Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Kwota wolna od podatku 2020/2021

Kwota wolna od podatku 2020/2021

▪ 6 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Kwota wolna od podatku 2020/2021

Kwota wolna od podatku to suma od której w rozliczeniu PIT 2020/2021 nie musimy odprowadzać podatku. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i uzależniona jest od dochodu podatnika. Sprawdź od jakiej kwoty nie musisz płacić podatku i jakie progi ją określają.

Na wstępie warto podkreślić że podstawą do wyliczenia kwoty wolnej za 2020 rok jest dochód podatnika, a więc przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania. Poniżej prezentujemy progi dochodu, od którego nie zapłacimy fiskusowi podatku.

Ze względu na obniżenie od 1 października 2019 r., a więc w trakcie bieżącego roku, o 1 punkt procentowy najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej (z 18% na 17%), konieczne stało się określenie dla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek.

 

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
kwota do 85 528 zł 17,75%*dochód - kwota zmniejszająca podatek
kwota powyżej 85 528 zł

(15 181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki ponad 85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Wysokość dochodu (2019) Kwota wolna od podatku (2020)
do 8 000 zł 1420 zł
od 8 000,01 zł do 13 000 zł

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł

od 13 000,01 zł do 85 528 zł 548 zł 30 gr
od 85 528 zł do 127 000 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyższe przepisy są skutkiem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Jak obliczyć wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania oraz podatek?

Przykład 1: Podatnik uzyskał w 2019 roku dochód 4400 zł.

W tym przypadku należy się maksymalna kwota wolna od podatku, która dla roku 2019 wynosi 1420 zł. Wysokość podatku wyliczymy na podstawie wzoru 17,75% * dochód za 2019 rok, czyli (17,75% * 4 400 zł) - 1420 = 781 zł - 1420. A zatem podatek wyniesie 0 zł.

Przykład 2: Podatnik uzyskał w 2019 roku dochód 10 000 zł.

To przypadek, w którym kwotę wolną od podatku obliza się wg wzoru: 1 420 zł - (871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł).

Czyli 1 420 - (871,7*2000)/5000)= 1420 - 348,8=0,07

Wysokość podatku wyliczymy na podstawie wzoru 17,75% * dochód za 2019 rok, czyli (17,75% * 10 000) - 0,07 = 1775 zł.

Przykład 3: Podatnik przekroczył 2 prog podatkowy i uzyskał dochód 92 000 zł.

To przypadek, w którym kwotę wolną obliczamy wzorem: 548 zł 30 gr- (548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł).

Czyli 548,30- (548,30*(92000-85528)/41472)=462,73.

Wysokość podatku wyliczymy na podstawie wzoru:(15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł) - 462,73. Czyli 15181,22+32%*6472-462,73= 16789 zł

  - 

Kwota wolna za 2020 rok nie zwalnia od obowiązku rozliczenia

Jeśli nasz cały zarobek mieści się w kwocie wolnej, to po prostu wcale nie płacimy podatku. Jeśli jest od niej wyższy, to płacimy podatek od nadwyżki ponad tę kwotę. Można powiedzieć, że kwota wolna to odpowiednik zerowej stawki podatkowej.

Podatnik chociaż nie zapłaci podatku od kwoty dochodu do 8000 zł, to jednak nie jest zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba fizyczna w Polsce, bez względu na dochody musi w określonym terminie złożyć zeznanie podatkowe.

Z możliwości zwolnienia kwoty od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie progów podatkowych. Ryczałtowcy, a także podatnicy używający karty podatkowej oraz ci, którzy rozliczają się liniowo, nie mogą skorzystać z tej preferencji.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a kwota wolna od podatku zostanie obliczona prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

 

Kwota wolna od podatku na świecie

W większości systemów podatkowych we wszystkich krajach funkcjonuje kwota niepodlegająca opodatkowaniu. Jednak wysokość tej kwoty w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Przykładowo w Europie kwoty zwolnione z podatku dochodowego kształtują się następująco: Niemcy - 8130 euro (20% średniej pensji), Grecja - 5000 euro (46%), Francja - 5963 euro (18%), Hiszpania - 17707 euro (73%), Austria - 11000 euro (32%), Finlandia - 16100 euro (40%), Luksemburg - 11265 euro (22%), Cypr - 19500 euro (71%), Belgia - 8680 euro (23%), Wielka Brytania - 9440 funtów=12000 euro (38%), Dania 46630 koron=6263 euro (10%). Jedynie w Bułgarii i na Węgrzech kwota ta wynosi 0. Niektóre państwa mają skomplikowany sposób obliczania kwoty wolnej, uzależniony od kilku czynników, dlatego nie podajemy ich w przykładach.

W państwach pozaeuropejskich w przeliczeniu na złotówki kwota wolna od podatku wynosi np. w Kolumbii 45172 zł, w Brazylii ok. 28000 zł, w RPA ok 20000 zł, w Tajlandii 14040 zł, w Botswanie 12384 zł, w Maroko 11127 zł. Kraje te wychodzą z założenia, że nie ma sensu opodatkowywać osób, których dochody są niskie. Lepiej nie ściągać z nich danin publicznych tylko po to, by wracały one do nich w postaci świadczeń socjalnych.

Prawo podatkowe USA również przewiduje pewną kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania. Limit dochodu zwolnionego z obowiązku podatkowego jest ustalany dla każdego roku i wynosi ok. 10 000 dolarów. Stosunkowo wysoka kwota wolna od podatku powoduje, że większość rencistów i emerytów w praktyce nie odprowadza daniny od tego rodzaju świadczeń, chociaż świadczenia rentowo-emerytalne co do zasady nie są wyłączone z opodatkowania.

Kwota zwolniona od podatku to bardzo ważny czynnik wpływający na ostateczną wysokość podatku dochodowego. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym mniej podatku odprowadzimy do fiskusa, a tym samym więcej z naszych dochodów pozostanie do własnej dyspozycji.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00