• PIT Online 2016

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PIT on-line

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • PIT online z PITax.pl

  Rozlicz PIT online z PITax.pl i dotrzymaj obowiązkowego terminu.
  Z nami rozliczysz każdy PIT roczny: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L,
  PIT-38 oraz PIT-39. Nie musisz wiedzieć, jakie dochody rozlicza się na jakim PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a nasz darmowy program do PIT 2016 wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk PIT. Dodatkowo PITax.pl wyliczy za Ciebie odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które Ci przysługują.

 • PIT przez internet - rozlicz PIT i ciesz się zwrotem podatku

  Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem na temat PIT online przygotowanym przez PITax.pl Łatwe podatki. W niniejszym dziale omówiliśmy takie tematy jak poprawnie wysłać PIT przez internet oraz co to jest podpis online. Ponadto, w poniższym przewodniku dowiedzą się Państo podstawowych informacji na temat zwrotu oraz korekty podatku.

  • Pobierz
   PITy online

  • Rozliczenie PIT online

  • Jak wysłać
   PIT online

  • Zwrot podatku

  • Artykuły
   na temat
   PIT online

 • Rozliczenie PIT przez internet

  Rozliczenie PIT
  przez internet

  Rozliczenie PIT przez internet jest niewątpliwie łatwiejsze oraz szybsze
  niż wypełnianie PIT ręcznie i osobiste składanie w urzędzie skarbowym.

  Do rozliczenia PIT online niezbędny jest zaufany program do PIT,
  np. PITax.pl. Gdy już znajdziemy program, który spełnia nasze wymagania, możemy rozpocząć wypełnianie PIT przez internet. Rozliczanie PIT online polega na odpowiadaniu na pytania zadawane przez kreator - na podstawie odpowiedzi program wygeneruje gotowy PIT, który możemy wysłać
  do urzędu przez internet lub wydrukować - jeśli wszystkie dane będą się zgadzać, lub wybrać opcję korygowania od początku - gdy zauważymy błędne dane.

  Jeżeli zdecydujemy się wysłać PIT online - niezbędna jest kwota przychodu
  z ubiegłorocznego roku, jest to tzw. podpis online, są to dane autoryzacyjne potwierdzające naszą tożsamość.

  Polecamy wypełnić PITy online razem z PITax.pl - dany program do PIT zapamiętuje odpowiedni przychód z poprzedniego roku, aby użytkownik
  nie musiał sobie zaprzątać głowy formalnościami.

   

 • Jak wysłać PIT online

  Jak wysłać PIT online

  Aby wysłać Rozliczenie PIT online 2017, niezbędne jest podanie kwoty przychodu
  z ubiegłorocznego PIT. Jest to tzw. podpis online, który ma na celu poświadczenie tożsamości osoby wysyłającej PIT.

  W związku w powyższym:

  • jeżeli w zeszłym roku składaliśmy PIT-37 wówczas należy podać wartość
   z pozycji 64. Jeżeli jednak w zeszłorocznym zeznaniu występowaliśmy jako małżonek wówczas należy podać wartość z pozycji 95.

  (Gdy rozliczenie było lub jest wspólne kwot nie należy sumować - podajemy przychód tylko tej osoby, która w obecnym roku występuje jako podatnik).

  Jeżeli składaliśmy inny PIT wówczas jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć w przypadku:

  • PIT-28 pozycję 45,
  • PIT-36 pozycję 90, lub pozycję 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występował jako  małżonek,
  • PIT-36L pozycję 13 lub pozycja 18,
  • PIT-38 pozycję 24,
  • PIT-39 pozycję 20,
  • PIT-40 pozycję 57,
  • PIT-40A pozycję 38.

  Gdy w ubiegłym roku nie składaliśmy PIT- u - jako kwotę przychodu należy podać "0" (zero).

  Natomiast, gdy w zeszłym roku składaliśmy kilka PIT-ów - należy podać kwotę tylko z jednego zeznania - przepisy nie określają, które zeznanie
  ma pierwszeństwo, dlatego należy próbować, aż natrafimy na odpowiednie zeznanie.

 • Do którego urzędu wysłać PIT?

  Do którego urzędu
  wysłać PIT?

  PIT online, jak i składany osobiście należy wysłać do urzędu skarbowego, który był właściwy dla podatnika wg jego miejsca zamieszkania na dzień 31.12.roku poprzedniego, czyli jeśli składamy PIT w roku 2017, to właściwym jest dla nas urząd z dnia 31.12.2016.

  Gdy zmieniliśmy adres zamieszkania, to w naszym rozliczeniu rocznym zawsze wpisujemy adres aktualny. (Znaczenie ma adres zamieszkania,
  a nie zameldowania
  ). Natomiast nasz PIT składamy do urzędu skarbowego właściwego dla nas na dzień 31.12 poprzedniego roku.

  O nowym adresie należy poinformować pracodawcę, aby wysłał PIT-11
  do właściwego urzędu skarbowego.

  Małżonkowie rozliczający się razem wybierają dowolny urząd skarbowy (żony lub męża) i tam wysyłają swój PIT. Jeżeli chcą, to mogą wysłać
  do urzędu, w którym dotychczas się rozliczali, pisemną informację o rozliczeniu się w urzędzie małżonka. Nie jest to jednak konieczne.  

 • Zwrot podatku

  Zwrot podatku

  Roczne rozliczenie PIT-ów ma na celu zweryfikowanie, czy w ciągu roku wpłaciliśmy (poprzez pobierane zaliczki z wynagrodzenia od pracodawców) odpowiednią wysokość podatku. Jeśli pracodawca pobrał od nas za niskie kwoty - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nam kwota do zapłaty podatku, jeśli natomiast pracodawca pobrał od nas za dużo podatku - wtedy z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nadpłata podatku, co oznacza, że należy nam się zwrot podatku. Kwota zwrotu podatku jest wykazana w polu “nadpłata” w sekcji “Kwota do zapłaty/nadpłata.

  Na zwrot podatku urzędy mają trzy miesiące od dnia otrzymania naszego PIT, dlatego im szybciej wyślemy PIT, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku.

  Zwrot podatku może być nam dostarczony na trzy sposoby - w zależności
  od naszej woli:

  • zwrot podatku na konto bankowe.
  • zwrot podatku na nasz adres pocztowy.
  • zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego.

  Najkorzystniejszą formą jest zwrot na konto bankowe - jeśli chcemy otrzymać zwrot podatku tą drogą musimy złożyć w urzędzie ZAP-3.
  Druk ten wystarczy złożyć w urzędzie jeden raz. 
  W przypadku zwrotów pocztą - kwota zwrotu jest pomniejszana o opłaty pocztowe, natomiast aby odebrać zwrot w urzędzie, należy się w nim wstawić w wyznaczonym przez urząd dniu.

  Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona
  o odsetki 
  z tytułu należności za zwłokę.

 • Korekta PIT

  Korekta PIT

  Jeśli zorientowaliśmy się, że w PIT, który już złożyliśmy w urzędzie, zapomnieliśmy wpisać dodatkowe przychody lub odliczyć jakąś ulgę, to zawsze możemy złożyć korektę PIT. Na korektę rozliczenia rocznego mamy
  5 lat 
  od dnia złożenia omyłkowego PIT-u, jednak najlepiej ją złożyć
  tuż po wykryciu nieścisłości. Korekta nie będzie skuteczna, gdy urząd już powziął kontrolę względem nas.

  Jeśli w rocznym rozliczeniu rozliczyliśmy się indywidualnie, a chcielibyśmy jednak wybrać inny sposób rozliczenia, to wtedy na korektę w tym zakresie mamy czas do 30 kwietnia danego roku.

  Możemy również złożyć korektę PIT w zakresie dopisania lub zmiany OPP, dla której chcemy oddać 1% - na korektę w tym zakresie mamy czas
  do końca maja danego roku.

  Korektę można złożyć zarówno papierowo, jak i online. Nie ma znaczenia, czy PIT, który chcemy skorygować był złożony drogą elektroniczną,
  czy osobiście w urzędzie. A zatem dla PIT-u wysłanego online możemy złożyć korektę online, jak i papierowo. I tak samo dla PIT-u złożonego osobiście
  - tu również korektę możemy złożyć przez internet, jak i wydrukować i zanieść do urzędu.

   

 • Artykuły na temat PIT online 2017

  • Co to jest ZAP-3
   29 grudnia 2016 r.

   Formularz ZAP-3 służy do poinformowania urzędu, na jaki rachunek bankowy chcielibyśmy otrzymywać zwrot podatku.

   czytaj więcej

  • Jak rozliczyć PIT przez internet
   Jak rozliczyć PIT przez internet
   9 listopada 2016 r.

   30 kwietnia oraz 31 stycznia, to dwa terminy, w których należy złożyć rozliczenie roczne PIT oraz zapłacić podatek - jeśli z zeznania wynika zapłata podatku. Najwygodniej i najszybciej rozliczyć PIT przez internet. W poniższym artykule dowiedzą się Państwo jak rozliczyć PIT-37 online oraz inne PIT-y roczne.

   czytaj więcej

  • Ulga prorodzinna 2017 za 2016 r.
   Ulga na dzieci w PIT 2016
   10 października 2016 r.

   Zasady ulgi prorodzinnej w roku 2017 (za rok 2016) nie zmieniły się - ulga prorodzinna w roku 2017 obowiązuje na tych samych zasadach, co w roku 2016. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci.

   czytaj więcej

  • Przesyłanie e deklaracji w 2016 roku
   E-deklaracje
   24 lutego 2016 r.

   Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego wprowadził nowe regulacje dotyczące zasad składania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych i podań obowiązujące od 2016 roku.

   czytaj więcej

  • Jak i kiedy otrzymam zwrot podatku
   Zwrot podatku
   15 lipca 2015 r.

   Na zwrot podatku urzędy skarbowe mają trzy miesiące od dnia otrzymania zeznania. Gdy dokunujemy korekty PIT - czas na zwrot podatku wydłuża się o kolejne trzy miesiące. Jeśli urząd spóźni się z ustawowym 3-miesięcznym terminem – przysługująca nam kwota wynikająca z zeznania rocznego powinna być powiększona o odsetki.

   czytaj więcej

  • Rozlicz PIT online- bezpieczeństwo danych
   Rozlicz PIT 2017 online
   11 marca 2015 r.

   Bezpieczeństwo danych w programach do PIT jest sprawą zasadniczą. Tylko mając pewność takiego bezpieczeństwa zdecydujemy się na rozliczenie PIT online 2016.

   czytaj więcej

  • Jak złożyć korektę PIT-u
   Jak złożyć korektę PIT-u
   24 stycznia 2014 r.

   Jeżeli złożyłeś już pit online, osobiście, czy też pocztą, ale zorientowałeś się, że źle go wypełniłeś zawsze możesz złożyć korektę. Korektę jednego PIT-u można składać dowolną ilość razy.

   czytaj więcej

  • Zmiana adresu lub konta
   Jaki adres wpisać w PIT
   29 grudnia 2012 r.

   W rocznym rozliczeniu w danych identyfikacyjnych należy podać aktualny adres zamieszkania, natomiast PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika na dzień 31.12 poprzedniego roku.

   czytaj więcej

  pokaż więcej

 • PIT 2016 OnLine

  PIT 2016 OnLine

  Wygodne rozliczenie PIT przez internet. Dostarczymy do urzędu Twoje zeznanie, a Ty otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

  Zastanawiasz się czy rozliczyć PIT online. Nie wiesz, jaki program wybrać. Szukasz programu wiarygodnego i bezpiecznego. Chciałbyś zaoszczędzić jak najwięcej na podatku. Nie chcesz spędzać wiele czasu na wypełnianiu PIT.

  Masz chęć wypróbować program pitax.pl, ale się jeszcze wahasz. Pitax.pl to darmowy program do online PIT, z którym poradzą sobie nawet wielcy amatorzy podatków, a dane osobowe użytkowników są zabezpieczone w profesjonalny sposób - rozlicz PIT 2017 online już dziś!  

   

 • Rozliczenie PIT Online ma przewagę!

  Rozliczenie PIT Online
  ma przewagę!

  Zawsze korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania uwzględniajacej najnowsze zmiany w prawie podatkowym. Tylko u nas rozliczysz ulgę internetową oraz ulgę na dzieci wg najnowszych zmian w prawie.
  PITax.pl - jesteś niezależny od systemu operacyjnego, przeglądarki - PIT online 2017 możliwy do wypełnienia już teraz. Masz dostęp do swoich zeznań podatkowych z dowolnego miejsca i w każdym momencie.i Nie martwisz się aktualizacjami.

   

 • PIT przez Internet dla każdego

  PIT przez Internet
  dla każdego

  Poznaj najłatwiejszy system rozliczania podatku PIT przez internet - dostępny dla każdego bez opłat. Rozliczamy najbardziej skomplikowane rozliczenia podatkowe. Również dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących za granicą oraz obcokrajowców pracujących w Polsce.

 • PITy 2016 online w PITax.pl

  PITy 2016 online w PITax.pl

  Na rynku jest wiele programów do rozliczania PIT-ów. Zaledwie kilka pozwalających na rozliczenie PIT 2016 online. Skorzystaj z programu, który postawił szczególny nacisk na jakość i łatwość rozliczenia. Z PITax.pl Łatwe podatki rozliczenie podatków stanie się przyjemnością i pozwoli Ci zaoszczędzić więcej pieniędzy. Zeznanie roczne możesz wysłać online lub wydrukować i osobiście zanieść do urzędu skarbowego. Dodatkowo wysyłamy Ci wypełniony PIT na meila a dzięki koncie użytkownika w kreatorze możesz zobaczyć ile zeznań wypełniłeś, a także wrócić do PIT-ów rozpoczętych.

 • Program online do PIT 2016

  Program online do PIT 2016

  Jeżeli męczysz się z PITami, formularzami, przepisami podatkowymi to nasz program do rozliczania PIT 2016 jest właśnie dla Ciebie! Rozliczając się online z pitax.pl zaoszczędzisz nerwy, czas oraz pieniądze. Rozlicz PIT 2016 z nami. Online oraz za darmo! 
  Aby jak najbardziej zmniejszyć Twój podatek wyszukujemy dla Ciebie jak najwięcej ulg (czy wiedziałeś, że można odliczyć ulgę z tytułu oddania krwi?). Wypróbuj PITax.pl i zobacz jakie jeszcze ulgi możesz odliczyć. Rozliczenie PIT 2017 online jest już możliwe.

   

   

 • Program PIT 2016 online

  Program PIT 2016 online

  Chciałbyś rozliczyć PIT-37 lub inny przez internet. Nie chcesz tracić pieniędzy na księgowych. Nie chcesz tracić czasu w kolejce do urzędu skarbowego. Nie chcesz tracić nerwów na poszukiwanie naprawdę dobrego darmowego programu online do PIT 2016. Chcesz mieć jak najwięcej ulg podatkowych.
  Czujesz, że wzrasta w Tobie chęć rozliczyć się przez pitax.

 • Rozliczenie PIT 2016 online

  Rozliczenie PIT 2016 online

  Nie wiesz jak wypełnić zeznanie roczne PIT-37? Nie masz czasu na zapoznawanie się z różnymi formularzami, co chwilę zmieniającymi się przepisami podatkowymi? Darmowy program PIT 2017 online zrobił to już za Ciebie! Rozliczając się przez pitax.pl możesz być spokojny o swoje rozliczenie. To program wiarygodny, który przeszedł mnóstwo testów potwierdzających jego rzetelność. Sprawdź nas! Możesz rozliczyć się online lub wydrukować swoje rozliczenie i zanieść do urzędu skarbowego - rozlicz PIT 2017 online.

 • Rozlczenie przez internet

  Rozliczenie w formie online to szybki i prosty sposób złożenia zeznania rocznego. W formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W taki sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

   Nieważne  jaką drogą wysyłasz PIT, dowód wypełnienia tego obowiązku musisz zachować przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyłeś zeznanie. Jeżeli skorzystałeś z usług Poczty Polskiej, takim dowodem będzie potwierdzenie nadania listu poleconego. Wysyłając PIT online, musisz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

   Z możliwości złożenia deklaracji online mogą skorzystać podatnicy rozliczający swoje dochody indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Tak jak przy tradycyjnym zeznaniu podatkowym można korzystać z ulg podatkowych. Złożenie PIT przez internet, ze względu na wygodę i szybkość, pozwala uniknąć ewentualnych kar, jakie wiążą się ze złożeniem zeznania po terminie. Ale także w tym przypadku nie warto czekać do ostatniego dnia z wysłaniem formularza, bo w razie błędów w wypełnieniu PIT system może ją odrzucić, co sprawi, że podatnik złoży zeznanie po terminie narażając się na grzywnę lub mandat.

   

  Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest potrzebne bo:

   - zapewnia integralność złożonych dokumentów,

  - jest dowodem i potwierdzeniem termin ich złożenia.

  Rozliczyć się z urzędem skarbowym za rok 2016  możemy do 30 kwietnia br. Wśród pytań i odpowiedzi, które Ministerstwo Finansów przygotowało z myślą o podatnikach składających PIT-y online, znajdziemy również kilka rad dla osób które często spóźniają się z rozliczeniem.

  •  Wysłanie PIT-a nie jest równoznaczne z jego złożeniem
  • UPO jest przyznawany przez system teleinformatyczny administracji podatkowej po zweryfikowaniu struktury logicznej, poprawności wszystkich danych oraz autentyczności złożonych dokumentów.
  • Czekanie ze złożeniem PIT-a online na ostatnią chwilę wiąże się z ryzykiem nieotrzymania UPO w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego rozliczenia
  • Korekta zeznania również przez Internet, ta identyfikacja następuje również poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanego w poprzednim roku podatkowym

   Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:

  •posiadać dostęp do Internetu,

  •dane które potwierdzają autentycznośći składanego zeznania:

  -PESEL,

  -NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

  -imię i nazwisko,

  -datę urodzenia,

  -kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016  rok.

   

  •wejść w rozliczenie PITu na naszej witrynie www.pitax.pl, gdzie możemy wypełnić deklaracje podatkowe w bardzo przystępnej formie, szybko i sprawnie a przede wszystkim bezpiecznie (PITax zapewnia gwarancję ochrony Twoich danych osobowych)

   

   

  Jakie są korzyści składając deklaracje w formie elektronicznej:

   -oszczędność czasu,

  -mniejsze koszty złożenia deklaracji podatkowej,

  -łatwość wypełnienia,

  -bezpieczeństwo przesyłanych danych,

  -gwarancja poprawności składanej deklaracji,

  -szybszy zwrot nadpłaty,

  -ochrona środowiska,

  -otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

   

   

  Chcesz aby obowiązek podatkowy, jakim jest rozliczenie PIT był przyjemnością rozlicz się w PITax.pl.

  Zaufaj fachowcom z dziedziny rachunkowości, którzy stworzyli doskonałą aplikację do rozliczeń PIT.

  Dzięki nam nie musisz znać żadnych przepisów prawnych, ani głowić się nad ich interpretacją.

   

 • Program PIT online

  Program PIT online

  Program PIT online, to bezstresowe rozliczenie PIT; PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Wypełniając PIT 2016 online program na bieżąco weryfikuje wprowadzone dane, i jeśli są błędy, to od razu o nich informuje. PIT można wysłać online do urzędu skarbowego lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu. Wydaje nam się, że lepszym rozwiązaniem jest wysłanie pit przez internet - taki sposób rozliczenia PIT oszczędza pieniędzy (np. na dojazd do urzędu) oraz nerwów (podczas stania w kolejce do urzędu). Wysyłając pit przez internet otrzymujemy od urzędu skarbowego tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru - jest to dokument, który wysyła urząd skarbowy, potwierdzając w ten sposób, że nasz pit właśnie do urzędu dotarł. UPO, które jest potwierdzeniem, że urząd otrzymał PIT należy przechowywać przez 5 lat, od roku, w którym składano PIT

 • PITy 2017

  PITy 2017

  W roku 2017 obowiązują następujące PIT-y:

  • PIT-28 - dla dochodów z działalności gospodarczej i najmu opodatkowanego ryczałtem, a od roku 2017  - także dla dochodów ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej uprawy (produktów roślinnych i zwierzęcych),
  • PIT-37 - dla dochodów z pracy, emerytur, umów o dzieło, zlecenie,
  • PIT-36 - dla dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej- opodatkowanych na zasadach ogólnych, dochodów zagranicznych, dochodów dzieci małoletnich.
  • PIT-36L - dla dochodów z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym oraz dla działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19-procentową stawką podatku,
  • PIT-38 - dla dochodów z kapitałów pieniężnych, z papierów wartościowych
  • PIT-39 - dla dochodów ze sprzedaży nieruchomości - jeśli od dnia nabycia/wytworzenia nieruchomości do dnia jej sprzedaży nie upłynęło 5 lat.

  Można PIT-y rozliczać ręcznie, co wiąże się z błędogennością, utratą nerwów, jak i częstymi pomyłkami, ale można i rozliczyć pity online. Właśnie po to powstał pitax.pl - z myślą o użytkowniku, który chce szybko i poprawnie wypełnic PIT w 10 minut, bez wychodzenia z domu.

  Rozlicz PITy online z pitax.pl - gwarantujemy przyjemność z rozliczania pit oraz poprawność merytoryczną, a dodatkowo Ty w ogóle nie musisz znać się na przepisach - od tego jesteśmy my.

  Powierz nam swoje rozliczenie PIT.

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00