• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tychach "Piątka Dzieciom"
    KRS 0000009415

Celem Stowarzyszenie jest stworzenie najkorzystniejszych warunków do wspierania wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości oraz integracji środowiska szkolnego i lokalowego poprzez:
1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie w życiu dorosłym ról społecznych i zawodowych.
2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
3. Rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości opartej na współpracy z innymi.
4. Działalność charytatywną w szczególności prowadzoną w mieście Tychy.
5. Rozwijanie wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
6. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
-pomoc w zdobywaniu wiedzy i nabywaniu kompetencji społecznych
-promowanie zdrowego stylu życia i kultury
-działalność charytatywna na terenie miasta Tychy
-organizacja imprez, wycieczek integracyjnych dla dzieci i ich rodzin (dla członków stowarzyszenia).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.