• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
    KRS 0000005820

Misja
Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenia poziomu lecznictwa szpitalnego oraz warunków pracy personelu fachowego i naukowego kadry szpitala.

Prowadzone działania
Organizacja działa tylko i wyłącznie na rzecz Szpitala czyli Oddziałów, które gromadzą środki finansowe na najpilniejsze potrzeby Oddziału, takie jak zakup literatury medycznej, doposażenie, zakup sprzętu komputerowego, dokształcenie kadry medycznej itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.