• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zrzeszenie Szlachty Herbu "Sas"
    KRS 0000009681

Misja
Celem Zrzeszenia jest integracja środowiska szlacheckiego, odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego. Prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej. Zreszenie prowadzi działalność edytorską, organizuje odczyty, spotkania dyskusyjne, konferencje i zjazdy. Organizacja w niedalekiej przyszłości ma na celu powoładnie czasopisma kwartalnego poruszającego bieżące sprawy Zrzeszenia jak i historie naszych rodów. Planowane jest stworzenie biblioteki oraz archiwum Zrzeszenia jak i powołanie Komisji Zdrowia(która przyznawać ma pieniądze na leczenie chorych członków Zrzeszenia Szlachty Herbu SAS) oraz Komisji Edukacyjnej( która ma przyznawać stypendia dla wybitnie zdolnej młodzieży szlacheckiej).

Prowadzone działania
Organizacja wydała publikację "Historia i życie Rodu Herbu Sas", dokumentującą wspomnienia, rodowód oraz historię tego ruchu od 1352 roku.
Organizacja corocznych zjazdów Szlachty Herbu Sas pierwszego września. W roku 2007 odbędzie się ósma edycja tej uroczystości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.