• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"
    KRS 0000003134

Misja
Pomoc w organizowaniu:
- ośrodków terapii uzależnień,
- programów postrehabilitacyjnych,
- kreowanie postaw abstynenckich,
- działalność profilaktyczna.

Prowadzone działania
1. NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego "Szansa" - ośrodek leczenia uzależnionych od środków psychoaktywnych (z wyjątkiem alkoholu), wiek pacjentów 18 - 35 lat (cała Polska).
2. Program postrehabilitacyjny dla byłych pacjentów (readaptacja społeczna, pomoc psychologiczna w kontynuowaniu nauki, wynajęcie mieszkań).
3. "Pracownia profilaktyki" - program profilaktyki dla rodziców i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.