• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach
    KRS 0000005877

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest doposażenie rzeczowe i finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie RP. Otaczanie specjalną opieką i wspomaganie finansowe ofiar ciężkich wypadków w pracy, zapobieganie patologii społecznej spowodowanej uzależnieniem i bezrobociem, ochrona i promocja zdrowia. Refundujemy koszty leczenia, organizujemy szczepienia profilaktyczne, badania, prowadzimy ośrodek hipoterapeutyczny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.