• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Unia" z siedzibą we Wrocławiu
    KRS 0000003647

- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
- interwencje środowiskowe - pomoc obywatelom
- edukacja ekologiczna
- czynna ochrona przyrody
- kampania na rzecz ochrony Bałtyku
- konsultacje eksperckie - strategie rozwoju, ekspertyzy herpetologiczne przy inwestycjach, pozyskiwanie funduszy unijnych

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.