Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Minimalne wynagrodzenie 2023 – wartość netto

Minimalne wynagrodzenie 2023 – wartość netto

▪ 12 czerwca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 13 września 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Już od kilku lat wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę rok do roku poddawana jest kolejnym podwyżkom. W poniższym artykule wskazujemy ile zarabiający minimalną krajową pracownik otrzyma „na rękę” w 2022 oraz jak jego płaca zmieni się w świetle zapowiedzi rządu na przyszły rok.

Minimalne wynagrodzenie 2023 – wartość netto

Spis treści

  1. Zmiany w PIT mające wpływ na wysokość wynagrodzenia
  2. Minimalne wynagrodzenie 2022 r. – ile netto od 1 lipca?
  3. Minimalne wynagrodzenie 2023 r. – ile netto od 1 stycznia 2023?
  4. Minimalne wynagrodzenie 2023 r. – ile netto od 1 lipca 2023?

Zmiany w PIT mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Dla osób osiągających dochody nieprzekraczające 120 000 zł rocznie stawka podatku dochodowego została obniżona z dotychczasowych 17% na 12% PIT. Mimo obowiązujących od początku 2022 roku zmian w zakresie sposobu naliczania składki zdrowotnej oraz niemożności jej odliczenia, większość osób zatrudnionych na umowie pracę korzystnie odczuje nadchodzącą modyfikację stawki PIT. Wynika to również z faktu, że wraz z początkiem roku został spełniony od dawna podnoszony postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku, która na chwilę obecną wynosi aż 30 000 zł.

Wiele osób zatrudnionych na umowie o pracę otrzyma większe wynagrodzenie nie tylko z uwagi na szereg zmian w przepisach podatkowych, lecz również z uwagi na konsekwentnie realizowaną politykę cyklicznych podwyżek wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pierwszej kolejności jednak, przedstawimy ile „na rękę” od 1 lipca 2022 roku otrzymają pracownicy zarabiający minimalną krajową o aktualnej wartości wynoszącej 3010 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2022 r. – ile netto od 1 lipca?

Od początku 2022 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł. Względem 2021 r. uległa wzrostowi o 210 zł (wówczas wynosiła 2800 zł). Jednocześnie wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 18,30 zł do 19,70 zł brutto na godzinę. Minimalna stawka godzinowa dotyczy również pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Mając na uwadze, że dochód osób zarabiających minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie nie przekroczy wartości 30 000 zł, to nie obejmie ich obowiązek zapłaty podatku PIT. Z czego to wynika? Poniżej wskazujemy jak obliczyć wartość wynagrodzenia dla pracownika otrzymującego minimalną krajową z tytułu stosunku pracy w zakładzie znajdującym się w miejscowości zamieszkania pracownika.

Przykład:

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (13,71% od przychodu)
13,71% * 3010 zł = 412,67 zł
3010 zł – 412,67 zł = 2597,33 zł

Stawka kosztów uzyskania przychodów: 250 zł

Wysokość składki zdrowotnej (9%),
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2597,33 zł * 9% = 233,77 zł

Podstawa opodatkowania: przychód - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty uzyskania przychodu
3010 zł – 412,67 zł – 250,00 zł = 2347,33 zł

Zaliczka na podatek:
12% * 2347,33 zł – 300 zł = 0 zł zaliczki na PIT

Wynagrodzenie netto:
3010 zł – 412,67 zł – 233,77 zł
Wynagrodzenie netto (na rękę) dla pracownika = 2363,56 zł

Pracownik osiągający minimalną płacę za pracę na pełen etat w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 2363,56 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2023 r. – ile netto od 1 stycznia 2023?

Zgodnie z zapowiedziami zmian w płacy minimalnej, wraz z początkiem przyszłego roku jej wartość ma zostać podwyższona do poziomu 3490 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa wyniesienie 22,80 zł. Oznacza to, że wzrost wyniesie aż 480 zł względem roku poprzedniego (podwyżka rzędu 15,94%). Ile więcej otrzyma pracownik osiągający minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia 2023 roku? Dla tego przypadku przedstawiliśmy wyliczenie pensji „na rękę” przy założeniach tożsamych jak w powyższym przykładzie (osoba pracująca w tej samej miejscowości, co jej miejsce zamieszkania).

Przykład:

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (13,71% od przychodu)
13,71% * 3490 zł = 478,47 zł
3490 zł – 478,47 zł = 3011,53 zł

Stawka kosztów uzyskania przychodu: 250 zł

Wysokość składki zdrowotnej (9%)
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 3011,53 zł * 9% = 271,03 zł

Podstawa opodatkowania: przychód - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty uzyskania przychodu
3490 zł – 478,47 zł - 250 zł = 2761,53 zł

Zaliczka na podatek:
12% * 2761,53 zł – 300 zł = 31,38 zł

Wynagrodzenie netto:
3490 zł – 478,47 zł – 271,03 zł - 31 zł
Wynagrodzenie netto (na rękę) dla pracownika = 2709,50 zł

Pracownik osiągający minimalną płacę za pracę na pełen etat w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 2709,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2023 r. – ile netto od 1 lipca 2023?

Dotychczas wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższana była najwyżej raz do roku. Inaczej będzie natomiast w przypadku nadchodzącego 2023 roku, w którym dojdzie do aż dwóch podwyżek tego wskaźnika. Pracownicy w drugim półroczu otrzymujący minimalną płacę zarobią aż 3600 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa od lipca 2023 wyniesie aż 23,50 zł. Jak duża wartość ich wypłaty będzie im przysługiwała „na rękę”?

Przykład:

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne (13,71% od przychodu)
13,71% * 3600 zł = 493,56 zł
3600 zł – 493,56 zł = 3106,44 zł

Stawka kosztów uzyskania przychodów: 250 zł

Wysokość składki zdrowotnej (9%),
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 3106,44 zł * 9% = 279,57 zł

Podstawa opodatkowania: przychód - składki na ubezpieczenia społeczne - koszty uzyskania przychodu
3600 zł – 493,56 zł - 250 zł = 2856,44 zł

Zaliczka na podatek:
12% * 2856,44 zł – 300 zł = 42,77 zł

Wynagrodzenie netto:
3600 zł – 493,56 zł – 279,57 zł – 43 zł 
Wynagrodzenie netto (na rękę) dla pracownika = 2783,87 zł

Pracownik osiągający minimalną płacę za pracę na pełen etat w miejscowości, w której ma miejsce zamieszkania otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości 2783,87 zł.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00