• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces"
    KRS 0000012703

SWEADiM obejmuje opieką artystyczną dzieci i młodzież z małych miast i wsi woj. warmińsko -mazurskiego. Działalność statutowa polega na stymulacji rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci. SWEADiM prowadzi edukację muzyczną, wokalną, taneczną, i teatralną - organizuje warsztaty z udziałem profesjonalnych muzyków, aranżerów, choreografów, aktorów. Stowarzyszenie umożliwia uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursach i festiwalach ogólnopolskich ( przygotowanie merytoryczne, akredytacje, transport , stroje sceniczne). Wychowuje dzieci poprzez obcowanie ze sztuką, kształtuje ich wrażliwość i dobry smak artystyczny. Propaguje polską twórczość, dostarcza adeptom autorskie opracowania polskich pieśni ludowych oraz kompozycje inspirowane folklorem. Umożliwia edukację połączoną z wypoczynkiem wakacyjnym na organizowanych warsztatach wyjazdowych. SWEADiM organizuje i współuczestniczy w organizacji festiwali i konkursów. które mają stymulujący wpływ na rozwój muzycznych uzdolnień młodych osób. Nasza działalność ożywia lokalne życie kulturalne, powoduje większą aktywność dzieci i młodzieży w tworzeniu nowych wydarzeń kulturalnych gminy i miasta.

Prowadzone działania:

Rok 2013 spełnił marzenia naszych podopiecznych - zrealizowaliśmy widowisko musicalowe w wykonaniu młodzieży, jako efekt artystycznych warsztatów interdyscyplinarnych. Spektakl "Kochanie bez granic" autorstwa J.J. Dobrzyńskiego i Jadwigi Has podbił serca publiczności i rozsmakował młodzież w roli wykonawców. Będziemy starać się o możliwość jego wznawiania. W styczniu 2013r grupa wokalna SUKCES otrzymała II Nagrodę na OFKIP-ie w Będzinie, a w marcu zaprezentowała się w Filharmonii Kaliningradzkiej.
W 2012 roku stowarzyszenie intensywnie kontynuowało działania na rzecz rozwoju utalentowanej młodzieży i dzieci z terenu woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich uczestnictwa w lokalnym i ponadlokalnym życiu kulturalnym. Młodzież uczestnicząca w OFKIP-ie w Będzinie zdobyła I Nagrodę.
Zorganizowane warsztaty przygotowujące do udziału w Festiwalu Kultury Kresowej’ 2012, zaowocowały występem z autorskimi pieśniami zawierającymi wątki patriotyczne, kształtujące poszanowanie rodzimych korzeni kulturowych. Bieżące zajęcia wokalno- muzyczne, systematycznie prowadzone w 6 miastach dają możliwości integracji młodzieży we wspólnych przesięwzięciach i ułatwiają wpływ wychowawczy w zakresie społecznego życia w grupie. Nadal prowadzone są profesjonalne warsztaty z ekspertami w dziedzinie wokalistyki . Warsztaty gospel zaowocowaly cyklem koncertów nagrodzonych przez słuchaczy gorącym przyjęciem.
/"Młode Talenty w Blasku Gwiazd’2011/ zapraszamy ekspertów wokalistyki prowadzących warsztaty /Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski/, oferujemy autorskie opacowania pieśni ludowych w kanonach współczesnej muzyki mlodzieżowej, zamawiamy premierowe kompozycje u uznanych kompozytorów i aranżerów/ J. Jarosław Dobrzyński/ . Młodzież będąca pod naszą opieką artystyczną zdobywa czołowe nagrody na konkursach i festiwalach ogólnopolskich i zagranicznych. Najważniejsze z nich to GRAND PRIX - Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie’2011, Brązowy Aplauz- Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Koninie, II nagroda na Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Obwodzie kaliningradzkim w Swietłogorsku, Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie na interpretację piosenek Marka Grechuty. Stowarzyszenie dba o kształtowanie gustu i smaku muzycznego młodzieży z poszanowaniem polskiej tradycji. W IV kwartale 2011 roku stowarzyszenie rozpoczęło intensywne przygotowania do realizacji ambitnego projektu : autorskiego, premierowego musicalu o tematyce relacji młodych Polaków z dawnych Kresów Polski z naszą młodzieżą. Współczesna muzyka będzie nawiązywać do tradycyjnych polskich pieśni ludowych, a libretto e poruszy tematy problemów młodzieży. W 2010 roku po raz siódmy SWEADIM realizowało projekt pod nazwą "Rozwój uzdolnionych dzieci poprzez edukację wokalno-muzyczną", wygrywając konkurs na realizacje zadania publicznego / Gmina miasta Mrągowo/. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi systematyczne zajęcia edukacyjne w zakresie śpiewu solowego i zespołowego w ciągu roku szkolnego, również warsztaty wokalno - taneczne w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu całego kraju. W 2010 r odbyła się III edycja Festiwalu MŁODE TALENTY W BLASKU GWIAZD w Mrągowie. Festiwal dał utalentowanej młodzieży możliwość konfrontacji umiejętności i wymiany doświadczeń a także kreatywnego wypoczynku na Mazurach. Przedsięwzięcie jest wspierane przez stowarzyszenie finansowo i przez pracę wolontariuszy. Ekspertem sztuki wokalnej, prowadzącym warsztaty był Mieczysław Szcześniak. W 2010 roku stowarzyszenie wysłało grupę wokalną złożoną z osób z różnych miast Warmii i Mazur do Niepokalanowa na Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, gdzie zdobyła GRAND PRIX’2010! W czasie wakacji podczas warsztatów letnich, przygotowaliśmy występ grupy 70 osobowej z terenu całej Polski na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Ważnym wsparciem dla śpiewającej młodzieży jest dostarczanie jej autorskich kompozycji i aranżacji oraz przygotowanie półplaybacków o wysokim poziomie muzycznym. Młodzież / korzystająca z naszej opieki artystycznej / z małych miast i wsi polożonych wokół Mrągowa, ma możliwość prezentowania swoich osiągnięć podczas festiwali i koncertów wyjazdowych, które organizujemy i wspieramy. W Strzelinie na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki "STARE PO NOWEMU" nasza młodzież otrzymała GRAND PRIX. Systematycznie pomagamy w projektowaniu i szyciu strojów scenicznych. W końcu 2010 roku , poprzez wspólpracę z młodzieżowym Teatrem MAŃJA działającym w Centrum Kultury w Mrągowie zrealizowaliśmy widowisko muzyczno-teatralne "KOLĘDOWY MIX" według autorskiego scenariusza i autorskich opracowań kolęd.

W latach 2005 -2006 Stowarzyszenie dwukrotnie realizowało zadanie publiczne dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na rzecz dzieci z Kętrzyna (warsztaty letnie i nagranie autorskiej piosenki oraz teledysku o tematyce Kętrzyna). Równolegle SWEADiM współdziała z Domami Kultury w Pieckach w Biskupcu, Giżycku, Orzyszu, Olsztynie współorganizując edukację wokalno-muzyczną i taneczną. Ogólnie obejmuje 90 uzdolnionych muzycznie dzieci.

Program współpracy z polskimi dziećmi z Ukrainy (rozpoczęty w 2006r) zaowocował wspaniałym efektem wspólnego występu młodych wokalistów i tancerzy na Festiwalu Kultury Kresowej w Amfiteatrze mrągowskim w sierpniu 2007r.

W okresie 2008 - 2009 stowarzyszenie nadal skutecznie wspierało działania na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie zorganizowało przy współpracy z Gminą miasta Mrągowo nowy festiwal: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej MŁODE TALENTY W BLASKU GWIAZD. Odbyły się dwie edycje, w przygotowaniu jest kolejna. Idea polegająca na zapraszaniu czołowych gwiazd wokalistyki polskiej (A. Majewska, Lora Szafran) i stwarzaniu możliwości młodzieży pracy z nimi bardzo przypadła do gustu młodym wokalistom, wykazują bardzo duże zainteresowanie. Stowarzyszenie w 2009r wspierało finansowo uczestnictwo w dwu festiwalach ogólnopolskich: w Koninie i Bydgoszczy. W sposób ciągły wspiera edukację wokalno-taneczną, inspiruje ciekawe oferty muzyczne (twórcze opracowania pieśni ludowych), zapewnia wysoki poziom muzyczny aranżacji, umożliwia współpracę dzieci z różnych miast (integracja uzdolnionych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.