• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa
    KRS 0000005380

Misja:
- tworzenie i promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobieganiu przemocy domowej, zagrożeń współczesnego świata (np. sekty religijne) i innego rodzaju działania,
- opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
- prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, a w szczególności organizowanie sympozjów, konferencji oraz szkoleń dla społeczności lokalnej w zakresie problematyki związanej pomocą społeczną i poradnictwem specjalistycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.