Rozliczenie PIT-11

Rozliczenie PIT-11 za rok聽2020 w聽PITax.pl

Wygodne, szybkie i 艂atwe rozliczenie PIT 11 online - z PITax.pl rozliczysz swoje dochody w 5 minut. Zeznanie mo偶esz wys艂a膰 przez internet lub wydrukowa膰 i zanie艣膰 osobi艣cie do urz臋du skarbowego. Dodatkowo na Koncie Podatnika masz podgl膮d do wszystkich wype艂nianych przez siebie PIT-贸w z obecnego roku, jak i z ubieg艂ych lat.聽

Rozliczenie PIT 11 przez internet jest 艂atwe, gdy wybierzesz darmowy program do PIT - PITax.pl.

Podstawowe informacje

PIT-11 mo偶emy otrzyma膰 od 聽pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Forma PIT-11 w przypadku druk贸w wysy艂anych od p艂atnika do podatnika jest do wyboru: papierowa lub elektroniczna.

Do ko艅ca lutego聽2021 roku pracodawcy i inni p艂atnicy zobowi膮zani s膮 przekaza膰 podatnikom (a tak偶e urz臋dowi skarbowemu podatnika -聽w formie elektronicznej) PIT-11. Wype艂niony formularz PIT-11 zawiera 聽informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, zap艂aconych sk艂adkach na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne.

PIT-11 dla podatnik贸w

Zapraszamy do zapoznania si臋 z przewodnikiem na temat "Rozliczenie PIT-11 2021"聽przygotowanym przez PITax.pl 艁atwe podatki, w kt贸rym przeczytaj膮 Pa艅stwo co to jest PIT-11, co z nim zrobi膰, jak rozliczy膰 PIT-11 oraz co zrobi膰 w sytuacji, gdy PIT-11 nie dostali艣my.

pit 11 strona 2

PIT-11 - 1 strona druku.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to jeden z PIT-贸w, na podstawie kt贸rego trzeba si臋 rozliczy膰 z urz臋dem skarbowym. Inaczej m贸wi膮c formularze PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od os贸b fizycznych, a tak偶e wysoko艣膰 potr膮conych sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne.

W PIT-11 uj臋te s膮 przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z nast臋puj膮cych 藕r贸de艂 przychod贸w; z pracy, z cz艂onkostwa w rolniczej sp贸艂dzielni produkcyjnej, nale偶no艣ci za prac臋 przypadaj膮ce tymczasowo aresztowanym, 艣wiadcze艅 z wyp艂aconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych 艢wiadcze艅 Pracowniczych, dzia艂alno艣ci wykonywanej osobi艣cie lub spo艂ecznie, z praw autorskich, um贸w o dzie艂o, um贸w zlecenie, czy z nale偶no艣ci wynikaj膮cych z umowy aktywizacyjnej.

PIT-11 dostajemy od podmiot贸w-p艂atnik贸w, kt贸re wyp艂acaj膮 nam wynagrodzenie oraz pobieraj膮 od nas zaliczki na podatek (np. pracodawcy).

P艂atnicy maj膮 obowi膮zek dostarczy膰 PIT-11 nam oraz urz臋dowi skarbowemu. Terminem dostarczenia PIT-11 jest ostatni dzie艅 lutego - je艣li p艂atnicy dostarczaj膮 urz臋dowi rozliczenie PIT 11 elektronicznie (w formie elektronicznej) 聽lub ostatni dzie艅 stycznia - je艣li p艂atnicy dostarczaj膮 urz臋dowi rozliczenie PIT-11 w formie pisemnej.

Otrzymane przez nas druki PIT 11 s膮 podstaw膮 do rozliczenia rocznego PIT鈥37 lub PIT-36.

Co zrobi膰 z PIT 11?

Pracodawcy, zleceniodawcy i inni p艂atnicy PIT musz膮 przekaza膰 podatnikom i urz臋dom skarbowym informacje o wysoko艣ci osi膮gni臋tego przez nich rocznego dochodu i pobranych zaliczkach - do wykazania tych danych s艂u偶膮 druki PIT-11.

W formularzu PIT-11, co do zasady, wykazuje si臋 dochody opodatkowane wed艂ug skali (17 proc. i 32 proc.), od kt贸rych wyp艂acaj膮cy 艣wiadczenie by艂 zobowi膮zany potr膮ci膰 i odprowadzi膰 zaliczki oraz sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne.

Osoby, kt贸re dosta艂y PIT-11 powinny na jego podstawie wype艂ni膰 zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychod贸w, dochody, zaliczki oraz sk艂adki z PIT-11 nale偶y przenie艣膰 do odpowiednich rubryk (o tym samym tytule) do PIT-36 lub PIT-37, pami臋taj膮c, aby nie przekroczy膰 odpowiednich limit贸w.

PIT-11 nie wysy艂amy do urz臋du skarbowego, jedynie opieramy si臋 o informacje w nim wykazane przy rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37 (te PITy wysy艂amy do urz臋du). Zar贸wno PITy roczne, jak i PIT-11 powinni艣my przechowywa膰 przez 5 lat.

Jak rozliczy膰 PIT 11 w聽2021 roku?

W oparciu o PIT-11 rozliczy膰 nale偶y PIT-36 lub PIT-37. PIT-36 i PIT 37 to zeznania g艂贸wne, sk艂adane przez podatnika uzyskuj膮cego dochody - do urz臋du skarbowego do dnia 30 kwietnia. W zeznaniach g艂贸wnych nale偶y opiera膰 si臋 na danych z PIT-贸w od p艂atnik贸w, pracodawc贸w, czyli w oparciu np. o PIT-11.

Przychody, koszty uzyskania przychod贸w, dochody, zaliczki oraz sk艂adki z PIT-11 nale偶y przenie艣膰 w odpowiednie rubryki PIT-36 lub PIT-37:

  • przychody, koszty, dochody i zaliczki - do sekcji C pt. 鈥淒ochody/straty ze 藕r贸de艂 przychod贸w鈥 - rubryki w PIT-11 i PIT-37 s膮 podobnie ponazywane; przychody z tych samych kategorii z PIT-11 przenosimy do tych samych kategorii w PIT-36/37.
  • sk艂adki spo艂eczne - do p贸l o nazwie 鈥渟k艂adki spo艂eczne鈥 lub 鈥渟k艂adki zdrowotne鈥.

Je艣li otrzymali艣my kilka PIT-11, wtedy kwoty z tych samych p贸l w kilku PIT-ach musimy zsumowa膰 i do danego pola w PIT rocznym przenosimy ju偶 kwot臋 zsumowan膮. Przy przenoszeniu kwot powinni艣my pami臋ta膰, aby nie przekroczy膰 odpowiednich limit贸w dla koszt贸w uzyskania przychodu oraz dla sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych.

pit 11 strona 1pit 11 strona 2pit 11 strona 3

Nie dosta艂em PIT 11 za 2020 rok

Czasami zdarzy si臋, 偶e osoba wyp艂acaj膮ca nam wynagrodzenie nie musi nam wystawia膰 PIT-11. Tak jest w przypadku, gdy umowa z osob膮 nieb臋d膮ca pracownikiem opiewa na kwot臋 ni偶sz膮 ni偶 200 z艂 brutto - wtedy zleceniodawca pobiera od warto艣ci umowy 18-procentowy podatek i odprowadza go do urz臋du za nas. W tym przypadku nie dostajemy PIT-11 oraz takiego dochodu nie wykazujemy w Picie rocznym.

Je偶eli umowa zlecenie/dzie艂o jest zawierana ze swoim pracodawc膮, to 18-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A doch贸d taki wykazujemy w rocznym Picie - nawet je艣li kwota wynikaj膮ca z umowy jest ni偶sza ni偶 200 z艂. Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyra偶one kwotowo (np. ustala stawki za godzin臋).

Limit 200 z艂 dotyczy jednej umowy. Kwoty um贸w zawartych w roku nie sumuj膮 si臋. Wa偶na jest kwota, na jak膮 opiewa pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysoko艣膰 miesi臋cznych wyp艂at.

W pozosta艂ych przypadkach pracodawca ma nam obowi膮zek dostarczy膰 PIT鈥11, je艣li go nie dostali艣my, to najpierw powinni艣my upomnie膰 si臋 o ten druk u pracodawcy, ksi臋gowej, a gdy to nie pomo偶e, to mamy prawo powiadomi膰 urz膮d skarbowy o naruszeniu obowi膮zku przez pracodawc臋, na kt贸rego mo偶e zosta膰 na艂o偶ona kara grzywny. Ale brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowi膮zku wype艂niania zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 - wtedy zeznanie g艂贸wne opieramy na podstawie takich dokument贸w, jak np. paski wynagrodze艅, druk RMUA, czy wyci膮gi z konta bankowego.

PIT 11 a PIT 11a

Druki, na podstawie, kt贸rych opieramy swoje wyliczenia w zeznaniach rocznych, to zazwyczaj PIT-11. Formularze, na podstawie kt贸rych mo偶emy rozliczy膰 sw贸j PIT roczny, to r贸wnie偶 PIT-11A, PIT-40A, czy PIT-8C. W poni偶szym tek艣cie kr贸tko om贸wimy r贸偶nic臋 mi臋dzy PIT-11 a PIT-11A.

  • PIT-11 聽- to informacja o rocznych dochodach - wynagrodzeniu, kosztach, zaliczkach, a tak偶e o naszych sk艂adkach spo艂ecznych i zdrowotnych p艂aconych przez pracodawc臋 do ZUS-u i NFZ. PIT-11 otrzymujemy od pracodawcy.
  • PIT-11A - to informacja o rocznych dochodach - emeryturach, rentach, zaliczkach oraz naszych sk艂adkach zdrowotnych p艂aconych przez organ rentowy do NFZ. PIT-11A otrzymujemy od organu rentowego, czyli od ZUS-u lub KRUS-u.

Dane z PIT-11 lub z PIT-11A nale偶y przenie艣膰 do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Je艣li otrzymali艣my PIT-11 i PIT-11A to dane z tego samego pola z dw贸ch PIT-贸w (np. sk艂adki zdrowotne) nale偶y doda膰 do siebie i do zeznania rocznego w pole sk艂adka zdrowotna nale偶y wpisa膰 kwot臋 zsumowan膮.

Do urz臋du skarbowego wysy艂amy tylko PIT roczny, pozosta艂e druki PIT 11 powinni艣my przechowywa膰 przez 5 lat.

Zako艅czenie pracy w trakcie roku i PIT-11

Je偶eli z pracownikiem rozwi膮zano umow臋 o prac臋 w trakcie roku, mo偶e on wyst膮pi膰 o wydanie PIT-11 i wtedy trzeba wys艂a膰 informacj臋 w ci膮gu 14 dni (art.39 ust.2 ustawy o PIT). Je偶eli pracownik nie z艂o偶y takiego wniosku, PIT-11 wysy艂any jest w zwyk艂ym terminie, czyli do ko艅ca lutego nast臋pnego roku.

Co zrobi膰 je偶eli dane w PIT-11 nie zgadzaj膮 si臋?

Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e PIT-11 nie pokrywa si臋 z rzeczywisto艣ci膮 (np. pracownikowi faktycznie wyp艂acono w roku podatkowym wi臋ksze lub mniejsze wynagrodzenie ni偶 to wynika z PIT-11, albo pracownikowi przys艂uguj膮 wy偶sze koszty ni偶 wpisano w informacji PIT-11). W takiej sytuacji pracownik powinien w rocznym zeznaniu podatkowym uwzgl臋dni膰 rzeczywiste kwoty przychod贸w i koszt贸w.

Innymi s艂owy podatnik nie jest zwi膮zany informacj膮 PIT-11 je偶eli ta informacja nie jest zgodna z faktami zaistnia艂ymi w rozliczanym roku podatkowym.

Otrzymanie PIT-11 po z艂o偶eniu zeznania

Je偶eli dostaniemy sp贸藕niony PIT-11, 聽ju偶 po z艂o偶eniu przez nas rocznego zeznania podatkowego, i PIT-11 jest zgodny z podanymi przez nas w zeznaniu informacjami, nie musimy nic robi膰. Je偶eli jednak pomylili艣my si臋 w rocznym zeznaniu 鈥 trzeba zastanowi膰 si臋 Jak zrobi膰 korekt臋 PIT.

Pobierz druk PIT-11 za rok 2020 obowi膮zuj膮cy podczas rozliczenia w 2021 r.

PIT-11

PIT-11 stanowi podstawow膮 informacj臋 o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od os贸b fizycznych.

Pobierz聽PIT-11 PDF 鉂

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00