• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dializowanych Nephros z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
    KRS 0000003272

Misja:
Integracja środowiska chorych objętych dializowaniem, udzielanie wsparcia i niesienie pomocy chorym, poprawa podnoszenia standardu procesu dializ. Kampania społeczna na rzecz transplantacji i leczenia chorób nerek. Współpraca z organizacjami i instytucjami mającymi zbieżne cele z działalnością Stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
Integracja i pomoc dla środowisk osób niepełnosprawnych. Poprawa standardu dializ. Popularyzacja wiedzy o chorobach nerek. Zakupy nowego sprzętu na potrzeby Stacji Dializ.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.