• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie
    KRS 0000011769

Misja
pomoc finansowa, materialna, prawna, organizacyjna; polepszenie sytuacji osób pokrzywdzonych przez los

Prowadzone działania
Naszym celem jest niesienie szeroko rozumianej pomocy: materialnej, finansowej, prawnej, organizacyjnej i innej, osobom pokrzywdzonym przez los, osobom wymagającym wsparcia, a nie objętych dotychczas wcale lub w niewystarczającym stopniu świadczeniami rządowej i samorządowej pomocy społecznej, umożliwiającej pełną integrację osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.