• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Hematologii
    KRS 0000002803

Misja
Wspieranie oddziału hematologii w toruńskim Szpitalu Miejskim - zakup specjalistycznej aparatury medycznej, pomoc w finansowaniu leków dla chorych na nowotwory krwi, organizacja turnusów rehabilitacyjnych w Pieninach dla pacjentów oddziału, pomoc w tworzeniu polskiego banku szpiku kostnego.

Prowadzone działania
Fundacja zajmuje się badaniami potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.