Informacja o PITax.pl

7 milionów Polaków skorzystało z PITax.pl w 2023 r.

Informacja o PITax.pl

Urzędy skarbowe wypłaciły już ponad MILIARD zł zwrotu podatku podatnikom rozliczonym w PITax.pl

12 lat na rynku
Średnia ocena
5 razy więcej ulg
Darmowe wsparcie ekspertów
Bezpłatne rozliczenie
100% zgodności z przepisami podatkowymi
Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Data aktualizacji: 05-06-2024, 14:20

PIT-11 za 2024 rok w PITax.pl

Wygodne, szybkie i łatwe rozliczenie PIT 11 online (rozliczenie PIT 2025) - z PITax.pl rozliczysz swoje dochody w 5 minut. Zeznanie możesz wysłać przez internet lub wydrukować i zanieść do urzędu skarbowego. Dodatkowo na Koncie Podatnika masz podgląd do wszystkich wypełnionych przez siebie PIT-ów z obecnego roku, jak i z ubiegłych lat. 

Rozliczenie PIT 11 przez internet jest łatwe, gdy wybierzesz darmowy program do PIT - PITax.pl.

Podstawowe informacje

PIT-11 możemy otrzymać od  pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Forma PIT-11 w przypadku druków wysyłanych przez płatnika do podatnika jest do wyboru: papierowa lub elektroniczna.

Do końca lutego 2025 roku pracodawcy i inni płatnicy zobowiązani są przekazać PIT-11 podatnikom (a także urzędowi skarbowemu podatnika - w formie elektronicznej). Wypełniony formularz PIT-11 zawiera  informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek, a także zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PIT-11 dla podatników

Zapoznaj się z przewodnikiem na temat "Rozliczenie PIT-11 2025" przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. Sprawdź czym jest PIT-11, co z nim zrobić, jak rozliczyć PIT-11 oraz co zrobić w sytuacji, gdy płatnik nie dostarczył PIT-11. Również zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem przedstawiającym szczegóły prostego rozliczenia PIT-11 oraz PIT-11A z PITax.pl Łatwe podatki.

pit 11 strona 2

PIT-11 - 1 strona druku.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to jeden z PIT-ów, na podstawie którego trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Inaczej mówiąc, formularze PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z następujących źródeł przychodów; z pracy, z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym, świadczeń z wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działalności wykonywanej osobiście lub społecznie, z praw autorskich, umów o dzieło, umów zlecenie, czy z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.

PIT-11 dostajemy od podmiotów-płatników, które wypłacają nam wynagrodzenie oraz pobierają od nas zaliczki na podatek (np. pracodawcy).

PIT-11 - do kiedy? 

Płatnicy mają obowiązek dostarczyć PIT-11 nam oraz urzędowi skarbowemu. Terminem dostarczenia PIT-11 jest

ostatni dzień stycznia – z upływem pierwszego miesiąca roku następującego po okresie rozliczeniowym, płatnik powinien przekazać kompletną informację PIT-11 do urzędu skarbowego

ostatni dzień lutego – do tego dnia PIT-11 powinien być doręczony podatnikowi, którego dotyczy.

jest ostatni dzień  - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT 11 elektronicznie (w formie elektronicznej)  lub ostatni dzień stycznia - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT-11 w formie pisemnej. W 2025 r. płatnikom przysługiwać będzie wyższe wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez nich funkcji i otrzymują 0,9% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Otrzymane przez nas druki PIT 11 są podstawą do rozliczenia rocznego PIT‑37 lub PIT-36.

Odpowiedz na serię prostych pytań i PITax.pl wyśle Twój PIT do urzędu skarbowego!

PIT w kilka minut

Co zrobić z PIT-11 za 2024?

Pracodawcy, zleceniodawcy i inni płatnicy PIT muszą przekazać podatnikom i urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez nich rocznego dochodu i pobranych zaliczkach - do wykazania tych danych służą druki PIT-11. Aktualnym drukiem PIT 11 do rozliczenia za 2024 jest wersja (29).

W formularzu PIT-11, co do zasady, wykazuje się dochody opodatkowane według skali (12 proc. i 32 proc.), od których wypłacający świadczenie był zobowiązany potrącić i odprowadzić zaliczki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Osoby, które dostały PIT-11 powinny na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść do odpowiednich rubryk (o tym samym tytule) do PIT-36 lub PIT-37, pamiętając, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów.

PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, jedynie opieramy się o informacje w nim wykazane przy rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37 (te PITy wysyłamy do urzędu). Zarówno PITy roczne, jak i PIT-11 powinniśmy przechowywać przez przynajmniej 5 lat.

Jak rozliczyć PIT-11 w 2025 roku?

W oparciu o PIT-11 rozliczyć należy PIT-36 lub PIT-37. PIT-36 i PIT 37 to zeznania główne, składane przez podatnika uzyskującego dochody - do urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia 2025 r. W zeznaniach głównych należy opierać się na danych z PIT-ów od płatników, pracodawców, czyli w oparciu np. o PIT-11.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść w odpowiednie rubryki PIT-36 lub PIT-37:

  • przychody, koszty, dochody i zaliczki - do sekcji pt. “Dochody/straty ze źródeł przychodów” - rubryki w PIT-11 i PIT-37 są podobnie ponazywane; przychody z tych samych kategorii z PIT-11 przenosimy do tych samych kategorii w PIT-36/37.
  • składki społeczne - do pól o nazwie “składki społeczne” lub “składki zdrowotne”.

Jeśli otrzymaliśmy kilka PIT-11, wtedy kwoty z tych samych pól w kilku PIT-ach musimy zsumować i do danego pola w PIT rocznym przenosimy już kwotę zsumowaną. Przy przenoszeniu kwot powinniśmy pamiętać, aby nie przekroczyć odpowiednich limitów dla kosztów uzyskania przychodu oraz dla składek społecznych i zdrowotnych.

pit 11 strona 1pit 11 strona 2pit 11 strona 3

Nie dostałem PIT-11 za 2024 rok

Czasami zdarzy się, że osoba wypłacająca nam wynagrodzenie nie musi nam wystawiać PIT-11. Tak jest w przypadku, gdy umowa z osobą niebędąca pracownikiem opiewa na kwotę niższą niż 200 zł brutto - wtedy zleceniodawca pobiera od wartości umowy 12-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu za nas. W tym przypadku nie dostajemy PIT-11 oraz takiego dochodu nie wykazujemy w Picie rocznym.

Jeżeli umowa zlecenie/dzieło jest zawierana ze swoim pracodawcą, to 12-procentowa stawka podatku nie ma zastosowania. A dochód taki wykazujemy w rocznym Picie - nawet jeśli kwota wynikająca z umowy jest niższa niż 200 zł. Podobnie jest w przypadku, gdy wynagrodzenie w umowie nie jest wyrażone kwotowo (np. ustala stawki za godzinę).

Limit 200 zł dotyczy jednej umowy. Kwoty umów zawartych w roku nie sumują się. Ważna jest kwota, na jaką opiewa pojedyncza umowa, nie ma znaczenia wysokość miesięcznych wypłat.

W pozostałych przypadkach pracodawca ma nam obowiązek dostarczyć PIT‑11, jeśli go nie dostaliśmy, to najpierw powinniśmy upomnieć się o ten druk u pracodawcy, księgowej, a gdy to nie pomoże, to mamy prawo powiadomić urząd skarbowy o naruszeniu obowiązku przez pracodawcę, na którego może zostać nałożona kara grzywny. Ale brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku wypełniania zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 - wtedy zeznanie główne opieramy na podstawie takich dokumentów, jak np. paski wynagrodzeń, druk RMUA, czy wyciągi z konta bankowego.

PIT 11 a PIT 11a

Druki, na podstawie, których opieramy swoje wyliczenia w zeznaniach rocznych, to zazwyczaj PIT-11. Formularze, na podstawie których możemy rozliczyć swój PIT roczny, to również PIT-11A, PIT-40A, czy PIT-8C. W poniższym tekście krótko omówimy różnicę między PIT-11 a PIT-11A.

  • PIT-11  - to informacja o rocznych dochodach - wynagrodzeniu, kosztach, zaliczkach, a także o naszych składkach społecznych i zdrowotnych płaconych przez pracodawcę do ZUS-u i NFZ. PIT-11 otrzymujemy od pracodawcy.
  • PIT-11A - to informacja o rocznych dochodach - emeryturach, rentach, zaliczkach oraz naszych składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. PIT-11A otrzymujemy od organu rentowego, czyli od ZUS-u lub KRUS-u.

Dane z PIT-11 lub z PIT-11A należy przenieść do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. Jeśli otrzymaliśmy PIT-11 i PIT-11A to dane z tego samego pola z dwóch PIT-ów (np. składki zdrowotne) należy dodać do siebie i do zeznania rocznego w pole składka zdrowotna należy wpisać kwotę zsumowaną.

Do urzędu skarbowego wysyłamy tylko PIT roczny, pozostałe druki PIT 11, na podstawie których wypełnialiśmy nasze zeznanie roczne - powinniśmy przechowywać przez przynajmniej 5 lat.

Zakończenie pracy w trakcie roku i PIT-11

Jeżeli z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w trakcie roku, może on wystąpić o wydanie PIT-11 i wtedy trzeba wysłać informację w ciągu 14 dni (art. 39 ust. 2 ustawy o PIT). Jeżeli pracownik nie złoży takiego wniosku, PIT-11 wysyłany jest w zwykłym terminie, czyli do końca lutego następnego roku.

Chcesz sprawdzić jakie ulgi i odliczenia możesz uzyskać za 2023 rok?

Sprawdź teraz!

Co zrobić jeżeli dane w PIT-11 nie zgadzają się?

Może się zdarzyć, że PIT-11 nie pokrywa się z rzeczywistością (np. pracownikowi faktycznie wypłacono w roku podatkowym większe lub mniejsze wynagrodzenie niż to wynika z PIT-11, albo pracownikowi przysługują wyższe koszty niż wpisano w informacji PIT-11). W takiej sytuacji pracownik powinien w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić rzeczywiste kwoty przychodów i kosztów.

Innymi słowy podatnik nie jest związany informacją PIT-11 jeżeli ta informacja nie jest zgodna z faktami zaistniałymi w rozliczanym roku podatkowym.

Otrzymanie PIT-11 po złożeniu zeznania

Jeżeli dostaniemy spóźniony PIT-11, już po złożeniu przez nas rocznego zeznania podatkowego, i PIT-11 jest zgodny z podanymi przez nas w zeznaniu informacjami, nie musimy nic robić. Jeżeli jednak pomyliliśmy się w rocznym zeznaniu – trzeba zastanowić się Jak zrobić korektę PIT.

Często zadawane pytania

Co to PIT-11?

PIT-11 jest informacją o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wszystkie informacje z PIT-11 będą niezbędne do wypełnienia PIT-36 lub PIT-37.

Jak rozliczyć PIT-11?

Na podstawie formularzy PIT-11 należy rozliczyć zeznanie główne PIT-36 lub PIT-37, które są składane do urzędu skarbowego (w terminie do 30 kwietnia 2025 r.) przez uzyskującego przychody podatnika. Wypełniając zeznanie główne, należy korzystać z danych pochodzących z PIT-11 otrzymanych od pracodawców, którzy są płatnikami podatku dochodowego.

Do kiedy PIT-11 zostanie wysłany do podatnika?

Płatnik (pracodawca) ma obowiązek przesłać PIT-11 dla podatników (pracowników) najpóźniej do końca lutego.

Gdzie wpisać dane z PIT-11?

Osoby, które otrzymały PIT-11 powinny na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z PIT-11 należy przenieść do odpowiednich rubryk (o tym samym tytule) w PIT-36 lub PIT-37.

Nie dostałem PIT-11, co dalej?

Jeśli podatnik nie otrzymał od pracodawcy formularza PIT-11, powinien przede wszystkim upomnieć się o ten dokument u pracodawcy. Jeśli to nie przyniesie skutku, podatnik może poinformować urząd skarbowy o niewywiązaniu się z tego obowiązku przez pracodawcę. Brak PIT-11 nie zwalnia podatnika z obowiązku przygotowania rocznego zeznania podatkowego. W takiej sytuacji należy wypełnić PIT-36 lub PIT-37 na podstawie takich dokumentów jak np. paski wynagrodzeń, druk RMUA czy wyciągi z konta bankowego.

Pobierz druk PIT-11 za rok 2024 obowiązujący podczas rozliczenia w 2025 r.

PIT-11

PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pobierz PIT-11 PDF ❯

Aplikacja mobilna PITax.pl

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00