• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne w Gliwicach
    KRS 0000001366

Misja
- Wzbogacenie możliwości i poziomu edukacji.
- Propagowanie pozytywnego modelu rozwoju kulturalno-wychowawczego, w tym protestanckiego etosu pracy i zaangażowania społecznego.
- Prowadzenie działalności charytatywnej.

Prowadzone działania
Prowadzenie niepublicznych szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego.
ETE wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Gliwicach wspiera uczniów, których rodzice nie są w stanie ponieść kosztów kształcenia- poprzez system stypendiów naukowych i socjalnych. Co roku z pomocy korzysta kilkunastu uczniów, do szkoły uczęszcza 100-110 uczniów rocznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.