• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
    KRS 0000003519

W zakresie działalności stowarzyszenia jest:
- krzewienie świadomości patriotycznej,
- popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego,
- pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Bractwa Strzeleckiego w Żorach,
- zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w zjednoczonej Europie.

Prowadzone działania:
Bractwo popularyzuje kulturę militarną w formie pogadanek, spotkań, wystaw, zawodów strzeleckich, działalności artystycznej i kolekcjonerskiej członków Bractwa. Prowadzi Izbę Pamięci, w której prezentowane są historia i tradycja Bractwa oraz Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
Bractwo organizuje zawody oraz prowadzi działalność wydawniczą książek i broszur o tematyce historyczno-obronnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.