami; złożeniem PIT w urzędzie. Można złożyć PIT osobiście, wysłać pocztą lub wysłać PIT 37 online do urzędu - niezależnie od sposobu wysyłki PIT do urzędu nieprzekraczalnym terminem jest 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to czas złożenia PIT wydłuża się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia. DRugim obowiązkiem jest zapłata podatku.

   czytaj więcej

  • Wygrane w konkursach
   Wygrana w konkursie a rozliczenie PIT-37
   10 stycznia 2013 r.

   Wygrane w konkursach (np. internetowych, w kasynie, w lotto) zazwyczaj są opodatkowane powyżej określonej kwoty, a i zwyczajowo organizator pobiera podatek od wygranej w konkursie - laureaci nie muszą więc wykazywać dochodów z wygranych w PIT.

   czytaj więcej

  • Umowa zlecenie/dzieło
   Rozliczenie umowy zlecenie/dzieło
   4 stycznia 2013 r.

   Sposób rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło zależy od wysokości wynagrodzenia zawartej w umowie. Jeśli wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł brutto, to nie wykazujemy tego dochodu w naszym zeznaniu rocznym (PIT-37, PIT-36).

   czytaj więcej

  • Rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca
   Osoba samotnie wychowująca a rozliczenie PIT
   29 grudnia 2012 r.

   Osoby, które wybiorą sposób rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci (zaznaczenie kwadratu nr 4 w PIT-36 lub PIT-37) zapłacą mniejsze podatek, niż gdyby rozliczały się w sposób indywidualny. Aby móc się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca należe spełnić odpowiednie warunki.

   czytaj więcej

  • Rozliczenie z małżonkiem
   Rozliczenie z małżonkiem
   29 grudnia 2012 r.

   Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko na druku PIT-37 lub PIT-36. Aby móc rozliczyć się razem, małżonkowie muszą spełniać odpowiednie warunki; być małżeństwem przez cały poprzedni rok oraz być we wspólnocie majątkowej przez cały poprzedni rok.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • Druki PIT-37

  Druki PIT-37

  Aby zobaczyć dany załącznik należy pobrać odpowiedni PIT (PIT-37 lub PIT-36 i tam w sekcji „Informacje o załącznikach” (sekcja K lub S) wybrać odpowiedni załącznik, który automatycznie się wygeneruje. 

  Druki PIT 37, to PIT/O, PIT/D oraz PIT/2K to załączniki zarówno do PIT-37, jak i do PIT-36.

  Formularze PIT PIT/M, PIT/Z oraz PIT/B to załączniki tylko do PIT-36.

  Łatwe rozliczenie PIT 37 2017 z pitax.pl

 • PIT-37 formularze

  PIT-37 formularze

  Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługuje nam co najmniej jedna ulga podatkowa.  W PIT/O wykazujemy m.in.:

  • ulgę interentową,
  • ulgę na dzieci,
  • dokonane darowizny,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • wpłaty na IKZE,
  • ulgę z tytułu pracy za granicą.

  Gdy małżonkowie rozliczają się razem, to wypełniają jeden PIT/O.
  PIT/O jest załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

  Rozliczenie PIT-37 program wypełni za Ciebie wszystkie formularze PIT 37

 • PIT 37 druki

  PIT 37 druki

  Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe, np.

  • spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego,
  • wydatki na kasę mieszkaniową. 

  Do urzędu skarbowego zawsze składamy jeden PIT/D. Niezależnie od tego, czy rozliczamy się razem, czy osobno. Rozliczenie PIT 37 inernetowo, to najlepszy i najłatwiejszy sposób, aby mieć poprawnie wypełnione formularze PIT-37.

  Rozliczenie PIT-37 2017 jest proste, łatwe i szybkie  - wybierz rozliczenie PIT-37 online, w try miga rozlicz wszystkie PIT-37 druki.

 • Załącznik PIT/2K

  PIT-2K składamy do urzędu skarbowego tylko jeden raz - gdy po raz pierwszy odliczamy ulgę odsetkową (spłatę kredytu na cele mieszkaniowe).

  Załącznik PIT-2K składamy tylko z PIT/D.  Nie można złożyć PIT -2K osobno.

 • Załącznik PIT/M

  W PIT/M wykazujemy dochody małoletnich dzieci, za wyjątkiem ich dochodów z pracy, ze stypendiów oraz z rzeczy oddanych im do osobistego użytku.

  Dochody dzieci, które wykazujemy w PIT/M, to m.in.: dochody z rent krajowych i zagranicznych, dochody z najmu lub dzierżawy, dochody z praw majątkowych.

  Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jeżeli nasze dochody zobowiązują nas do wypełnienia PIT-37, ale nasze małoletnie dziecko również zarabiało, to wtedy wypełniamy PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

  PIT/M składa zarówno jeden, jak i drugi rodzic - nawet jeśli sami rozliczają się na jednym Picie.

  Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, to w związku z przychodami małoletniego dziecka wypełniają, oprócz swojego PIT-u (np. PIT-28, PIT-36L), dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na których wykazują dochody dziecka.

  Zobacz więcej: dochody małoletnich dzieci

 • Załącznik PIT/Z

  PIT/Z jest przeznaczony tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i jest on załącznikiem do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Składają go wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.

  Niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczenia dokonują wspólnie czy osobno, składają osobne załączniki PIT/Z.
  Załącznik składać należy zarówno w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i za lata, w których dokonuje się spłaty kredytu.
  Jeżeli składamy do urzędu skarowego PIT/Z, to musimy również złożyć PIT/B. PIT/Z nigdy nie występuje samodzielnie!

  Z kredytu podatkowego skorzystać może osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 • Załącznik PIT/B

  PIT/B to informacja o dochodach oraz o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową

  (18 lub 32%) lub liniowo (19%).
  Formularz jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie oraz dla osób, które są wspólnikami w spółkach niebądych osobami prawnymi.
  Załącznik PIT/B składa osobno każdy z małżonków - niezależnie od tego, czy rozlicza się wspólnie, czy indywidualnie.
  PIT/B jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L

 • pit 37 online

  Prawie wszyscy podatnicy co roku rozliczają PIT-37. W roku 2016 będzie tak samo, na szczęście ten druk jest najłatwiejszą wersją zeznań podatkowych. PIT 37 jest przeznaczony dla osób, które osiągają dochody z umowy zlecenie, dzieło, pracy najemnej, a także dla emerytów.
  Uproszczając druk PIT-37 przeznaczony jest dla osób które otrzymują dochody od płatnika podatku dochodowego( np. pracodawcy).
  Rozliczając PIT 37 online mamy dostęp do wszystkich ulg, które przysługują podatnikowi. Nie musimy się o nic martwić ponieważ program sam odliczy nam wszystkie należne ulgi.

 • Jak rozliczyć PIT-37

  Jak rozliczyć PIT-37

  Jak rozliczyć PIT przez internet? - Tylko z pitaxem. To rzetelny i profesjonalny, darmowy program do rozliczania PIT online. Z nami nie musisz znać co chwilę zmieniających się przepisów podatkowych, wysokości ulg, limitów odliczeń w PIT-O, PIT-D i w innych drukach PIT. Nie musisz nawet wiedzieć, jaki formularz masz wypełnić. My wszystko Ci powiemy, zrobimy za Ciebie. Rozliczenie z pitax.pl jest darmowe. Nie wierzysz? Sprawdź! Nie ma drobnego druczku ani haczyków!

 • Rozliczenie PIT-37 przez internet

  Rozliczenie PIT-37
  przez internet

  PIT-37 jest najpopularniejszym z zeznań podatkowych w Polsce, wypełnianym przez ponad 80% podatników. Bądź pewien, że zapłacisz najniższy możliwy podatek - rozlicz się w sprawdzonym systemie PITax.pl Łatwe podatki, a my pokażemy Ci jak zapłacić najniższy możliwy podatek.

 • Rozliczenie PIT-37 elektronicznie

  Rozliczenie PIT-37 elektronicznie

  Rozliczenie PIT-37 2017 w 2017roku, czyli rozliczenie PIT za rok 2016 jest możliwe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku. Nie zwlekaj z wypełnieniem zeznania podatkowego - czym wcześniej wypełnisz zeznanie, tym wcześniej urząd jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki Twojego podatku. Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz miał nadwyżkę, czy też będziesz musiał dopłacić podatek - wypełnij kwestionariusz rozliczenia PIT-37, PIT-36 w PITax.pl już dzisiaj. Jeśli okaże się, że to Ty powinieneś dopłacić podatek - będziesz mógł poczekać z wysłaniem zeznania do końca kwietnia. System przypomni Ci o konieczności złożenia zeznania. Wypełnij jednak zeznanie już dziś - będziesz wiedział na czym stoisz. Rozliczenie PIT-37 internetowo  pozwoli Ci na pełną kontrolę i optymalizację Twoich zobowiązań podatkowych.

 • Rozliczenie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Rozliczenie PIT-37,
  PIT-36, PIT-36L,
  PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Zeznania podatkowe: PIT-37 oraz pozostałe od lat mogą być rozliczane przez internet i ta forma rozliczenia staje się coraz popularniejsza wśród podatników. Ponieważ rozwiązania dostępne na stronach Ministerstwa Finansów nie zawsze są tak łatwe w użytkowaniu jak byśmy sobie tego życzyli, ani w żaden sposób nie pomagają one w optymalizacji podatkowej i nie podpowiadają jak zapłacić najniższy możliwy w ramach prawa podatek - skorzystanie z serwisu PITax.pl Łatwe podatki jest rozwiązaniem o wiele lepszym. Rozliczenie PIT-37 przez internet tylko z PITax.pl!

 • PIT-37 przez internet

  PIT-37 przez internet

  Skorzystaj z prostego programu do rozliczenia PIT-37 online, PIT-36 i innych PIT-ów. Z Pitaxem wypełnisz PIT w mgnieniu oka. Zeznanie roczne możesz wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

   

 • Najczęstsze błędy - Rozliczenie PIT 37 elektronicznie

  Niepoprawne rozliczenie PIT 37 online, może zdarzyć się każdemu, najczęściej wynikają one z nieuwagi. Aby uniknąć błędów matematycznych lub innych pomyłek warto wybrać rozliczenie PIT 37 przez internet z programem do PIT pitax.pl, łatwe podatki. W naszym programie zawsze znajdują się najnowsze wersje wszystkich formularzy. Rozliczając się przez program PITax.pl, minimalizują Państwo popełnienie tych błędów. Jest to gwarancja poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej

  Oto dziesięć najczęściej występujących błędów podczas rozliczania PIT-37:

   1. Nieaktualne druki PIT.

   Formularze zmieniają się co roku, najłatwiejszym sposobem na rozpoznanie czy dany druk jest obowiązujący jest sprawdzenie indeksu, który znajduje  na dole strony formularza. W 2014 roku jest to wersja 20.

   2. Błędny wybór identyfikatora podatkowego

  Problem dotyczy wypełniania pierwszego i drugiego pola. W formularzu trzeba podać albo NIP, albo PESEL. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są  podatnikami VAT muszą posłużyć się nr PESEL. Pozostali podają NIP.

  3. Niewłaściwy adres

  Wypełniając zeznanie roczne podatnicy często wpisują niewłaściwe adresy zamieszkania. Należy pamiętać o tym, że w zeznaniu podatkowym w należy wpisać adres zamieszkania właściwy w dniu składania zeznania podatkowego, a nie adres zameldowania.

   4. Brak oznaczenia celu złożenia formularza

  Wypełniając formularz zapominamy zaznaczyć kwadracika wskazującego na cel złożenia. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinny zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania". 

  5. Niepoprawne rozliczenie z małżonkiem

  Młode małżeństwa rozliczają formularz podatkowy na  drukach wspólnie, chociaż ślub wzięli w trakcie roku podatkowego. Dopiero wtedy gdy małżeństwo trwa pełny rok podatkowy można rozliczyć się wspólnie. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną. Występuje, także niekonsekwentne wypełnianie zeznania przez małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania (osoba zapisana w zeznaniu jako podatnik podaje swój dochód lub stratę w części przeznaczonej dla małżonka - i odwrotnie)

   6. Pomyłki w zaokrąglaniu kwot

  Niektóre kwoty wykazywanych w zeznaniach PIT  zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych)

  7. Błędny w znakach oddzielających kwoty

   Osoby rozliczające PIT często używają złego separatora, pisząc przecinek, zamiast kropki. Taki błąd jest dość częsty, ponieważ w PIT- 37 kwoty groszy są oddzielane od złotówek kropką, a nie przecinkiem.

  8. Niewłaściwe wypełnianie pól do przekazywania 1% podatku na OPP

  Kwota jaką chcemy przekazać wybranej OPP nie może przekraczać1% podatku należnego. Dlatego gdy podatek wyniósł zero, nie możemy przekazać organizacji. Podatnicy którzy chcą przekazać 1% swojego podatku, powinni zwrócić uwagę aby kwoty były zaokrąglone do 10 groszy i wypełnia numer KRS organizacji pożytku publicznego. Należy też pamiętać, że jeśli nie złożymy rozliczenia w terminie, stracimy możliwość przekazania podatku.

  9. Brak podpisu podatnika

  Rozliczenie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie dokument jest nieważny. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem zeznanie podpisują oboje małżonkowie. Zeznanie może być podpisane przez jednego z małżonków jednak tylko w sytuacji, w której małżonek upoważnił drugiego małżonka do podpisania zeznania w jego imieniu, a tenże podpisując zeznanie oświadcza jednocześnie, że takie upoważnienie posiada.

  10. Brak załączników do zeznania

  Korzystając z odliczeń należy złożyć razem z zeznaniem odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w polach, które są przeznaczone na dane o załącznikach rozliczający wpisuje liczbę załączników danego rodzaju,  zeznaniu jakie załączniki składamy. Jeżeli rozliczamy się oddzielnie z małżonkiem, a oboje chcemy wykorzystać ulgę mieszkaniową dołączamy PIT/D wypełniony na oboje małżonków z zaznaczeniem, do zeznania którego z małżonków jest on dołączony.

  Pitax.pl to najlepsze rozliczenie PIT 37 program. 

 • Jak rozliczyć pit 37

  Jak rozliczyć pit 37

  PIT-37, to najczęściej składany formularz PIT przez podatników. Dochody, jakie należy rozliczyć na PIT-37, to dochody z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło, zlecenia, działalności obywatelskiej i społecznej, a także inne przychody, jak: należności przypadające tymczasowo aresztowanym, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, świadczenia z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.

  Wypełniając PIT 37 powinniśmy się opierać o otrzymane od pracodawców i ZUS-u lub KRUS-u PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A oraz PIT-R. Dane z tych PIT-ów od płatników, pracodawców przenosimy w odpowiednie wiersze do PIT-37.

  Od powyższych przychodów odejmujemy koszty uzyskania przychodów (czyli wszystkie wydatki związane z uzyskaniem przychodu, bez których poniesienia nie byłoby możliwości uzyskania przychodu, np. bilety na dojazdy do pracy). Różnica między przychodem a kosztami, to dochód. Od dochodu możemy odliczyć przysługująca nam ulgi, darowizny na cele pożytku publicznego, na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, czy z tytułu oddania krwi. Ulgami, które można odliczyć od dochodu są jeszcze; ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (ikze), zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz wydatki mieszkaniowe.

  Po odjęciu od dochodu należnych nam ulg uzyskujemy dochód do opodatkowania, od którego należy obliczyć podatek wg skali, wzór na podatek wygląda następująco: gdy dochod do opodatkowania, czyli podstawa opodatkowania jest mniejsza lub równa kwocie 85 528 zł, to podatek wynosi 18% podstawy minus 556, 02 zł. Gdy podstawa jest wyższa niż 85 528 zł, wtedy podatek wynosi: 14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

  Od tak obliczonego podatku możemy odliczyć ulgi, które nam przysługują. Ulgami, które można odliczać od podatku są ulga na dzieci,  ulga na wyszkolenie uczniów, ulga z tytułu opłacania składek z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej.

 • PIT-37 przez internet 2017

  PIT-37 przez internet 2017

  Dla wszystkich, których nurtują pytania jak rozliczyć pit 37 online, mamy odpowiedź - pit 37 przez internet rozlicz tylko z pitax. To darmowy i innowacyjny program do PIT, który automatycznie wyliczy i wypełni PIT za użytkownika - Ty jedynie musisz odpowiedzieć na parę prostych pytań, z którymi poradziłoby sobie nawet dziecko. Dodatkowo, przyjazna grafika w pomarańczowych i fioletowych kolorach działa na podatnika uspokajająco, a on ma wrażenie jakby grał w jakąś grę, a nie wypełniał PIT-y.

  PITax.pl daje możliwość zarówno osobistego złożenia PIT (wydrukowania wypełnionego w kreatorze PIT) w urzędzie, jak i wysłania PIT online. Aby złożyć PIT online potrzebna jest kwota przychodu z ubiegłorocznego PITu.  Dla osób które w zeszłym roku rozliczały się już w PITax odpowiednia kwota jest zapamiętywana.  Gdy PIT dotarł do Urzędu Skarbowego urząd w odpowiedzi wysyła UPO czyli urzędowe potwierdzenie odbioru.  UPO jest oficjalnym urzędowym dokumentem, który stanowi urząd właśnie otrzymał nasz PIT.   Status złożonego pitu można również sprawdzić po zalogowaniu się do www.pitax.pl, w górnej zakładce konto podatnika w podmenu zeznania.

 • Jak wysłać PIT-37 online

  Jak wysłać PIT-37 online

  Podpisem online jest kwota przychodu z ubiegłorocznego zeznania (składanego w 2015 r).

  Przy wysyłce PIT przez internet należy kierować się poniższymi wskazówkami:

  Jeżeli w zeszłym roku składaliśmy PIT-37 wówczas należy podać wartość z pozycji 64. Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowaliśmy jako małżonek wówczas należy podać wartość z pozycji 95.
  (Gdy rozliczenie było lub jest wspólne kwot nie należy sumować - podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik).
  Jeżeli składaliśmy inny PIT wówczas jako kwotę przychodu za rok 2014 należy rozumieć w przypadku:

  · PIT-28 pozycję 42,

  · PIT-36 pozycję 86, lub pozycję 133 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2014 występował jako      małżonek,

  · PIT-36L pozycję 13 lub pozycja 18,

  · PIT-38 pozycję 24,

  · PIT-39 pozycję 20,

  · PIT-40 pozycję 53,

  · PIT-40A pozycję 33

  Gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT- u - jako kwotę przychodu należy podać "0" (zero).

  Natomiast, gdy w zeszłym roku składaliśmy kilka PIT-ów - należy podać kwotę tylko z jednego zeznania - przepisy nie określają, które zeznanie ma pierwszeństwo, dlatego należy próbować, aż natrafimy na odpowiednie zeznanie.

 • Rozliczenie PIT 37 internetowo

  Rozliczenie PIT 37 internetowo

  Rozliczenie PIT 37 przez internet, to najsyzbsze rozliczenie PIT. Darmowy program do PIT 2017 w 5 minut wypełni za Ciebie każdy formularz PIT-37, i nie tylko druk PIT-37. Rozliczamy wszystkie PIT-y. Wybierze odpowiedni program do PIT i miej rozliczenie PIT 37 2016 z głowy.

Jesteś tutaj: Strona główna PIT 37

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00