Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Mniejsze podatki Ulgi Podatkowe 2020/2021

Ulgi Podatkowe 2020/2021

▪ 27 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 lutego 2021 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2021 roku i jakie ulgi PIT za 2020 rok należą Ci się w tym roku rozliczeniowym.

Ulgi Podatkowe 2020/2021

Ulgi podatkowe - jak obniżyc podatek?

Wypełniając PIT 2021 warto zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi podatkowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2020 rok.
Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku. W tym dziale możesz również przeczytać o ulgach, które już nie obowiązują, ale osoby, które nabyły do nich prawo wcześniej, wciąż mogą je odliczać.

Rekomendacja

Rozpocznij rozliczenie w PITax.pl – wszystkie ulgi i odliczenia podatkowe w PIT 2021 rozliczysz szybko oraz sprawnie. Program sam wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator zenania da Ci poczucie pewności, że formularze zostaną wypełnione prawidłowo, a ulgi i odliczenia zostaną obliczone maksymalnie korzystnie. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie PIT! 

 screenshot 44

Pozwól się przekonać: Dlaczego PITax.pl?

 

Ulgi i odliczenia 2020/2021

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?
Ulga internetowa Rachunki za internet Kwota wydatków*   PIT-28, 36, 37
Ulga rehabilitacyjna

Dowód poniesienia wydatku,
orzeczenie o niepełnosprawności / Zaświadczenie lekarskie
o konieczności stosowania leków

Kwota wydatków (sprzęt rehabilitacyjny), Kwota leków - 100 zł / mies (leki)  PIT-28, 36, 37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia,
zaświadczenie o uczęszczaniu do
szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem
 Zależna od ilości dzieci - Sprawdź   PIT-28, 36, 37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa     PIT-28, 36, 37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia
jednostki naukowej o nowej technologii
 50% wydatków poniesionych na nowe technologie**  PIT 36, 36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.   PIT-28, 36, 37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika   PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika   PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 36L
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń  Kwota zwrotu łącznie z podatkiem   PIT-28, 36, 37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek
 W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020   PIT-28, 36, 36L, 37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający
pobranie lub zapłacenie składek
 W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2020    PIT-28, 36, 36L, 37
Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub
zapłaconych składek
max. 6 272,40 zł    PIT-28, 36, 36L, 37
Darowizna na cele walki z COVID-19 Dokumentem potwierdzajacym jest umowa darowizny składników majątku. Jesli darowizna została przekazana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny

PIT-36, PIT-36L,
PIT-37,
PIT-28

Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) 53 000 zł

PIT-36,
PIT-28,
PIT-36L

Darowizna  komputerów przenośnych (tabletów i laptopów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe  

Wymagana jest umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał.

 Możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)

PIT-36, PIT-36L,
PIT-37,
PIT-28

Ulga dla młodych

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej
działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26.

Uldze podlegają przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

PIT-37

* ulgę internetową można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie

** odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00