• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szkolniak"
    KRS 0000012657

Prowadzone działania
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi i małych miejscowości w powiecie ostródzkim, wspomaganie działalności szkolnictwa na terenie Szymonowa, działalność na rzecz upowszechniania turystyki i sportu.
Organizacja wspiera działalność oświatową w Szymonowie podejmując następujące działania:
-organizacja szkoleń zawodowych dla nauczycieli celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-finansowanie stypendiów dla ambitnej,społecznie aktywnej młodzieży,
-cykliczna organizacjia akcji letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży),
-prowadzenie zespołu folklorystycznego "Tęcza" (funkcjonującego przy szkole w Szymonowie)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.