• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski"
    KRS 0000006873

Stowarzyszenia "Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski " realizuje swoje cele organizacji pożytku publicznego po przez:
- Pomoc dzieciom i młodzieży od urodzenia do 18 -tego roku życia dotkniętych przez los
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
- badania i operacje specjalistyczne
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych
- kupujemy specjalistyczny sprzęt medyczny do Ostrowskich szpitali na oddziały dziecięce.

Odbiorcami sprzętu medycznego są: Szpital - Oddział Przewlekle Chorych z Rehabilitacją dla Dzieci, ul. 3 Maja 35 Ostrów.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20 m. 22, oddziały: laryngologiczny i pediatryczny, oddział ratownictwa medycznego, oddział noworodków, oddział chirurgii dziecięcej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.