Jesteś tutaj: Strona główna PIT-37

 • Rozliczenie PIT 37

  Bezpłatny
  program umożliwiający
  rozliczenie PIT-37

 • PIT-37

  PIT-37

  PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. W 37 PIT rozliczamy w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

  Wypełniamy również załączniki do PIT-ów (PIT-O, PIT-D, PIT-2K). Wypełniamy je automatycznie przy wypełnianiu PIT-u głównego.

  Wybierz rozliczenie PIT 37 z PITax.pl Łatwe podatki

 • Załączniki do druków PIT

  Aby zobaczyć dany załącznik należy pobrać odpowiedni PIT (PIT-37 lub PIT-36 i tam w sekcji „Informacje o załącznikach” (sekcja K lub S) wybrać odpowiedni załącznik, który automatycznie się wygeneruje. 

  PIT/O, PIT/D oraz PIT/2K to załączniki zarówno do PIT-37, jak i do PIT-36.

  PIT/M, PIT/Z oraz PIT/B to załączniki tylko do PIT-36.

 • Załącznik PIT/O

  Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługuje nam co najmniej jedna ulga podatkowa.  W PIT/O wykazujemy m.in.:

  • ulgę interentową,
  • ulgę na dzieci,
  • dokonane darowizny,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • wpłaty na IKZE,
  • ulgę z tytułu pracy za granicą.

  Gdy małżonkowie rozliczają się razem, to wypełniają jeden PIT/O.
  PIT/O jest załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

 • Załącznik PIT/D

  Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe, np.

  • spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego,
  • wydatki na kasę mieszkaniową. 

  Do urzędu skarbowego zawsze składamy jeden PIT/D. Niezależnie od tego, czy rozliczamy się razem, czy osobno.

 • Załącznik PIT/2K

  PIT-2K składamy do urzędu skarbowego tylko jeden raz - gdy po raz pierwszy odliczamy ulgę odsetkową (spłatę kredytu na cele mieszkaniowe).

  Załącznik PIT-2K składamy tylko z PIT/D.  Nie można złożyć PIT -2K osobno.

 • Załącznik PIT/M

  W PIT/M wykazujemy dochody małoletnich dzieci, za wyjątkiem ich dochodów z pracy, ze stypendiów oraz z rzeczy oddanych im do osobistego użytku.

  Dochody dzieci, które wykazujemy w PIT/M, to m.in.: dochody z rent krajowych i zagranicznych, dochody z najmu lub dzierżawy, dochody z praw majątkowych.

  Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jeżeli nasze dochody zobowiązują nas do wypełnienia PIT-37, ale nasze małoletnie dziecko również zarabiało, to wtedy wypełniamy PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

  PIT/M składa zarówno jeden, jak i drugi rodzic - nawet jeśli sami rozliczają się na jednym Picie.

  Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, to w związku z przychodami małoletniego dziecka wypełniają, oprócz swojego PIT-u (np. PIT-28, PIT-36L), dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na których wykazują dochody dziecka.

   

 • Załącznik PIT/Z

  PIT/Z jest przeznaczony tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i jest on załącznikiem do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Składają go wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.

  Niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczenia dokonują wspólnie czy osobno, składają osobne załączniki PIT/Z.
  Załącznik składać należy zarówno w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i za lata, w których dokonuje się spłaty kredytu.
  Jeżeli składamy do urzędu skarowego PIT/Z, to musimy również złożyć PIT/B. PIT/Z nigdy nie występuje samodzielnie!

  Z kredytu podatkowego skorzystać może osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 • Załącznik PIT/B

  PIT/B to informacja o dochodach oraz o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową (18 lub 32%) lub liniowo (19%).

  Formularz jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie oraz dla osób, które są wspólnikami w spółkach niebądych osobami prawnymi. Załącznik PIT/B składa osobno każdy z małżonków - niezależnie od tego, czy rozlicza się wspólnie, czy indywidualnie.
  PIT/B jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L.

 • PIT 37 online

  Prawie wszyscy podatnicy co roku rozliczają PIT-37. W roku 2016 będzie tak samo, na szczęście ten druk jest najłatwiejszą wersją zeznań podatkowych. PIT 37 jest przeznaczony dla osób, które osiągają dochody z umowy zlecenie, dzieło, pracy najemnej, a także dla emerytów. 
  Uproszczając druk PIT-37 przeznaczony jest dla osób które otrzymują dochody od płatnika podatku dochodowego( np. pracodawcy).
  Rozliczając PIT 37 online mamy dostęp do wszystkich ulg, które przysługują podatnikowi. Nie musimy się o nic martwić ponieważ program sam odliczy nam wszystkie należne ulgi.

 • Jak rozliczyć PIT-37?

  Jak rozliczyć PIT-37?

  Jak rozliczyć PIT przez internet? - Tylko z pitaxem. To rzetelny i profesjonalny, darmowy program do rozliczania PIT online. Z nami nie musisz znać co chwilę zmieniających się przepisów podatkowych, wysokości ulg, limitów odliczeń w PIT-O, PIT-D i w innych drukach PIT. Nie musisz nawet wiedzieć, jaki formularz masz wypełnić. My wszystko Ci powiemy, zrobimy za Ciebie. Rozliczenie z pitax.pl jest darmowe. Nie wierzysz? Sprawdź! Nie ma drobnego druczku ani haczyków!

 • Rozliczenie PIT 37 online

  Rozliczenie PIT 37 online

  PIT-37 jest najpopularniejszym z zeznań podatkowych w Polsce, wypełnianym przez ponad 80% podatników. Bądź pewien, że zapłacisz najniższy możliwy podatek - rozlicz się w sprawdzonym systemie PITax.pl Łatwe podatki, a my pokażemy Ci jak zapłacić najniższy możliwy podatek.

 • Rozliczenie PIT 37

  Rozliczenie PIT 37

  Rozliczenie PIT-37 w 2017 roku, czyli rozliczenie PIT za rok 2016 jest możliwe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku. Nie zwlekaj z wypełnieniem zeznania podatkowego - czym wcześniej wypełnisz zeznanie, tym wcześniej urząd jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki Twojego podatku. Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz miał nadwyżkę, czy też będziesz musiał dopłacić podatek - wypełnij kwestionariusz rozliczenia PIT-37, PIT-36 w PITax.pl już dzisiaj. Jeśli okaże się, że to Ty powinieneś dopłacić podatek - będziesz mógł poczekać z wysłaniem zeznania do końca kwietnia. System przypomni Ci o konieczności złożenia zeznania. Wypełnij jednak zeznanie już dziś - będziesz wiedział na czym stoisz. Rozliczenie PIT-37 przez internet pozwoli Ci na pełną kontrolę i optymalizację Twoich zobowiązań podatkowych.

 • Rozliczenie PIT 37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Rozliczenie PIT 37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Zeznania podatkowe: PIT-37 oraz pozostałe od lat mogą być rozliczane przez internet i ta forma rozliczenia staje się coraz popularniejsza wśród podatników. Ponieważ rozwiązania dostępne na stronach Ministerstwa Finansów nie zawsze są tak łatwe w użytkowaniu jak byśmy sobie tego życzyli, ani w żaden sposób nie pomagają one w optymalizacji podatkowej i nie podpowiadają jak zapłacić najniższy możliwy w ramach prawa podatek - skorzystanie z serwisu PITax.pl Łatwe podatki jest rozwiązaniem o wiele lepszym. Rozliczenie PIT-37 przez internet tylko z PITax.pl!

 • PIT-37 przez internet

  PIT-37 przez internet

  Skorzystaj z prostego programu do rozliczenia PIT-37 online, PIT-36 i innych PIT-ów. Z Pitaxem wypełnisz PIT w mgnieniu oka. Zeznanie roczne możesz wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Rozliczenie PIT 37 online jest proste!

 • Najczęstsze błędy podczas rozliczania PIT-37

  Niepoprawne rozliczenie PIT, może zdarzyć się każdemu, najczęściej wynikają one z nieuwagi. Aby uniknąć błędów matematycznych lub innych pomyłek warto rozliczyć sie przez internet. W naszym programie zawsze znajdują się najnowsze wersje wszystkich formularzy. Rozliczając się przez program PITax.pl, minimalizują Państwo popełnienie tych błędów. Jest to gwarancja poprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej

  Oto dziesięć najczęściej występujących błędów podczas rozliczania PIT-37:

   1. Nieaktualne druki PIT.

   Formularze zmieniają się co roku, najłatwiejszym sposobem na rozpoznanie czy dany druk jest obowiązujący jest sprawdzenie indeksu, który znajduje  na dole strony formularza. W 2014 roku jest to wersja 20.

   2. Błędny wybór identyfikatora podatkowego

  Problem dotyczy wypełniania pierwszego i drugiego pola. W formularzu trzeba podać albo NIP, albo PESEL. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są  podatnikami VAT muszą posłużyć się nr PESEL. Pozostali podają NIP.

  3. Niewłaściwy adres

  Wypełniając zeznanie roczne podatnicy często wpisują niewłaściwe adresy zamieszkania. Należy pamiętać o tym, że w zeznaniu podatkowym w należy wpisać adres zamieszkania właściwy w dniu składania zeznania podatkowego, a nie adres zameldowania.

   4. Brak oznaczenia celu złożenia formularza

  Wypełniając formularz zapominamy zaznaczyć kwadracika wskazującego na cel złożenia. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinny zaznaczyć kratkę "złożenie zeznania". Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania". 

  5. Niepoprawne rozliczenie z małżonkiem

  Młode małżeństwa rozliczają formularz podatkowy na  drukach wspólnie, chociaż ślub wzięli w trakcie roku podatkowego. Dopiero wtedy gdy małżeństwo trwa pełny rok podatkowy można rozliczyć się wspólnie. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną. Występuje, także niekonsekwentne wypełnianie zeznania przez małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania (osoba zapisana w zeznaniu jako podatnik podaje swój dochód lub stratę w części przeznaczonej dla małżonka - i odwrotnie)

   6. Pomyłki w zaokrąglaniu kwot

  Niektóre kwoty wykazywanych w zeznaniach PIT  zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych)

  7. Błędny w znakach oddzielających kwoty

   Osoby rozliczające PIT często używają złego separatora, pisząc przecinek, zamiast kropki. Taki błąd jest dość częsty, ponieważ w PIT- 37 kwoty groszy są oddzielane od złotówek kropką, a nie przecinkiem.

  8. Niewłaściwe wypełnianie pól do przekazywania 1% podatku na OPP

  Kwota jaką chcemy przekazać wybranej OPP nie może przekraczać1% podatku należnego. Dlatego gdy podatek wyniósł zero, nie możemy przekazać organizacji. Podatnicy którzy chcą przekazać 1% swojego podatku, powinni zwrócić uwagę aby kwoty były zaokrąglone do 10 groszy i wypełnia numer KRS organizacji pożytku publicznego. Należy też pamiętać, że jeśli nie złożymy rozliczenia w terminie, stracimy możliwość przekazania podatku.

  9. Brak podpisu podatnika

  Rozliczenie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie dokument jest nieważny. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem zeznanie podpisują oboje małżonkowie. Zeznanie może być podpisane przez jednego z małżonków jednak tylko w sytuacji, w której małżonek upoważnił drugiego małżonka do podpisania zeznania w jego imieniu, a tenże podpisując zeznanie oświadcza jednocześnie, że takie upoważnienie posiada.

  10. Brak załączników do zeznania

  Korzystając z odliczeń należy złożyć razem z zeznaniem odpowiedni załącznik oraz zaznaczyć w polach, które są przeznaczone na dane o załącznikach rozliczający wpisuje liczbę załączników danego rodzaju,  zeznaniu jakie załączniki składamy. Jeżeli rozliczamy się oddzielnie z małżonkiem, a oboje chcemy wykorzystać ulgę mieszkaniową dołączamy PIT/D wypełniony na oboje małżonków z zaznaczeniem, do zeznania którego z małżonków jest on dołączony.

Jesteś tutaj: Strona główna PIT-37

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00