Informacja o PITax.pl

7 milionów Polaków skorzystało z PITax.pl w 2023 r.

Informacja o PITax.pl

Urzędy skarbowe wypłaciły już ponad MILIARD zł zwrotu podatku podatnikom rozliczonym w PITax.pl

12 lat na rynku
Średnia ocena
5 razy więcej ulg
Darmowe wsparcie ekspertów
Bezpłatne rozliczenie
100% zgodności z przepisami podatkowymi
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Data aktualizacji: 05-06-2024, 15:28

Rozliczenie PIT 2024/2025 – Poradnik PITax.pl

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat rozliczenia PIT 2024/2025 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo główne informacje na temat rozliczenia rocznego PIT 2024/2025. Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo, kiedy należy złożyć PIT-37, a kiedy PIT-36 oraz jaki druk PIT należy wybrać do danych dochodów. Podpowiadamy również o tym, jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT, jak sprawdzić status rozliczenia, a na końcu przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podatników w zeznaniach rocznych PIT. 

Spis treści
Wstęp
Rozliczenie PIT przez Internet
Zmiany w PIT 2024/2025
Rozliczenie przez Urząd Skarbowy
Rozliczenie dochodów zagranicznych
Do kiedy rozliczyć?
Częste błędy

Rozliczenie PIT 2024/2025…
Według druku
PIT-37 czy PIT-36?

Pytania
Co to jest PIT?
Rozliczenie PIT po terminie – co zrobić?
Jak się rozliczyć, razem czy osobno?
Czy mogę rozliczyć PIT przez Internet, a wysłać pocztą?
Jak długo czekać na zwrot podatku?
Jak zapłacić niedopłatę podatku?
Jak sprawdzić status mojego rozliczenia?

Wstęp

Wybierz rozliczenie PIT 2025 z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT 2025 - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2025 przez internet z PITax.pl jest proste!

Darmowe rozliczenie PIT 2024/2025 przez internet

Do bezpłatnego rozliczenia PITu za 2024 rok przez internet polecamy nasz program PITax.pl. W tej darmowej aplikacji, dostępnej z poziomu przeglądarki lub po pobraniu wersji instalacyjnej możemy utworzyć konto podatnika dla siebie, znajomych oraz rodziny i rozliczyć deklaracje PIT na komputerze, a następnie wysłać druk online do Urzędu Skarbowego.

jakie ulgi podatkowe

Aby rozliczyć PIT internetowo przygotuj dane o przychodzie za miniony rok 2024, w przypadku najpopularniejszego PIT-37 będzie to zapewne PIT-11. Przed rozliczeniem określ, z których ulg i odliczeń możesz, i chcesz skorzystać oraz przygotuj kwotę przychodu za miniony rok (będzie potrzebna do wysłania PIT przez Internet). Znajdziesz go na zeszłorocznej deklaracji PIT, wypełnianej za 2024 rok.

Następnie uruchom program do rozliczenia PIT 2025 - PITax.pl online, lub pobierz na komputer, załóż konto, i otwórz kreator rozliczenia PIT za 2024. W następnych krokach m.in:

 • wprowadzisz dane o przychodach za zeszły rok
 • uwzględnisz wszystkie ulgi i odliczenia
 • wypełnisz wszystkie wymagane załączniki i obliczysz podatek PIT
 • wyślesz deklarację PIT 2024 przez Internet.

Po wysłaniu PIT za 2024 przez Internet, pamiętaj o pobraniu UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który jest oficjalnym potwierdzeniem statusu wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego.

rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko

Zmiany w rozliczaniu PIT 2025 za 2024 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany obowiązujące przy rozliczeniach 2024 pit w 2025 roku. Przypominamy, że PITax.pl uwzględnia wszystkie z nich, dzięki czemu twoje rozliczenie pit urząd skarbowy na pewno uzna za bezbłędne. Do najważniejszych zmian obowiązujących przy rozliczeniu PIT za 2024 należą:

 • Zwiększenie limitu zarobków dziecka, którego przekroczenie powoduje niemożność uwzględnienia ulgi prorodzinnej - dziecko może zarobić do 21 371,52 zł rocznie;
 • Zwiększenie limitu  zarobków osoby z niepełnosprawnością pozostającej na utrzymaniu podatnika rozliczającego ulgę rehabilitacyjną - do 21 371,52 zł rocznie;
 • Zwiększenie rocznych maksymalnych kwot wpłat w IKE (do 23 472 zł) oraz w IKZE (dla osób fizycznych rozliczających się za pośrednictwem płatnika - do 9388,80 zł, a w przypadku samozatrudnionych - do 14 083,20 zł);
 • Możliwość odliczenia składki zdrowotnej na PIT-36L do kwoty 11 600 zł.

Gubisz się? Pamiętaj, że wszystkie zmiany w przepisach uwzględni Program do rozliczenia PIT 2025 – podatnik wprowadza tylko dane z PIT-11 lub innego dokumentu, a system automatycznie oblicza podatek za 2024.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Rozliczenie PIT 2025 przez Urząd Skarbowy

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło system "Twój e-PIT", zastępujący wcześniejszy pomysł rozliczenia PIT przez urząd skarbowy. Według założeń, podatnik rozliczający PIT-37 i PIT-38 po zalogowaniu się na konto otrzyma wstępnie wypełniony formularz za 2024 rok. Będzie mógł:

 • Nie robić nic, wtedy 30 kwietnia 2025 roku zostanie automatycznie wysłany do Urzędu Skarbowego
 • Zmodyfikować go - dodając najpopularniejsze ulgi (np. ulgę prorodzinną) lub wspólne rozliczenie, a następnie wysłać
 • Odrzucić i wypełnić deklaracje samodzielnie.

Niestety pierwsze dni pokazały że może dochodzić do przeciążeń systemu. Dlatego nie zwlekaj z rozliczeniem PIT 2024 i wybierz PITax.pl. Więcej o programie "Twój e-PIT" przeczytasz w obszernym przewodniku po programie "Twój e-PIT" na stronie PITax.pl.

Rozliczenie dochodów zagranicznych za 2024 rok w PIT

Obowiązek rozliczenia się w PIT za 2024 rok z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

1. Od rezydencji podatkowej - osoby, które mają polską rezydencję podatkową zobowiązane są do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne - o tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisaną z danym państwem.

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa w Polsce występuje, gdy:

a) przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub

b) mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

Metody rozliczenia dochodów zagranicznych

a) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym to:

 • jeśli powyższe dane będą spełnione, czyli posiadamy polską rezydencją podatkową - mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych (niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwaliśmy dochody, czy nie). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36.

b) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją - to:

 • jeśli dochody uzyskaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT,
 • jeśli uzyskiwaliśmy dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą - to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w sekcji H, w polu “Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36.

pit-37 druk

Do kiedy rozliczyć PIT 2025 za 2024 rok?

Przy rocznych rozliczeniach musimy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich terminów złożenia PIT. Poniżej lista terminów złożenia najpopularniejszych zeznań PIT:

 • na złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 mamy czas do 30 kwietnia 2025 r.
 • na zapłatę podatku z PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 mamy czas do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu pod adresem: Do kiedy PIT?

Termin złożenia zeznania i zapłaty podatku może być inny - ważne, aby nie przekroczyć 30 kwietnia 2025 r. Na przykład można złożyć PIT 15 marca, a podatek zapłacić dopiero w kwietniu bądź w ostatni dzień terminu złożenia deklaracji.

 • korekta PIT - na korektę PIT w zakresie obliczeniowym mamy czas 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składaliśmy PIT i upłynął termin płatności podatku. Korekta nie jest możliwa, gdy urząd już rozpoczął kontrolę względem nas.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Częste błędy podczas rozliczania PIT za 2024 r.

Poprawne, bezbłędne rozliczenie PIT 2025 wymaga dużej skrupulatności, uwagi oraz skupienia. Szybkie wypełnianie PIT może być przyczyną wielu błędów. Oto błędy najczęściej występujące w rocznych rozliczeniach:

 • brak PESEL lub NIP,
 • pomylenie NIP swojego i pracodawcy,
 • niewłaściwie zaokrąglone kwoty,
 • mylnie obliczone wartości,
 • czeskie błędy, czyli zamienione kolejnością cyfry,
 • używanie nieaktualnych druków,
 • nie uwzględnianie obowiązujących limitów odliczeń,
 • brak dołączonych załączników,
 • źle wyliczona kwota 1,5% dla OPP,
 • brak zaznaczenia celu złożenia zeznania.

Aby ustrzec się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

Wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do PIT 2024 PITax.pl trudno o błędy, ponieważ program na bieżąco informuje o braku wpisania obowiązkowych danych, np. PESEL-u, a także wylicza odpowiednie kwoty wraz z uwzględnieniem ustawowych limitów odliczeń. PITax.pl aktualizuje wszelkie dane na bieżąco więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysłał do urzędu aktualnie obowiązujący formularz PIT.

Według formularza

Rozliczenie PIT 28 online

PIT-28 - jest to PIT przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, najmu prywatnego - opodatkowanego 8,5/12,5-procentową stawką ryczałtu oraz dochodów ze sprzedaży produktów rolnych i zwierzęcych nieprzetworzonych w sposób przemysłowy - opodatkowanych 2-procentowym podatkiem.

Rozliczenie PIT 36 i 36L

PIT-36 - jest to druk PIT, na którym należy wykazać dochody zagraniczne, dochody z działalności gospodarczej wg 12/32-proc. stawki podatku, dochody małoletnich dzieci.

PIT-36L - to formularz, na którym rozliczamy dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentową stawką podatku.

Rozliczenie PIT 37

PIT-37 - jest to najczęściej składane rozliczenie roczne PIT (opodatkowane stawką 12/32 proc. PIT). W PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście - uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z naszego wynagrodzenia zaliczki na podatek.

Rozliczenie PIT 38

PIT-38 - ten PIT wybieramy dla wykazania dochodów uzyskanych z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych.

Rozliczenie PIT 39

PIT-39 - na PIT-39 rozliczamy dochody ze sprzedaży nieruchomości - jeśli od dnia nabycia, do dnia sprzedaży nieruchomości nie minęło 5 lat.

PIT-37 czy PIT-36?

PIT-37 oraz PIT-36 to dwa najpopularniejsze PIT-y, które podatnicy rozliczają z urzędem skarbowym. PIT-37 służy do wykazania podstawowych dochodów, czyli dochodów z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast PIT-36 służy do wykazania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów zagranicznych oraz dochodów małoletnich dzieci.

PIT-37 oraz PIT-36 wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że do urzędu możemy złożyć albo PIT-36 albo PIT-37. Dlatego też jeśli uzyskaliśmy dochody, które należy wykazać na PIT-36 (np. z pracy za granicą) oraz dochody “podstawowe” wykazywane na PIT-37 (np. z emerytur), to te dochody przynależne na PIT-37 należy wykazać na PIT-36.

Podsumowując: na PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, działalności osobistej - ale gdy oprócz powyższych dochodów uzyskaliśmy w danym roku również dochody z działalności. gospodarczej, z zagranicy i inne przewidziane dla PIT-36 - to wtedy wszystkie dochody wykazujemy tylko i wyłącznie na PIT-36.

Polecamy rozliczenie PIT 2024 przez internet - rozliczenie PIT on line jest dużo łatwiejsze i szybsze niż rozliczenie PIT ręcznie, a ponadto program do PIT sam uwzględnia odpowiednie limity danych ulg.

Co to jest PIT?

PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia “Personal Income Tax”, czyli podatek dochodowy. Rozliczenie PIT-ów polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu. Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT lub 45 dni w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie po 15 lutego 2025 r., czyli im szybciej wyślemy PITy 2024, tym szybciej dostaniemy zwrot. Z kolei na zapłatę podatku do urzędu mamy czas do końca stycznia (dla PIT-28) lub do końca kwietnia (dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39).

Brakujący podatek możemy zapłacić w formie gotówkowej (np.w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u - używając specjalnych druków polecenia wpłaty/przelewu) lub w formie bezgotówkowej, czyli poprzez przelew z konta bankowego.

Zwrot podatku może być nam dostarczony pocztą na adres wskazany w PIT lub na nasze konto bankowe - w zależności od naszej dyspozycji złożonej w urzędzie. Zwrot możemy również odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT po terminie – co zrobić?

Ustawowym terminem na złożenie zeznań rocznych dla wszystkich podatników PIT jest 30 kwietnia 2025 r. - dla PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym terminie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).

Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT.

Można również napisać dlaczego nie dopełniliśmy obowiązku (np. nieznajomość prawa, zagubienie się w przepisach, pomyłka itp.) – te informacje nie są niezbędne, jednak dobrze je napisać.

 

 

Źródła wiedzy:

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (PDF) - Zobacz

Często zadawane pytania

Co to jest PIT?

PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia (Personal Income Tax), co oznacza nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu skarbowego.

Co zrobić w przypadku rozliczenia PIT po terminie?

Ostatecznym terminem na złożenie wszystkich deklaracji PIT za 2024 r. jest 30 kwietnia 2025 r. - do tego dnia rozliczymy nasze PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.
Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym czasie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).
Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal.

Jak się rozliczyć - razem czy osobno?

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem to popularny sposób na obniżenie podatku. Najczęściej decydują się na to małżeństwa, w których jedna z osób przekracza próg podatkowy (120 000 zł dochodu), podczas gdy druga zarabia znacznie mniej.

Czy mogę rozliczyć PIT przez Internet, a wysłać pocztą?

Tak, w programie PITax.pl dostępnym na stronie możesz rozliczyć PIT 2024/2025 za pomocą aplikacji, a następnie pobrać wypełniony formularz, wydrukować i wysłać pocztą.

Kiedy otrzymam zwrot podatku w 2025 roku?

Urzędy Skarbowe na zwrot podatku mają maksymalnie 90 dni od dnia złożenia deklaracji w formie tradycyjnej (papierowej) lub 45 dni w przypadku deklaracji elektronicznych wysłanych po 15 lutego 2025 r.

Jak zapłacić niedopłatę podatku?

W przypadku wystąpienia zaległości podatkowej, możemy ją zapłacić przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w kasie urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że zapłaty podatku należy dokonać w ustawowym terminie na złożenie PIT, czyli w przypadku deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2025 r.

Jak sprawdzić status swojego rozliczenia?

Jeżeli chcemy sprawdzić czy rozliczenie PIT 2025 trafiło do urzędu, status wysyłki znajdziemy w pobranym UPO po wysłaniu deklaracji przez Internet, lub potwierdzeniem odbioru, jeżeli takowe dołączymy do zeznania wysyłanego pocztą. Status zwrotu podatku możemy natomiast sprawdzić na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/.

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Opinie użytkowników

Z całego serca polecam PITax. Korzystam z tego programu od paru lat i zawsze jestem pod pozytywnym wrażeniem nie tylko łatwości w wypełnianiu formularza zeznania, ale także z tego, że jest nieograniczona możliwość bezproblemowego korzystania z pomocy cierpliwego "onlinowego" doradcy. Tak trzymać !!!

2024-04-30 08:52

źródło: Facebook

😀 Polecam PITax bo jest prosty szybki i niezawodny ! Korzystam z niego od lat i nigdy się nie rozczarowałam.

2024-04-25 15:59

źródło: Facebook

Fajny i szybki program ułatwiający rozliczenie się z US ale największy plus jest taki, że można samemu decydować o tym komu przekazać 1,5% podatku, polecam


Kasik

źródło: E-mail

Polecam każdemu, prościej się nie da słowem szybko, łatwo i przyjemnie.👍

2024-04-12 14:13

źródło: Facebook

szybko sprawnie prosto😄

2024-04-11 19:03

źródło: Facebook

Łatwość wypełniania pita

2024-04-07 19:59

źródło: Facebook

Zależało mi na szybkim i sprawnym wypełnieniu i przesłaniu zeznania podatkowego. Proponowane przez PITax.pl rozwiązanie jest bezpłatne (choć na koniec wsparłam troszkę ich finansowo bo uważam, że warto), bardzo intuicyjne, proste, przejrzyste i szybkie. Przepisujesz PIT (pity) 11, patrzysz na podpowiedzi programu ewentualnych ulg, wybierasz podniot któremu chcesz przekazać 1,5%* i wysyłasz do swojego urzędu. Gorąco polecam, korzystałam już w zeszłym i będę korzystała w przyszłym roku :-)

* Jeżeli nie wgrają się dane podmiotu któremu chcecie przekazać 1.5% piszcie na czat a ten was poprowadzi (ja tak miałam)

2024-04-04 09:39

źródło: Facebook
 • Aplikacja mobilna PITax.pl

  Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

  PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

  Rozlicz PIT Online

  Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00