• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102
    KRS 0000012875

Misja
Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102 wyzwala i wspiera inicjatywy społeczne zmierzające do wzbogacenia możliwości edukacji, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja podejmuje działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem społecznym.
Dla realizacji powyższych celów Koło
- zakłada i prowadzi placówki oświatowo wychowawcze i rehabilitacyjne,
- współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami, których cele i działania są zbliżone do celu Koła
- uczestniczy w opracowaniu i realizacji projektów finansowanych przez samorządy, instytucje rządowe oraz UE.

Prowadzone działania
Koło aktualnie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych: Podstawowej, Gimnazjum, Przysposabiającej do Pracy Dać Szansę STO oraz Niepubliczny Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczny.
Obie te Instytucje zapewniają szeroką ofertę działań umożliwiających uczniom wszechstronny rozwój społeczny, intelektualny, fizyczny i artystyczny. Młodzież uczestniczy w rozlicznych zajęciach sportowych (basen, koszykówka, kręgle, rolki, bocce, narty i żagle).
Od 2003 roku jesteśmy Partnerem w Międzynarodowym Programie Leonardo pt Integracyjne szkolenie asystenta osoby niepełnosprawnej.
Organizacja działa na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (zespół Downa, autyzm inne zaburzenia) oraz ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.