• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach
    KRS 0000002344

Celem Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
- prowadzenia oddziału przedszkolnego wspierającego rozwój dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki,
- prowadzenia edukacji na poziomie podstawowym zapewniając uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: j. polski; j. obcy nowożytny; matematyka; historia i wiedza o społeczeństwie; przyroda; plastyka; muzyka; technika; informatyka i wychowanie fizyczne,
- prowadzenia edukacji w trzyletnim gimnazjum,
- prowadzenia edukacji w trzyletnim liceum ogólnokształcącym w celu przygotowania uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych,
- prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
- prowadzenia zajęć w zakresie sztuki, teatru, muzyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.