Informacja o PITax.pl

7 milionów Polaków skorzystało z PITax.pl w 2022 r.

Informacja o PITax.pl

Urzędy skarbowe wypłaciły już ponad MILIARD zł zwrotu podatku podatnikom rozliczonym w PITax.pl

11 lat na rynku
Średnia ocena
5 razy więcej ulg
Darmowe wsparcie ekspertów
Bezpłatne rozliczenie
100% zgodności z Polski Ład
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Data aktualizacji: 29-11-2023, 10:40

Rozliczenie PIT 2023/2024 – Poradnik PITax.pl

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat rozliczenia PIT 2023/2024 przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Znajdą w nim Państwo główne informacje na temat rozliczenia rocznego PIT 2023/2024. Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo, kiedy należy złożyć PIT-37, a kiedy PIT-36 oraz jaki druk PIT należy wybrać do danych dochodów. Podpowiadamy również o tym, jak rozliczyć dochody zagraniczne w polskim PIT, jak sprawdzić status rozliczenia, a na końcu przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podatników w zeznaniach rocznych PIT. 

Spis treści
Wstęp
Rozliczenie PIT przez Internet
Zmiany w PIT 2023/2024
Rozliczenie przez Urząd Skarbowy
Rozliczenie dochodów zagranicznych
Do kiedy rozliczyć?
Częste błędy

Rozliczenie PIT 2023/2024…
Według druku
PIT-37 czy PIT-36?

Pytania
Co to jest PIT?
Rozliczenie PIT po terminie – co zrobić?
Jak się rozliczyć, razem czy osobno?
Czy mogę rozliczyć PIT przez Internet, a wysłać pocztą?
Jak długo czekać na zwrot podatku?
Jak zapłacić niedopłatę podatku?
Jak sprawdzić status mojego rozliczenia?

Wstęp

Wybierz rozliczenie PIT 2024 z PITax.pl. Rozliczamy każdy rodzaj dochodów; dochody z emerytur, z pracy, z zagranicy, z działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości, czy dochody z papierów wartościowych. Nie wiesz, jak wypełnić PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a program do PIT na podstawie odpowiedzi wybierze właściwy druk PIT oraz wyliczy odpowiednią wysokość podatku wraz z należnymi Ci ulgami. Rozliczenie PIT 2024 przez internet z PITax.pl jest proste!

Darmowe rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet

Dla kogo rozliczasz PIT?Do bezpłatnego rozliczenia PITu za 2023 rok przez internet polecamy nasz program PITax.pl. W tej darmowej aplikacji, dostępnej z poziomu przeglądarki lub po pobraniu wersji instalacyjnej możemy utworzyć konto podatnika dla siebie, znajomych oraz rodziny i rozliczyć deklaracje PIT na komputerze, a następnie wysłać druk online do Urzędu Skarbowego.

Aby rozliczyć PIT internetowo przygotuj dane o przychodzie za miniony rok 2023, w przypadku najpopularniejszego PIT-37 będzie to zapewne PIT-11. Przed rozliczeniem określ, z których ulg i odliczeń możesz, i chcesz skorzystać oraz przygotuj kwotę przychodu za miniony rok (będzie potrzebna do wysłania PIT przez Internet). Znajdziesz go na zeszłorocznej deklaracji PIT, wypełnianej za 2023 rok.

Następnie uruchom program do rozliczenia PIT 2024 - PITax.pl online, lub pobierz na komputer, załóż konto, i otwórz kreator rozliczenia PIT za 2023. W następnych krokach m.in:

 • wprowadzisz dane o przychodach za zeszły rok
 • uwzględnisz wszystkie ulgi i odliczenia
 • wypełnisz wszystkie wymagane załączniki i obliczysz podatek PIT
 • wyślesz deklarację PIT 2023 przez Internet.

Po wysłaniu PIT za 2023 przez Internet, pamiętaj o pobraniu UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który jest oficjalnym potwierdzeniem statusu wysłania deklaracji do Urzędu Skarbowego.

przepisz pit 11wysyanie pit przez internet2

Zmiany w rozliczaniu PIT 2024 za 2023 rok

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany obowiązujące przy rozliczeniach 2023 pit w 2024 roku. Przypominamy, że PITax.pl uwzględnia wszystkie z nich, dzięki czemu twoje rozliczenie pit urząd skarbowy na pewno uzna za bezbłędne. Do najważniejszych zmian obowiązujących przy rozliczeniu PIT za 2023 należą:

 • Zmiana stawki podatkowej dla osób fizycznych rozliczających się wedle skali podatkowej i osiągających dochody nieprzekraczające 120 000 zł – z 17% do 12%,
 • Znaczące zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się na zasadach ogólnych – nie zapłacimy podatku do wartości 30 000 zł dochodu,
 • Korzystniejsze niż dotychczas rozliczenie osoby samotnie wychowującej z dzieckiem, nad którym sprawowana jest piecza. Taka osoba będzie mogła uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym dwukrotność kwoty wolnej od podatku (60 000 zł),
 • Małżonkowie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Takie rozliczenie jest możliwe w sytuacji. Należy jedynie pamiętać, że warunkiem koniecznym skorzystania z tej preferencji podatkowej jest aby związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej trwały do końca roku, którego ma dotyczyć wspólne rozliczenie;
 • W ramach Polskiego Ładu rozszerzenia doznała ulga rehabilitacyjna, której powiększony zakres można ująć w PIT za 2023 rok. Przewiduje ona możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania takich wydatków jak np.: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne do wysokości 2.280 zł;
 • Zwiększenie rocznych maksymalnych kwot wpłat w IKE (z 15 777 zł do 17 766 zł) oraz w IKZE (z 6310,80 zł do 7 106,40 zł);
 • Znacząco został powiększony katalog przedsiębiorców mogących rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego, gdyż doszło do zwiększenia limitu uprawniającego do przystąpienia do tej formy rozliczenia - z 250 000 euro do 2 milionów euro.
 • Zmiany w uldze dla dzieci dla rodziców (opiekunów) dziecka niemogących znaleźć konsensusu, co do proporcji odliczenia. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Gubisz się? Pamiętaj, że wszystkie zmiany w przepisach uwzględni Program do rozliczenia PIT 2024 – podatnik wprowadza tylko dane z PIT-11 lub innego dokumentu, a system automatycznie oblicza podatek za 2023.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Rozliczenie PIT 2024 przez Urząd Skarbowy

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło system "Twój e-PIT", zastępujący wcześniejszy pomysł rozliczenia PIT przez urząd skarbowy. Według założeń, podatnik rozliczający PIT-37 i PIT-38 (a od 2020 roku także PIT-36, 36L) po zalogowaniu się na konto otrzyma wstępnie wypełniony formularz za 2023 rok. Będzie mógł:

 • Nie robić nic, wtedy 30 kwietnia 2024 roku zostanie automatycznie wysłany do Urzędu Skarbowego
 • Zmodyfikować go - dodając najpopularniejsze ulgi (np. ulgę prorodzinną) lub wspólne rozliczenie, a następnie wysłać
 • Odrzucić i wypełnić deklaracje samodzielnie.

Niestety pierwsze dni pokazały że może dochodzić do przeciążeń systemu. Dlatego nie zwlekaj z rozliczeniem PIT 2023 i wybierz PITax.pl. Więcej o programie "Twój e-PIT" przeczytasz w obszernym przewodniku po programie "Twój e-PIT" na stronie PITax.pl.

Rozliczenie dochodów zagranicznych za 2023 rok w PIT

Obowiązek rozliczenia się w PIT za 2023 rok z dochodów zagranicznych zależy od dwóch czynników:

1. Od rezydencji podatkowej - osoby, które mają polską rezydencję podatkową zobowiązane są do rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce.

2. Od kraju, w którym uzyskaliśmy dochody zagraniczne - o tym, czy rozliczać w Polsce dochody zagraniczne decyduje rodzaj umowy, jaką nasz kraj ma podpisaną z danym państwem.

1. Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa w Polsce występuje, gdy:

a) przebywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (chodzi o łączną liczbę dni, a nie kolejno po sobie następujących) lub

b) mamy w Polsce ośrodek interesów osobistych lub życiowych (np. pracę, firmę, rodzinę).

2. Kraj zagraniczny

a) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym  to:

 • jeśli powyższe dane będą spełnione, czyli posiadamy polską rezydencją podatkową - mamy obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów zagranicznych (niezależnie od tego, czy w Polsce uzyskiwaliśmy dochody, czy nie). Dochody zagraniczne wpisujemy w odpowiednie pozycje (w zależności od rodzaju dochodów) do sekcji D w PIT-36.

b) Jeśli z danym krajem Polska ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją - to:

 • jeśli dochody uzyskaliśmy tylko za granicą - nie musimy wypełniać polskiego PIT,
 • jeśli uzyskiwaliśmy dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą - to dochody zagraniczne powinniśmy wykazać w sekcji H, w polu “Dochody osiągnięte za granicą” w PIT-36.

Do kiedy rozliczyć PIT 2024 za 2023 rok?

Przy rocznych rozliczeniach musimy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich terminów złożenia PIT. Poniżej lista terminów złozenia najpopularniejszych zeznań PIT:

 • złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 - - na złożenie tych PIT-ów mamy czas do 30 kwietnia 2024 r.
 • złożenie i zaplata podatku z PIT-28 - Uwaga! Termin zapłaty podatku nie jest taki sam, jak termin złożenia PIT. Na zapłatę podatku mamy czas do 28 lutego 2024, zaś PIT-28 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu pod adresem: Do kiedy rozliczenie ryczałtu? oraz Do kiedy PIT?

Termin złożenia zeznania i zapłaty podatku może być inny - ważne, aby nie przekroczyć 30 kwietnia 2024 r. Na przykład można złożyć PIT 15 marca, a podatek zapłacić dopiero w kwietniu bądź w ostatni dzień terminu złożenia deklaracji.

 • korekta PIT - na korektę PIT w zakresie obliczeniowym mamy czas 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składaliśmy PIT i upłynął termin płatności podatku. Korekta nie jest możliwa, gdy urząd już rozpoczął kontrolę względem nas.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Częste błędy podczas rozliczania PIT za 2023 r.

Poprawne, bezbłędne rozliczenie PIT 2024 wymaga dużej skrupulatności, uwagi oraz skupienia. Szybkie wypełnianie PIT może być przyczyną wielu błędów. Oto błędy najczęściej występujące w rocznych rozliczeniach:

 • brak PESEL lub NIP,
 • pomylenie NIP swojego i pracodawcy,
 • niewłaściwie zaokrąglone kwoty,
 • mylnie obliczone wartości,
 • czeskie błędy, czyli zamienione kolejnością cyfry,
 • używanie nieaktualnych druków,
 • nie uwzględnianie obowiązujących limitów odliczeń,
 • brak dołączonych załączników,
 • źle wyliczona kwota 1,5% dla OPP,
 • brak zaznaczenia celu złożenia zeznania.

Aby ustrzec się przed błędami w PIT, najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczenie PITu przez internet.

Wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do PIT 2023 PITax.pl trudno o błędy, ponieważ program na bieżąco informuje o braku wpisania obowiązkowych danych, np. PESEL-u, a także wylicza odpowiednie kwoty wraz z uwzględnieniem ustawowych limitów odliczeń. PITax.pl aktualizuje wszelkie dane na bieżąco więc użytkownik zawsze ma pewność, że wysłał do urzędu aktualnie obowiązujący formularz PIT.

Według formularza

Rozliczenie PIT 28 online

PIT-28 - jest to PIT przeznaczony do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, najmu prywatnego - opodatkowanego 8,5/12,5-procentową stawką ryczałtu oraz dochodów ze sprzedaży produktów rolnych i zwierzęcych nieprzetworzonych w sposób przemysłowy - opodatkowanych 2-procentowym podatkiem.

Rozliczenie PIT 36 i 36L

PIT-36 - jest to druk PIT, na którym należy wykazać dochody zagraniczne, dochody z działalności gospodarczej wg 12/32-proc. stawki podatku, dochody małoletnich dzieci.

PIT-36L - to formularz, na którym rozliczamy dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentową stawką podatku.

Rozliczenie PIT 37

PIT-37 - jest to najczęściej składane rozliczenie roczne PIT (opodatkowane stawką 12/32 proc. PIT). W PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście - uzyskiwanych za pośrednictwem płatnika, czyli podmiotu pobierającego z naszego wynagrodzenia zaliczki na podatek.

Rozliczenie PIT 38

PIT-38 - ten PIT wybieramy dla wykazania dochodów uzyskanych z papierów wartościowych, kapitałów pieniężnych.

Rozliczenie PIT 39

PIT-39 - na PIT-39 rozliczamy dochody ze sprzedaży nieruchomości - jeśli od dnia nabycia, do dnia sprzedaży nieruchomości nie minęło 5 lat.

PIT-37 czy PIT-36?

PIT-37 oraz PIT-36 to dwa najpopularniejsze PIT-y, które podatnicy rozliczają z urzędem skarbowym. PIT-37 służy do wykazania podstawowych dochodów, czyli dochodów z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, czy z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast PIT-36 służy do wykazania dochodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów zagranicznych oraz dochodów małoletnich dzieci.

PIT-37 oraz PIT-36 wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że do urzędu możemy złożyć albo PIT-36 albo PIT-37. Dlatego też jeśli uzyskaliśmy dochody, które należy wykazać na PIT-36 (np. z pracy za granicą) oraz dochody “podstawowe” wykazywane na PIT-37 (np. z emerytur), to te dochody przynależne na PIT-37 należy wykazać na PIT-36.

Podsumowując: na PIT-37 wykazujemy dochody z pracy, emerytur, rent, działalności osobistej - ale gdy oprócz powyższych dochodów uzyskaliśmy w danym roku również dochody z działalności. gospodarczej, z zagranicy i inne przewidziane dla PIT-36 - to wtedy wszystkie dochody wykazujemy tylko i wyłącznie na PIT-36.

Polecamy rozliczenie PIT 2023 przez internet - rozliczenie PIT on line jest dużo łatwiejsze i szybsze niż rozliczenie PIT ręcznie, a ponadto program do PIT sam uwzględnia odpowiednie limity danych ulg.

Co to jest PIT?

PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia “Personal Income Tax”, czyli podatek dochodowy. Rozliczenie PIT-ów polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu. Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania PIT lub 45 dni w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie po 15 lutego 2024 r., czyli im szybciej wyślemy PITy 2023, tym szybciej dostaniemy zwrot. Z kolei na zapłatę podatku do urzędu mamy czas do końca stycznia (dla PIT-28) lub do końca kwietnia (dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39).

Brakujący podatek możemy zapłacić w formie gotówkowej (np.w kasie urzędu, na poczcie, w banku lub w SKOK-u - używając specjalnych druków polecenia wpłaty/przelewu) lub w formie bezgotówkowej, czyli poprzez przelew z konta bankowego.

Zwrot podatku może być nam dostarczony pocztą na adres wskazany w PIT lub na nasze konto bankowe - w zależności od naszej dyspozycji złożonej w urzędzie. Zwrot możemy również odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT po terminie – co zrobić?

Ustawowym terminem na złożenie zeznań rocznych dla wszystkich podatników PIT jest 30 kwietnia 2024 r. - dla PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym terminie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).

Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal. Czynny żal powinien zawierać:

 • nasze dane,
 • datę pisania czynnego żalu,
 • adres urzędu skarbowego,
 • nasz podpis.

Można również napisać dlaczego nie dopełniliśmy obowiązku (np. nieznajomość prawa, zagubienie się w przepisach, pomyłka itp.) – te informacje nie są niezbędne, jednak dobrze je napisać.

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (np. o nie złożeniu PIT-u) lub gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

Czynny żal możemy napisać odręcznie lub komputerowo - czynnego żalu nie możemy wysłać przez internet - dokument ten trzeba dostarczyć osobiście.

 

 

Źródła wiedzy:

Ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. (PDF) - Link

Często zadawane pytania

Co to jest PIT?

PIT, to skrót od angielskiego wyrażenia (Personal Income Tax), co oznacza nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie PIT polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych (np. z pracy, z emerytur, rent, z umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy ze sprzedaży nieruchomości). W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku (np. poprzez zaliczki na podatek pobierane przez pracodawcę) w końcowym PIT może nam wyjść nadpłata podatku - czyli urząd skarbowy musi nam zwrócić, to co zostało przez nas (pracodawcę) zapłacone nadmiarowo lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu skarbowego.

Co zrobić w przypadku rozliczenia PIT po terminie?

Ostatecznym terminem na złożenie wszystkich deklaracji PIT za 2023 r. jest 30 kwietnia 2024 r. - do tego dnia rozliczymy nasze PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.
Gdy spostrzeżemy się, że nie dopełniliśmy obowiązku wobec urzędu skarbowego w wymaganym czasie, musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie po tym, jak tylko to zauważymy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).
Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal.

Jak się rozliczyć - razem czy osobno?

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem to popularny sposób na obniżenie podatku. Najczęściej decydują się na to małżeństwa, w których jedna z osób przekracza próg podatkowy (120 000 zł dochodu), podczas gdy druga zarabia znacznie mniej.

Czy mogę rozliczyć PIT przez Internet, a wysłać pocztą?

Tak, w programie PITax.pl dostępnym na stronie możesz rozliczyć PIT 2023/2024 za pomocą aplikacji, a następnie pobrać wypełniony formularz, wydrukować i wysłać pocztą.

Kiedy otrzymam zwrot podatku w 2024 roku?

Urzędy Skarbowe na zwrot podatku mają maksymalnie 90 dni od dnia złożenia deklaracji w formie tradycyjnej (papierowej) lub 45 dni w przypadku deklaracji elektronicznych wysłanych po 15 lutego 2024 r.

Jak zapłacić niedopłatę podatku?

W przypadku wystąpienia zaległości podatkowej, możemy ją zapłacić przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w kasie urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że zapłaty podatku należy dokonać w ustawowym terminie na złożenie PIT, czyli w przypadku deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2024 r.

Jak sprawdzić status swojego rozliczenia?

Jeżeli chcemy sprawdzić czy rozliczenie PIT 2024 trafiło do urzędu, status wysyłki znajdziemy w pobranym UPO po wysłaniu deklaracji przez Internet, lub potwierdzeniem odbioru, jeżeli takowe dołączymy do zeznania wysyłanego pocztą. Status zwrotu podatku możemy natomiast sprawdzić na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/.

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl


Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami Polskiego Ładu

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Opinie użytkowników

Intuicyjna obsługa, czytelny interfejs, precyzja w formułowaniu kolejnych kroków. Korzystam każdego roku i POLECAM innym :)

2023-05-08 22:47

źródło: Facebook

Czytelne, intuicyjne, przyjazne narzędzie (y) Polecam.

2023-05-04 10:04

źródło: Facebook

Fajny i szybki program ułatwiający rozliczenie się z US ale największy plus jest taki, że można samemu decydować o tym komu przekazać 1,5% podatku, polecam


Kasik

źródło: E-mail

Rozliczenie Pit-u za pomocą programu PITax jest nieprawdopodobnie proste.

2023-04-28 10:56

źródło: Facebook

Co prawda wypełniałam prosty PIT-28, ale poszło mi nadspodziewanie dobrze.

2023-04-27 20:45

źródło: Facebook

Dzięki temu programowi wypełnienie zeznania podatkowego jest banalnie proste i nie ma w tym przesady! Polecam komu tylko mogę. Szkoda, że tak późno odkryłem program tej firmy.

2023-04-26 22:08

źródło: Facebook

proste rozliczenie, zapamiętane dane, możliwość wyboru zwrotu podatku

2023-04-25 12:22

źródło: Facebook

Bardzo dobry program. Asystent bardzo przydatny dla ludzi starszych. Polecam.


Maria

źródło: E-mail

wszystko czytelnie i łatwo , bardzo dziękuje , polecam

2023-04-21 09:22

źródło: Facebook

Najlepsza strona do rozliczania PIT!

2023-04-21 08:43

źródło: Facebook

Intuicyjne i szybkie obliczenie podatku

2023-04-18 09:20

źródło: Facebook

PITax Super, co rok lepszy.

2023-04-14 17:01

źródło: Facebook

Lubię się czepiać, ale nie mam do czego. Program jest świetny


Artur

źródło: E-mail

Dzięki PITax łatwo i szybko rozliczyłem swoje podatki.Polecam wszystkim.

2023-04-06 11:31

źródło: Facebook

Bardzo łatwe rozliczenie z tym programem, nawet dla osoby nie znającej się na rozliczeniach!

2023-04-03 14:48

źródło: Facebook

super łatwa obsługa, szybko rozliczyłam pit 11 !

2023-04-02 21:13

źródło: Facebook

To już kolejny rok, gdy rozliczam się z PITax.pl. Bardzo pomocny i intuicyjny program. OPP można wybrać samodzielnie. Polecam

2023-03-29 20:48

źródło: Facebook

Łatwe i przyjemne rozliczenie PIT, prowadzenie za rękę, szczegółowa informacja o wszystkich możliwych ulgach i rozliczeniach, archiwum PIT, wsparcie w wysyłaniu zeznania online do urzędu. Korzystam od 5 lat i jestem bardzo zadowolony za każdym razem. Dobra robota, tak trzymać! :)


Tomasz

źródło: E-mail

Polecam - szybko, latwo i bez problemu :)

2023-03-26 08:50

źródło: Facebook

Prosty sposób rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

2023-03-23 15:59

źródło: Facebook

Polecam ,prosta obsługa, łatwe śledzenie dobrze dobrane narzędzia.

2023-03-22 10:11

źródło: Facebook

Bardzo łatwe w wypełnianiu. Wystarczy tylko wpisać dane i już wszystko robi program sam.

2023-03-17 12:22

źródło: Facebook

Ja tu robię PIT-u, PIT-u, Nockę całą aż do świtu... Mnożę, dzielę i dodaję, Już na rzesach prawie staję... Te rubryki, te tabele... I co z tego? Nie za wiele. Toż to absurd podatkowy! Mam dopłacić?! Zawrót głowy! Te procenty coś szaleją Liczby wciąż się ze mnie śmieją... Liczyć będę skrupulatnie, By mieć saldo choć dodatnie. Fiskus zawsze będzie sknerą, Maksymalnie trafiasz ZERO... Całe szczęście PITax mamy!!! Fiskusowi się nie damy!!!


Tomasz

źródło: E-mail

😀Super program do rozliczeń PIT, polecam

2023-03-16 08:43

źródło: Facebook

Intuicyjny, łatwy w obsłudze program.

2023-03-15 08:42

źródło: Facebook

Łatwo, profesjonalnie, jeszcze nie spotkałam się z tak przystępnym rozliczeniem. Polecam w pełni🙂

2023-03-13 21:24

źródło: Facebook

Szybkie, bez problemowe rozliczenie, możliwość wysyłki on-line, same zalety.

2023-03-13 18:53

źródło: Facebook

Dziekuje ,ze mogłam skorzystać z programu. Program bardzo łatwy i pomocny, szybko rozliczyłam pity całej rodziny. W przyszłym roku na pewno skorzystam z waszego programu. Pozdrawiam


Anna

źródło: E-mail

świetny program, bardzo intuicyjny

2023-03-12 08:47

źródło: Facebook

Szybko i sprawnie. Polecam!

2023-03-11 12:06

źródło: Facebook

Łatwa, intuicyjna obsługa, bez znajomości przepisów podatkowych... 😀😀😀

2023-03-08 12:14

źródło: Facebook

Polecam program przystępny łatwy w obsłudze :)

2023-03-08 08:44

źródło: Facebook

Szanowny Panie, rozliczyłam PIT sprawnie i szybko korzystając z pitax. Dziękuję za to oprogramowanie godne polecenia i pozdrawiam


Ewa

źródło: E-mail

świetny program... , 😃😃😃

2023-03-06 18:56

źródło: Facebook

Bardzo proste i szybkie rozliczenie roczne.

2023-03-05 12:01

źródło: Facebook

😁Idealny serwis, polecam!

2023-03-04 19:22

źródło: Facebook

Łatwe prowadzenie, krok po kroku. Możliwość wglądu w historię, w zeznania podatkowe z poprzednich lat.

2023-03-04 13:06

źródło: Facebook

Nie mam uwag. Dla mnie program był przejrzysty i prosty. Dziękuję i pozdrawiam


Gabriel

źródło: E-mail

Od lat korzystam z Pitax łatwe podatki. Program zrobi za ciebie rozliczenie gdy podasz swoje dochody i odliczenia oraz ulgi. Wysyłka do urzędu skarbowego.

2023-03-02 10:47

źródło: Facebook

Bardzo szybko można się rozliczyć, później ewentualnie poprawić gdy coś się nie zgadza. Polecam gorąco, super sprawa dla każdego!!!

2023-03-01 13:27

źródło: Facebook
 • Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

  PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

  Rozlicz PIT Online

  Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00
  recommend BookBeat