• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Żeglarski "Orkan"
    KRS 0000002503

Misja: popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Szczególnie sporty wodne: żeglarstwo. Nauka żeglarstwa, podnoszenie kwalifikacji, rekreacja na wodzie. Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.