Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

▪ 6 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 9 czerwca 2022 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W poniższym artykule przedstawimy ile wynosi wyższa kwota wolna od podatku, która została zwiększona w wyniku wdrożenia zmian z Polskiego Ładu w 2022 r. oraz jak jej podwyżka wpłynie na nasze rozliczenia podatkowe.

Kwota wolna od podatku

Spis treści

 1. Czym jest kwota wolna od podatku?
 2. Jak obliczyć wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania oraz podatek?
 3. Kalkulator kwoty wolnej od podatku
 4. Kwota wolna od podatku a Polski Ład od 2022 r.
 5. Kwota wolna od podatku na świecie
 6. Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kwota wolna od podatku?

Niewielu podatników zdaje sobie sprawę z tego, że kwota wolna od podatku może mieć kapitalne znaczenie na wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Co należy zatem rozumieć pod tym pojęciem i dlaczego jest tak istotne?

Zasadniczo kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość, od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku. Podstawą do jej wyliczenia jest dochód podatnika. Z kolei pod pojęciem dochodu należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Najpierw przywołania wymaga sposób rozliczenia na skali podatkowej na zasadach ogólnych potem zaś przedstawimy progi dochodu, od którego nie zapłacimy fiskusowi podatku w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok:

Skala podatkowa za 2021 r.

Podstawa obliczania podatku Podatek wynosi
kwota do 85 528 zł 17%*dochód - kwota zmniejszająca podatek
kwota powyżej 85 528 zł (14 539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki ponad 85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek

Powyższe przypomnienie ma o tyle znaczenie, gdyż kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających się na corocznie składanych deklaracjach podatkowych PIT-36 oraz PIT-37, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. W zależności od wysokości osiąganych przez nas dochodów, kwota wolna od podatku będzie malała wraz ze wzrostem uzyskiwanego wynagrodzenia. Sposób jej obliczania został przedstawiony w poniższej tabeli:

Kwota zmniejszająca podatek

Wysokość dochodu Kwota wolna od podatku
do 8000 zł 1 360 zł
od 8001 zł do 13 000 zł 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
od 13 001 zł do 85 528 zł 525 zł 12 gr
od 85 528 zł do 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Jak obliczyć wysokość kwoty zwolnionej z opodatkowania oraz podatek?

Aby obliczyć kwotę zwolnioną z podatku w deklaracji składanej za 2022 r. skorzystaj z naszego kalkulatora lub zapoznaj się z przykładami jej wyliczania.

Kalkulator kwoty wolnej od podatku

 

Rekomendacja

Rozpocznij rozliczenie w PITax.pl – program sam wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator zeznania da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a kwota wolna od podatku zostanie obliczona automatycznie. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie PIT! 

 screenshot 42

Pozwól się przekonać: Dlaczego PITax.pl?

 

Kwota wolna od podatku a Polski Ład od 2022 r.

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian podatkowych w 2022 r. jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku z poziomu 8 000 zł do 30 000 zł, co oznacza jej wzrost o niemalże trzykrotność dotychczasowej wartości. Oznacza to, że w stosunku do dochodów podatników osiąganych w 2022 r. zostanie zastosowany niżej wskazany mechanizm obliczania kwoty wolnej od podatku:

Wysokość dochodu Wysokość podatku
do 30 000 zł 0 zł

od 30 001 zł

do 120 000 zł

12% - kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
od 120 001 zł 10 800 zł + 32%*nadwyżka ponad 120 000 zł

Należy zauważyć, że w 2022 r. wraz ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku uległa również modyfikacji kwota zmniejszająca podatek - nie ulega zmniejszeniu wraz z wysokością osiąganych dochodów jak miało to miejsce w odniesieniu do rozliczenia za 2021 r..

Dla lepszego zobrazowania nowego sposobu obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu wedle skali, poniżej przedstawiamy przykład rozliczenia kwoty wolnej od podatku w 2022 r.:

Przykład 1:

Ania prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczając swoje dochody na zasadach ogólnych. W 2022 r. osiągnęła dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania), który po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną wyniósł 173 321 zł.

12%*120 000 zł - 3 600 zł = 10 800 zł

10 800 zł + 32%*(173 321 zł - 120 000 zł)

10 800 zł + 32%*53 321 zł

10 800 zł + 17 062,72 zł (17 063 zł) = 27 862,72

Ania będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 27 862,72 zł od dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Przykład 2:

Bartosz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Przez pierwszą połowę 2022 roku był bezrobotny natomiast w drugim półroczu podjął zatrudnienie. Wartość jego miesięcznego dochodu podlegającego opodatkowaniu (po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu) oraz po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną wynosi 3 000 zł.

W wyniku podwyższenia kwoty wolnej od podatku Bartosz nie zapłaci podatku, gdyż wartość jego rocznego dochodu nie przekracza 30 000 zł, lecz wynosi 18 000 zł.

Kwota wolna od podatku nie zwalnia od obowiązku rozliczenia

Jak można zauważyć analizując powyższy Przykład 2, jeśli nasz cały zarobek mieści się w kwocie wolnej, to po prostu wcale nie płacimy podatku. Jeśli jest od niej wyższy, to płacimy podatek od nadwyżki ponad tę kwotę. Można powiedzieć, że kwota wolna to odpowiednik zerowej stawki podatkowej.

Podatnik chociaż nie zapłaci podatku od kwoty dochodu do 30 000 zł, to jednak nie jest zwolniony z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każda osoba fizyczna w Polsce, bez względu na wysokość dochodów musi w określonym terminie złożyć zeznanie podatkowe. Wyjątek stanowią podatnicy PIT-37 oraz PIT-38, którzy osiągają wyłącznie dochody rozliczane za pośrednictwem płatnika. W ich przypadku niezłożenie zeznania do ostatniego dnia upływu terminu będzie się wiązać z przyjęciem do weryfikacji przez Urząd Skarbowy, automatycznie wypełnionego zeznania rocznego (w oparciu o informacje pochodzące od płatnika).

Należy również pamiętać, iż kwota wolna od podatku jest przywilejem osób rozliczających się wedle skali podatkowej. Oznacza to, że w stosunku do przychodów opodatkowanych w formie liniowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy np. z kapitałów pieniężnych możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku nie jest możliwe.

Kwota wolna od podatku na świecie

W większości systemów podatkowych we wszystkich krajach funkcjonuje kwota niepodlegająca opodatkowaniu. Jednak wysokość tej kwoty w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Przykładowo w Europie kwoty zwolnione z podatku dochodowego kształtują się następująco: Niemcy - 9744 euro (20% średniej pensji), Grecja - 5000 euro (46%), Francja - 5963 euro (18%), Hiszpania - 17707 euro (73%), Austria - 11000 euro (32%), Finlandia - 16100 euro (40%), Luksemburg - 11265 euro (22%), Cypr - 19500 euro (71%), Belgia - 8680 euro (23%), Wielka Brytania - 9440 funtów=12000 euro (38%), Dania 46630 koron=6263 euro (10%). Jedynie w Bułgarii i na Węgrzech kwota ta wynosi 0. Niektóre państwa mają skomplikowany sposób obliczania kwoty wolnej, uzależniony od kilku czynników, dlatego nie podajemy ich w przykładach.

W państwach pozaeuropejskich w przeliczeniu na złotówki kwota wolna od podatku wynosi np. w Kolumbii 45172 zł, w Brazylii ok. 28000 zł, w RPA ok 20000 zł, w Tajlandii 14040 zł, w Botswanie 12384 zł, w Maroko 11127 zł. Kraje te wychodzą z założenia, że nie ma sensu opodatkowywać osób, których dochody są niskie. Lepiej nie ściągać z nich danin publicznych tylko po to, by wracały one do nich w postaci świadczeń socjalnych.

Prawo podatkowe USA również przewiduje pewną kwotę wolną od podatku, którą można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania. Limit dochodu zwolnionego z obowiązku podatkowego jest ustalany dla każdego roku i wynosi ok. 10 000 dolarów. Stosunkowo wysoka kwota wolna od podatku powoduje, że większość rencistów i emerytów w praktyce nie odprowadza daniny od tego rodzaju świadczeń, chociaż świadczenia rentowo-emerytalne co do zasady nie są wyłączone z opodatkowania.

Kwota zwolniona od podatku to bardzo ważny czynnik wpływający na ostateczną wysokość podatku dochodowego. Im wyższa kwota wolna od podatku, tym mniej podatku odprowadzimy do fiskusa, a tym samym więcej z naszych dochodów pozostanie do własnej dyspozycji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć kwotę zwolnionej z opodatkowania?

Aby obliczyć kwotę zwolnioną z podatku, można skorzystać z kalkulatora na: https://www.pitax.pl/wiedza/przepisy-i-wskazniki/kwota-wolna-od-podatku/

Ile wynosi kwota wolna od podatku na świecie?

W większości systemów podatkowych na świecie funkcjonuje kwota niepodlegająca opodatkowaniu, jednak wysokość tej kwoty w poszczególnych krajach jest bardzo różna i zawsze powinna być sprawdzana indywidualnie.

Co jest podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od podatku?

Podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od podatku jest dochód podatnika, czyli przychód po odjęciu kosztów jego uzyskania.

Kto może skorzystać z możliwości zwolnienia kwoty od podatku?

Z możliwości zastosowania kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać podatnicy, których przychody są opodatkowane na podstawie skali podatkowej.

Jakie są progi dochodu zwolnionego od podatku?

Progi kwoty zmniejszającej podatek a wpływającej na wysokość dochodu zwolnionego z podatku wyglądają w 2021 r. następująco: do 8000 zł, od 8001 zł do 13 000 zł, od 13 001 zł do 85 528 zł, od 85 528 zł do 127 000 zł.

Natomiast w przypadku rozliczeń za 2022 r. należy wyróżnić 3 progi: do 30 000 zł, od 30 001 zł do 120 000 zł oraz powyżej 120 001 zł.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00