• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
    KRS 0000007646

Od stuleci misją Zakonu Pijarów jest kształcenie kolejnych młodych pokoleń. Stąd wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka aby go wyzwolić.

Nadrzędnym celem Fundacji Oświatowej jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego ani sytuacji materialnej. Dajemy szansę rozwijania talentów dzieciom, które nie mają na to wystarczających środków.

Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy moralne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.

Komu pomagamy?
Pomagamy dzieciom z rodzin ubogich, niekoniecznie patologicznych, zarówno z objawami zahamowań (nieśmiałe, bojaźliwe, apatyczne), jak i z nadpobudliwością psychoruchową. Uczestnictwo w nim proponujemy dzieciom z tych rodzin, które z różnych powodów nie zwracają się o tę pomoc do żadnej instytucji.

Do tej pory, dzięki wsparciu z 1% udało nam się zorganizować m.in.:
14 razy „Ferie w mieście", w których wzięło udział około 1300 ubogich dzieci
12 zimowisk dla około 500 uczestników
12 kolonii letnich dla około 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami
Programy autorskie „Wakacje..." dla ponad 200 dzieci z rodzin najuboższych
Zajęcia pozalekcyjne dla 1000 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych
Zbiórki materiałów szkolnych dla blisko 1000 potrzebujących, w tym Polaków na Ukrainie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.