• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
    KRS 0000004001

Misja
1. Wspieranie i promowanie społecznej aktywności obywateli.
2. Reprezentowanie środowisk przedsiębiorców, pracodawców i biznesmenów.
3. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Rozwój obszarów wiejskich.
5. Ochrona środowiska naturalnego.
6. Dążenie do zmniejszenia bezrobocia.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.
8. Zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców.
9. Podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców.
10. Podnoszenie poziomu kultury i oświaty.
11. Promocja powiatu.
12. Współpraca zagraniczna.
13. Poszerzanie integracji z UE.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.