• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" Pod Wezwaniem Świętego Ducha
    KRS 0000012037

Misja:
Udzielanie fachowej opieki osobom ciężko i przewlekle chorym w stanie terminalnym choroby nowotworowej - opieka stacjonarna w Domu Hospicyjnym oraz opieka domowa w środowisku pacjenta.
Udzielanie pomocy rodzinom osób chorych w sprawowaniu opieki.
Szkolenie pracowników i wolontariuszy w zakresie opieki hospicyjnej.
W miesiącu czerwcu 2005 r. otrzymaliśmy budynek po byłej szkole we wsi Giełczyn gmina Łomża z przeznaczeniem na Dom Pogodnej Starości.

Odbiorcami działań jest społeczeństwo miasta Łomża i teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.