• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000004129

Celem jest pomoc medyczna i duchowa choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb psycho - duchowych i socjalnych. Propagowanie idei hospicyjnej i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie roztacza swoją opiekę nad chorymi w różnym wieku od 18 lat wzwyż w aspekcie medycznym, psychicznym, duchowym i społecznym. Są to osoby o różnym statusie społecznym, większość podopiecznych to osoby biedne, z rodzin wielodzietnych i patologicznych, czasem też bezdomni. Swoją działalnością obejmujemy miasta Ruda Śląska, Bytom i Świętochłowice. Współpracujemy z placówkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pielęgniarskim, jesteśmy konsultantem w Domu Pomocy Społecznej "Senior".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.