Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulgi Podatkowe 2020/2021

Ulgi Podatkowe 2020/2021

▪ 21 czerwca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 24 lipca 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2021 roku i jakie ulgi PIT za 2020 rok należą Ci się w tym roku rozliczeniowym.

Ulgi Podatkowe 2020/2021

Ulgi podatkowe - jak obniżyc podatek?

Wypełniając PIT 2021 warto zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2020 rok.
Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku. W tym dziale możesz również przeczytać o ulgach, które już nie obowiązują, ale osoby, które nabyły do nich prawo wcześniej, wciąż mogą je odliczać.

 Ulgi i odliczenia 2020/2021

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?
Ulga internetowa Rachunki za internet Kwota wydatków*   PIT-28, 36, 37
Ulga rehabilitacyjna

Dowód poniesienia wydatku,
orzeczenie o niepełnosprawności / Zaświadczenie lekarskie
o konieczności stosowania leków

Kwota wydatków (sprzęt rehabilitacyjny), Kwota leków - 100 zł / mies (leki)  PIT-28, 36, 37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia,
zaświadczenie o uczęszczaniu do
szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem
 Zależna od ilości dzieci - Sprawdź   PIT-28, 36, 37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa     PIT-28, 36, 37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia
jednostki naukowej o nowej technologii
 50% wydatków poniesionych na nowe technologie**  PIT 36, 36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.   PIT-28, 36, 37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika   PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika   PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 36L
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń  Kwota zwrotu łącznie z podatkiem   PIT-28, 36, 37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek
 W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020   PIT-28, 36, 36L, 37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek
 W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020    PIT-28, 36, 36L, 37
Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub
zapłaconych składek
max. 5 718,00 zł    PIT-28, 36, 36L, 37

* ulgę internetową można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie

** odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Rekomendujemy - nie musisz czytać dalej

Wszystkie Ulgi podatkowe w PIT 2021 rozliczysz szybko i bez błędów w aplikacji online PITax.pl, która wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00