Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Kwota wolna od podatku 2019/2020

Kwota wolna od podatku 2019/2020

▪ 28 lipca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Kwota wolna od podatku 2019/2020

Kwota wolna od podatku to suma od której w rozliczeniu PIT 2019/2020 nie musimy odprowadzać podatku. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i uzależniona jest od dochodu podatnika. Sprawdź od jakiej kwoty nie musisz płacić podatku i jakie progi ją określają.

Na wstępie warto podkreślić że podstawą do wyliczenia kwoty wolnej za 2019 rok jest dochód podatnika, a więc przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania. Poniżej prezentujemy progi dochodu, od którego nie zapłacimy fiskusowi podatku.

Wysokość dochodu (2019) Kwota wolna od podatku (2020)
do 8 000 zł 1440 zł
od 8 000,01 zł do 13 000 zł obliczana wg wzoru: 1440 zł - 883 zł 98 gr *
(podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) / 5000 zł
od 13 000,01 zł do 85 528 zł 556 zł 02 gr
od 85 528 zł do 127 000 zł

obliczana wg wzoru: 556 zł 02 gr - 556 zł 02 gr *
(podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) / 41 472 zł

Powyższe przepisy są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175 ze zm.).

Jak obliczyć wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania?

Przykład 1: Podatnik uzyskał w 2019 roku dochód 4400 zł.

W tym przypadku należy maksymalna kwota wolna od podatku wynosi w 2019 roku 1440 zł. Jej wysokość wyliczymy na podstawie wzoru 18% * dochód za 2019 rok, czyli 18% * 4 400 zł = 792 zł.

Przykład 2: Podatnik uzyskał w 2019 roku dochód 23 000 zł.

To przypadek, w którym do wyliczenia kwoty zwolnionej musimy posłużyć się wzorem 1 440 zł - 883,98 zł * (23 000 zł - 8 000 zł) / 5 000 zł = 1 211,94 zł

Przykład 3: Podatnik przekroczył 2 prog podatkowy i uzyskał dochód 92 000 zł.

To przypadek, w którym kwotę wolną obliczamy wzorem: 556,02 zł - 556,02 zł * (92 000 zł - 85 528 zł) / 41 472 zł = 469,25 zł

Kwota wolna za 2019 rok nie zwalnia od obowiązku rozliczenia

Jeśli nasz cały zarobek mieści się w kwocie wolnej, to po prostu wcale nie płacimy podatku. Jeśli jest od niej wyższy, to płacimy podatek od nadwyżki ponad tę kwotę. Można powiedzieć, że kwota wolna to odpowiednik zerowej stawki podatkowej.

Podatnik chociaż nie zapłaci podatku od kwoty dochodu do 8000 zł, to jednak nie jest zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba fizyczna w Polsce, bez względu na dochody musi w określonym terminie złożyć zeznanie podatkowe.

Z możliwości zwolnienia kwoty od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie progów podatkowych. Ryczałtowcy, a także podatnicy używający karty podatkowej oraz ci, którzy rozliczają się liniowo, nie mogą skorzystać z tej preferencji.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Powierz rozliczenie PIT darmowemu programowi PITax.pl, który wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a kwota wolna od podatku zostanie obliczona prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Ile wynosiła stara kwota wolna przed 2019 rokiem?

Kwota wolna od podatku zmieniała się w ostatnich latach dwukrotnie. Przed 2017 rokiem wynosiła 3091,00 zł i była kwotą stałą bez względu na dochód.W 2018 roku nowa kwota uzależniona była od dochodu i wynosiła do 6600 zł i malała wraz z wyższym dochodem według ustalonych progów do kwoty 0 zł. Oznaczało to w praktyce, że osoby wykazujące najniższy dochód mają wyższą kwotę wolną od podatku, a podatnikom z dochodem powyżej 127 000 zł kwota zwolniona z podatku nie przysługuje.

Kwota wolna od podatku na świecie

W większości systemów podatkowych we wszystkich krajach funkcjonuje kwota niepodlegająca opodatkowaniu. Jednak wysokość tej kwoty w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Przykładowo w Europie kwoty zwolnione z podatku dochodowego kształtują się następująco: Niemcy - 8130 euro (20% średniej pensji), Grecja - 5000 euro (46%), Francja - 5963 euro (18%), Hiszpania - 17707 euro (73%), Austria - 11000 euro (32%), Finlandia - 16100 euro (40%), Luksemburg - 11265 euro (22%), Cypr - 19500 euro (71%), Belgia - 8680 euro (23%), Wielka Brytania - 9440 funtów=12000 euro (38%), Dania 46630 koron=6263 euro (10%). Jedynie w Bułgarii i na Węgrzech kwota ta wynosi 0. Niektóre państwa mają skomplikowany sposób obliczania kwoty wolnej, uzależniony od kilku czynników, dlatego nie podajemy ich w przykładach.

W państwach pozaeuropejskich w przeliczeniu na złotówki kwota wolna od podatku wynosi np. w Kolumbii 45172 zł, w Brazylii ok. 28000 zł, w RPA ok 20000 zł, w Tajlandii 14040 zł, w Botswanie 12384 zł, w Maroko 11127 zł. Kraje te wychodzą z założenia, że nie ma sensu opodatkowywać osób, których dochody są niskie. Lepiej nie ściągać z nich danin publicznych tylko po to, by wracały one do nich w postaci świadczeń socjalnych.

Prawo podatkowe USA również przewiduje pewną kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania. Limit dochodu zwolnionego z obowiązku podatkowego jest ustalany dla każdego roku i wynosi ok. 10 000 dolarów. Stosunkowo wysoka kwota wolna od podatku powoduje, że większość rencistów i emerytów w praktyce nie odprowadza daniny od tego rodzaju świadczeń, chociaż świadczenia rentowo-emerytalne co do zasady nie są wyłączone z opodatkowania.

Kwota zwolniona od podatku to bardzo ważny czynnik wpływający na ostateczną wysokość podatku dochodowego. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym mniej podatku odprowadzimy do fiskusa, a tym samym więcej z naszych dochodów pozostanie do własnej dyspozycji.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00