• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Buk" Rudy z siedzibą w Rudach
    KRS 0000001005

Misja:
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Klub skupia 4 drużyny piłki nożnej i 3 drużyny skata sportowego. Drużyny piłki nożnej rozgrywają swoje mecze ligowe w podokręgu Racibórz - seniorzy Kl. A , juniorzy starsi Gr.A , trampkarze starsi Gr.2 , trampkarze młodsi Gr.2. Sekcja skata rozgrywa mecze w II lidze , III lidze i klasie okręgowej. Piłka nożna to 85 zawodników, skat - 16 zawodników. Wyszkoleniem naszych zawodników zajmują się trenerzy z uprawnieniami trenerskimi. Szkolenie i udział w zawodach sekcji piłki nożnej odbywa się od lutego do końca listopada około 90 meczy ligowych we wszystkich kategoriach razem. Turnieje skata odbywają się styczeń-maj i wrzesień-grudzień. Drużyny piłkarskie skupiają dzieci i młodzież w wieku 10-28 lat, skat natomiast panów 40-60 lat. Oprócz działalności sportowej klub wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudach organizuje corocznie Akcję Zima i Lato, Biegi przełajowe Ministrantów Diecezji Gliwickiej, Turniej Dzikich Szóstek (piłka nożna) ,Mikołajki dla dzieci, Wigilia dla osób starszych i samotnych.
Wszystkie imprezy odbywają się na obiekcie LKS "BUK" Rudy i wykonywane są jako Wolontariat.
Klub istnieje i rozwija się dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska (Udział w konkursach profilaktycznych) oraz darowiznom osób prywatnych. 1% przekazany na nasz klub w całości wykorzystywany jest na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży skupionej w klubie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.