• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie
    KRS 0000009238

Misja:
Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych.
Pomoc ofiarom klęsk i katastrof.
Informowanie ludności o zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.
Upowszechnianie w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu.
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na trenie miejscowości będącej siedzibą OSP oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

Prowadzone działania:
Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych.
Pomoc ofiarom klęsk i katastrof.
Informowanie ludności o zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.
Obszar działalności: teren gminy i tereny pomocy wzajemnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.