• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach
    KRS 0000003452

Naszym podstawowym celem statutowym jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
Ponadto:
-rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
-zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
-przeciwdziałanie izolacji środowiskowej;
-reprezentowanie interesów środowiska.

Prowadzone działania:
- Specjalistyczne sekcje-grupy wsparcia: stwardnienie rozsiane, afazja, osteoporoza - regularne spotkania członków, prelekcje, porady, spotkania z lekarzami, specjalistami np. neurolog, kardiolog, logopeda, psycholog, rehabilitant
- prowadzenie punktu rehabilitacji - fizykoterapia (laser rehabilitacyjny, magnetoterapia, fotel do masażu kręgosłupa i nóg, światłoterapia, koloroterapia)
- projekt "Aktywni mimo ograniczeń" : rehabilitacji w wodzie metodą Halliwick dla chorych neurologicznie; kontynuacja "Niepełnosprawni poznają Gliwice w marszach nordic walking"; zajęcia muzyczne z akompaniamentem; nauka tańca towarzyskiego; wykłady nt. afazji i alzheimera, prelekcje nt. wolontariatu
- Centrum wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych
- terapia ruchem, relaksacja, śmiechoterapia, zajęcia manualne
- organizowanie wielu imprez turystyczno-rekreacyjnych
- spotkania okolicznościowo-integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.