• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000005220

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Misja
Niesienie pomocy chorym w dziennej opiece w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej, przygotowanie ośrodków całodobowej opieki w ostatnim stadium choroby. Niesienie pomocy opiekunom osób z chorobą Alzheimera. Edukacja opiekunów w zakresie pielęgnacji, opieki i rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera.

Prowadzone działania
Obecnie Fundacja prowadzi jeden ośrodek dziennej opieki, który ma 10 miejsc. Prowadzimy adaptację budynków na ośrodek całodobowej opieki na 20 miejsc.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.