• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Hospicjum Królowej Pokoju
    KRS 0000003495

Misja:
Prowadzenie hospicjum dla chorych pozostających w terminalnym stadium choroby nowotworowej.
Pomoc socjalna dla podopiecznych Hospicjum- wykupywanie leków, wypożyczanie sprzętu medycznego.
Upowszechnianie idei wolontariatu, podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy.

Prowadzone działania:
Zgodnie ze statutem Hospicjum obejmuje opieką chorego w jego domu, wolontariusze otaczają opieką także rodzinę pacjenta niosąc jej różnorodną pomoc.
Hospicjum świadczy również pomoc w ramach Poradni Opieki Hospicyjnej, która mieści się w pomieszczeniach siedziby. Kierownictwo Poradni sprawuje dr.n.med. Olaf Lubas.
Środki na swoją działalność Hospicjum uzyskuje z wpływów z: NFZ, także dzięki wsparciu sponsorów oraz organizacji zbiórek. Wszystkie uzyskane dochody przeznaczone zostają na cele Hospicjum tj. częściowe pokrycie kosztów lekarstw dla podopiecznych, środków opatrunkowych, kosztów administracyjnych i szkoleń wolontariuszy.
Zarząd Hospicjum kładzie duży nacisk na kwalifikacje wolontariuszy, którzy biorą udział w licznych szkoleniach na terenie całego kraju. Hospicjum posiada wykwalifikowaną kadrę lekarzy i pielęgniarek.
W gronie wolontariuszy znajduje się Kamilianin o. Mariusz Wardęga, który na mocy dekretu Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wieczorka z dnia 8.03.01 został opiekunem duchowym Hospicjum. Spełniając funkcję kapelana otacza duchową troską wolontariuszy i chorych wraz z rodzinami.
Posługa odbywa się zawsze na życzenie pacjenta. Sakramenty święte udzielane są za przyzwoleniem chorego. Obecność kapelana ma na celu uzdrowienie życia religijnego i sakramentalnego, w formie katechez przygotowuje się chorego do świadomego przyjęcia sakramentów świętych. Na życzenie pacjenta i rodziny w domu sprawowana jest Eucharystia, w której biorą udział także wolontariusze tworzący zespół. W domach rodzinnych odbywają się także spotkania modlitewne.
W ramach formacji duchowej wolontariusze biorą udział w organizowanych dniach skupienia, rekolekcjach, Mszach Św. i konferencjach formacyjnych.
Wolontariusze bardzo często biorą udział w ceremoniach pogrzebowych, w intencji zmarłych są odprawiane Msze święte, na które zapraszane są także rodziny zmarłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.