• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
    KRS 0000002643

Misja
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Pomoc ta dotyczy zwłaszcza zapobieganiu niepełnosprawności poprzez wczesną interwencję oraz wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńcze prowadzące do jak najpełniejszej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Prowadzone działania
1) Materialne i rzeczowe wspieranie działalności Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Ośrodek objął specjalistyczną opieką ponad 4 tysiące dzieci z grodzkiego i ziemskiego powiatu gliwickiego. Rocznie w systemie ambulatoryjnym prowadzi wielospecjalistyczną wczesną interwencję dla około 500 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 lat. Wczesna interwencja w systemie pobytu dziennego obejmuje około 50 dzieci. Na terenie placówki działa ośrodek dziennej aktywności dla około 30 młodych, dorosłych niepełnosprawnych osób.
2) Prowadzenie całodobowego Domu Rodzinnego dla 5-6 osób niepełnosprawnych (ruchowo lub intelektualnie) zlokalizowanego w bloku mieszkalnym jednego z gliwickich osiedli i realizującego program aktywizacji społecznej oraz integracji młodych, niepełnosprawnych osób.
Program Domu Rodzinnego zakłada stałe oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie (sąsiedzi, osiedle) oraz planową akcję informacyjną w mediach, w celu przybliżenia tematyki niepełnosprawności osobom zdrowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.