PIT 37 Online 2020/2021

Poradnik rozliczenia deklaracji

PIT-37 to najczęściej wybierany formularz rozliczeniowy. Tę deklarację rozlicza blisko 82% podatników. Wypełniają go osoby osiągające m.in przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT-37 w 2020/2021 roku przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo prezentację rozliczenia PIT w PITax.pl, aktualne druki PIT 37, darmowy program do pobrania oraz rozliczenia online, informacje o tym jak je wypełnić oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z rozliczeniem druku PIT-37.

Spis treści
PIT 37 Online
Program do PIT 37
Druk PIT 37
Załączniki do PIT 37

Wskazówki
PIT 37 dla osób samotnie wychowujących dzieci
PIT 37 z małżonkiem

Najczęstsze pytania
Jak wysłać PIT 37?
PIT 37 – Dla kogo?
PIT 37 – Do kiedy?
Jakie ulgi mogę odliczyć?
Kiedy rozliczać inne formularze PIT?

PIT 37 Online

Rozliczenie deklaracji PIT-37 online w 2021 roku to zaoszczędzony czas na wizytach w Urzędzie Skarbowym bądź na poczcie, a także większa pewność że poprawnie wypełniliśmy druk i załączyliśmy wszystkie niezbędne załączniki. Aby wypełnić i wysłać formularz online wystarczy uruchomić program PITax w przeglądarce, założyć konto oraz wypełnić wszystkie informacje dotyczące rozliczenia, takie jak:

 • Dane z formularza PIT-11/PIT-11A lub PIT-40 lub PIT-R
 • Informacje o ulgach i odliczeniach, które nam przysługują
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Przychód z formularza z zeszłego rozliczenia PIT 2020.

Przy wysyłce PIT-37 przez Internet pamiętajmy, że potwierdzeniem poprawnego rozliczenia jest UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które możliwe jest do pobrania w formie PDF pod koniec procesu. Nie zapomnij pobrać go i umieścić w bezpiecznym miejscu na swoim komputerze.

Program do PIT 37

Na stronie Pitax.pl znajdziesz także darmowy program do rozliczenia deklaracji PIT-37, za pomocą którego szybko przygotujesz formularz (np. za pomocą kreatora), załączysz wszystkie załączniki a także wyślesz deklarację online lub pobierzesz do wydruku w formie PDF.

Najważniejsze cechy programu:

 • Umożliwia wysłanie PIT 37 za 2020 rok przez Internet.
 • Zawiera prosty kreator deklaracji PIT.
 • Automatycznie dodaje wymagane załączniki.
 • Program automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu.
 • W wersji online, rozliczymy PIT-37 zarówno na Windows, Mac i Linux.

Rozliczenie Ulgi Internetowej w ProgramieRozliczenie PIT 37 za 2020 w ProgramieWypelnianie PIT37 w programie Pitax - PIT-11

Kliknij tutaj, aby przejść do poradnika opisującego rozliczanie pitów w darmowym programie PITax.pl

Druk PIT 37

Formularze PIT-37 są najczęściej składanymi PIT-ami w urzędzie skarbowym. Druk PIT-37 w 2021 roku mają obowiązek wypełnić osoby, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy odpowiednie podmioty pobierały z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

PIT-37 powinien być wypełniony w oparciu o:

 • PIT-11 - na którym wykazywane są m.in. dochody z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich
 • PIT-40A/11A - na którym wykazywane są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych)
 • PIT-R -na którym wykazywane są dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

Dochody, koszty uzyskania przychodu, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wykazane w powyższych PIT-ach należy przepisać do zeznania głównego PIT-37 do odpowiednich rubryk. Jeżeli w dwóch PIT-ach mamy wypełnione takie same rubryki, to w zeznaniu głównym podajemy kwotę zsumowaną z obu PIT-ów (np. w PIT-11 kwota składki zdrowotnej wynosi 500 zł oraz w PIT-40A/11A kwota składki zdrowotnej wynosi 300 zł - w pole dotyczące składki zdrowotnej w PIT rocznym wykazujemy 800 zł).

Do PIT rocznego można dołączyć PIT-D, w którym możemy odliczyć ulgi mieszkaniowe oraz PIT-O, w którym odliczymy inne ulgi, np. przekazane darowizny, ulgę na dzieci, ulgę internetową.

Dla osób, które nie wiedzą jak rozliczyć PIT 37, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PIT-37 przez internet. Program do PIT pomoże nie znającym się na podatkach przy poprawnym wypełnieniu PIT.
Rozliczenie PIT 37 2020 można wysłać online do urzędu skarbowego lub wydrukować i zanieść osobiście.

Pobierz Druk PIT-37

Załączniki do PIT 37

Załączniki, jakie w 2021 roku można dołączyć do PIT-37, to PIT-O oraz PIT-D. PIT-D służy do wykazania ulg mieszkaniowych, PIT-0 do wykazania ulg innych niż mieszkaniowe, które obowiązują w danym roku podatkowym. Rok podatkowy, to rok, za który rozliczamy PIT. Czyli składając PIT w roku 2021 rokiem podatkowym jest rok 2020.

PIT/O

Popularne ulgi, które można odliczyć w PIT/O, to ulga na dzieci, ulga internetowa, ulga rehabilitacyjna, ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, działalność charyt.-opiekuńczą Kościoła oraz z tytułu oddania krwi, ulga na ikze, czy ulga zagraniczna.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

PIT/D

PIT/D służy do odliczenia ulg mieszkaniowych, np. ulgi mieszkaniowej, czy odsetkowej, a także do ulg domowych, które nie znalazły pokrycia w ubiegłych latach, np. ulga remontowa, czy budowlana.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

PIT 37 dla osób samotnie wychowujących dzieci

Rozliczenie PIT 37 za 2020 online dla osób samotnie wychowujących dzieci jest bardzo opłacalne. Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko polega na podzieleniu tych dochodów przez 2 i obliczeniu od tej kwoty podatku (wg skali 17%, 32%). Tak obliczony podatek mnożony przez 2. W ten sposób zapłacimy mniej niż gdybyśmy rozliczali się indywidualnie, ponieważ podatek jest liczony od mniejszej kwoty. Nawet dwudniowe samotne wychowanie dziecka w roku uprawnia do tej formy rozliczenia.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?

Wypełnij PIT 37 jeśli samotnie wychowujesz dzieci (jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka) jesteś panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem) albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem – liczy się tu stan faktyczny a nie cywilny (rodzice posiadający dziecko ze związku w konkubinacie, nad którym pełnią władzę rodzicielską, nie mogą rozliczyć się na preferencyjnych zasadach).

Sprawdź jak obliczyć dochód 500+ do PIT 37? Sprawdź, jak obliczyć dochód na członka rodziny z pit 37

Kto może rozliczyć PIT 37 jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Rozliczenie roczne PIT 37 do wypełnienia mają osoby samotnie wychowujące dzieci:

 1. Małoletnie, (do 18 lat), które nie pozostają w związku małżeńskim i nie są po rozwodzie (niezależnie od tego, czy dzieci/rodzice osiągają dochód czy też nie);
 2. Otrzymujące renty socjalne lub zasiłki pielęgnacyjne (niezależnie od dochodów dzieci);
 3. Przed ukończeniem 25 roku życia oraz uczące się lub studiujące (które w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19%, wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Jeżeli uzyskujemy dochodu z najmu prywatnego, możemy rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podobnie w sytuacji, w której rodzic lub dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (17%, 32%) – wtedy wspólne rozliczenie roczne z dorosłym dzieckiem jest możliwe, gdy ma ono dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczające 3089 zł.

Z dzieckiem małoletnim, które prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, można rozliczyć się niezależnie od jego dochodów. Kto nie może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci? Jeżeli rodzic lub dziecko prowadzi działalność gospodarczą objętą ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym lub kartą podatkową nie można rozliczyć PIT-u jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT 37 z małżonkiem

Aby wspólnie rozliczyć się na deklaracji PIT-37 oboje małżonków muszą spełniać warunki konieczne do złożenia PIT-37. Różne sytuacje podatkowe, które uniemożliwiają wypełnianie pitu 37 instrukcja PITax.pl opisuje tutaj – jeżeli jeden z małżonków im podlega, oznacza to, że wspólne wypełnianie PIT-37 będzie niemożliwe. Warto pamiętać, że jeśli małżonkowie zawarli małżeństwo albo rozwiązali wspólność majątkową w roku, który rozliczają, muszą zrobić to oddzielnie. Przeczytaj więcej o wspólnym rozliczeniu PIT.

Wspólne rozliczenie podatkowego na PIT 37 mogą składać małżonkowie mieszkający w różnych krajach Unii Europejskiej, jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Jak wysłać PIT 37 do Urzędu Skarbowego?

Deklarację PIT-37 możemy wysłać do US na 2 sposoby. Pierwsza z nich to wysyłka formularza pocztą. W tym przypadku rozliczony druk należy pobrać do PDF, wydrukować, podpisać i wysłać w urzędzie pocztowym. Czas mamy do godziny 24-tej 30 kwietnia 2021. Drugim, prostszym i szybszym jest wysyłka PIT-37 przez Internet. Do tego potrzebujemy program zintegrowany (te wymagania spełnia Pitax.pl) z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów, nasz przychód który umieściliśmy na deklaracji w 2020 roku. Po wypełnieniu PIT-37 w programie mamy opcję wysłania online i pobrania UPO, potwierdzającego skuteczne doręczenie deklaracji do systemu.

Wysłanie PIT przez Internet w PitaxWydruk PIT-37 za 2020 do PDFGotowe Zeznanie PIT-37 w Programie Pitax

PIT 37 – Dla kogo?

PIT-37 służy do rozliczenia przychodów z większości umów pracowniczych, w tym umowy o pracę, zlecenie i dzieło. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 17% lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika (czyli np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). W zeznaniu PIT37 rozliczamy w szczególności przychody:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT 37 – Do kiedy?

Ważne terminy dla podatnika, to te związane z rozliczeniem rocznym PIT oraz zapłatą podatku - jeśli taki wynika z zeznania. Termin wysłania PIT-37 to 30 kwietnia 2021 roku.

 • 31 stycznia - to czas na złożenie PIT-28 oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć 17 stycznia, a zapłacić podatek 31.
 • 30 kwietnia - to czas na złożenie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39  oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Nie trzeba składać PIT i płacić podatku w tym samym czasie - np. zeznanie możemy złożyć w marcu, a zapłacić podatek w kwietniu.

Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia. Tutaj sprawdzisz do kiedy należy rozliczyć pozostałe formularze PIT.

Jakie ulgi mogę odliczyć?

W ramach deklaracji PIT-37 możemy uwzględnić większość ulg podatkowych, o ile spełniamy wymagania poszczególnych odliczeń. W PIT-37 w 2021 roku możemy skorzystać z następujących odliczeń:

 • Ulga na internet
 • Ulga na dzieci (ulga prorodzinna)
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na samochód
 • Ulga na leki
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego
 • Darowizny na cele kultu religijnego
 • Darowizna krwiodawców (ulga na krew)
 • Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów
 • Składki na IKZE
 • Darowizna na cele walki z COVID-19
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Darowizna komputerów przenośnych
 • Ulga dla młodych

Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych w 2021 roku.

Kiedy rozliczać inne formularze PIT?

Rozliczenie na PIT-37 jest uzależnione od rodzaju dochodów, które uzyskiwaliśmy w ubiegłym roku. Nie wszystkie dochody można rozliczyć na tym formularzu, ponieważ druk ten służy do wykazania dochodów od płatników; czyli np. z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło, zlecenie, czy działalności wykonywanej osobiście. Jeśli poza tymi dochodami uzyskaliśmy inny rodzaj dochodów, to musimy je rozliczyć na innym PIT.

 • jeśli uzyskaliśmy dochody z zagranicy, z działalności gospodarczej opodatkowanej 17/32-procentową stawką ryczałtu, małoletnich dzieci - musimy sięgnąć po PIT-36,
 • jeśli uzyskaliśmy dochody z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego lub najmu prywatnego - musimy rozliczyć się na PIT-28,
 • jeśli mieliśmy przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo - musimy je wykazać na PIT-36L,
 • dochody z papierów wartościowych wykazujemy na PIT-38, a dochody z nieruchomości na PIT-39.

Jedynie PIT 37 i PIT-36 wzajemnie się wykluczają - do urzędu możemy złożyć albo PIT 37 albo PIT 36. Jednakże możemy znaleźć się w sytuacji, gdy w urzędzie będziemy musieli złożyć kilka druków PIT, np. gdy w jednym roku uzyskiwaliśmy dochody z najmu prywatnego (PIT-28) oraz z pracy (PIT-37).

Wszystkie PITy oprócz PIT-28 należy złożyć w urzędzie do końca kwietnia, PIT-28 do końca stycznia. Gdy ostatnim dniem stycznia lub kwietnia jest dzień wolny od pracy, wtedy na złożenie PIT mamy czas do pierwszego dnia roboczego następującego po 31 stycznia lub 30 kwietnia.

Źródło:

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (PDF) - Zobacz

Pobierz druk PIT-37 za rok 2020 obowiązujący podczas rozliczenia w 2021 r.

PIT-37

Przeznaczony dla podstawowych dochodów m.in.; z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie.

Pobierz PIT-37 PDF ❯

PIT/O

Przeznaczony do wykazania ulg, które obniżają nasz dochód oraz podatek.

Pobierz PIT-37 PIT/O PDF ❯

PIT/D

Przeznaczony do wykazania ulg mieszkaniowych.

Pobierz PIT-37 PIT/D PDF ❯

PIT/2K

Przeznaczony dla osób, które rozpoczęły odliczanie ulgi mieszkaniowej pomiędzy 2002 i 2006 r.

Pobierz PIT-37 PIT2K PDF ❯

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00