• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Jedność"
    KRS 0000008021

Prowadzimy działaność statutową w sekcjach piłki nożnej i tenisa stołowego we wszystkich kategoriach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem grup dzieci i młodzieży. Drużyny uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Związki Sportowe: seniorzy Kl Okręgowa Częstochowa, juniorzy, trampkarze, młodzicy - Podokręg Lubliniec.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.