• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
    KRS 0000004973

Misja
Udzielanie osobom ciężko chorym terminalnej opieki medycznej i duchowej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
Udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi.
Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Prowadzone działania
Opiekę nad osobami umierającymi sprawują: lekarz, pielęgniarki, psycholodzy, duchowni i wolontariusze.
Obecnie swoją opieką obejmują rocznie ok. 170 chorych. Aby zapewnić chorym godne warunki umierania hospicjum wypożycza sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, taki jak: materace p/odleżynowe, koncentratory tlenu, łóżka ortopedyczne, pompy infuzyjne, zestawy do masażu limfatycznego, wózki inwalidzkie, chodziki itp.
Wszystkie formy pomocy są bezpłatne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.