• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Viva Art" w Elblągu
    KRS 0000004316

Stowarzyszenie od lat inicjuje i wspiera działania kulturalne i wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży. Realizuje szereg programów edukacyjnych oraz kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Stowarzyszenie realizuje działania z zakresu upowszechniania twórczości, edukacji artystycznej oraz wychowania przez sztukę. Jednym z istotnych kierunków działalności jest także praca z osobami niepełnosprawnymi, terapia przez sztukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.