• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    As - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
    KRS 0000007260

Misja:
Pomoc niepełnosprawnym dzieciom i niepełnosprawnym dorosłym.

Prowadzone działania:
Integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Organizowanie imprez okolicznościowych (np. Wigilia, Mikołajki), bali charytatywnych, konkursów czytelniczych, pikników zdrowia, aukcji, turnusów rehabilitacyjnych.
prowadzenie swietlicy środowiskowej dla dzieci i dorosłychcosóbc zdrowych i niepLnosprawnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.