• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku
    KRS 0000013219

Jednym z podstawowych zadań stojących przed Bractwem jest propagowanie historii i tradycji brackich jak również strzelectwa a zwłaszcza strzelectwa historycznego - czarnoprochowego. Bractwo wybudowało ( w pierwszym etapie - czyli prace ziemne - inżynieryjne ) i oddało do użytkowania własną strzelnicę w Jejkowicach, która wymaga jeszcze wielkich nakładów na drugi etap, czyli infrastrukturę. W celu popularyzacji bezpiecznego strzelectwa czarnoprochowego, decyzją Zarządu powołana zostaje do życia od roku 2005 - Rybnicka Liga Strzelań Czarnoprochowych. Od roku 2009 Rybnickie Bractwo Kurkowe staje się członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i powołuje w ramach struktur Bractwa Drużynę Strzelców Sportowych.

Prowadzone działania:
a. Zorganizowano cykl spotkań strzeleckich dla miłośników broni zabytkowej. Spotkań takich w roku 2010 odbyło się dwanaście.
B. Zorganizowano widowisko plenerowe w zgodności z tradycją Bractw Kurkowych pt. „Strzelanie Królewskie”, które wyłoniło Króla oraz Marszałków naszego Bractwa na rok 2010.
c. we współpracy z Rybnickim Muzeum przeprowadzono inscenizację plenerową pt. Intronizację Króla Kurkowego Miasta Rybnika, a przy współpracy z Miastem przeprowadzono Przegląd Artylerii Brackiej
d.rozpoczęto prace związane z kompletacją insygni miejskich dla Rybnika od propozycji projektu łańcucha prezydenta miasta.
E. zgłoszono projekt edukacyjny, w formie cyklu spotkań z młodzieżą szkół średnich oraz gimnazjalnych a dotyczący historii miasta Rybnika oraz tradycji i historii bractw strzeleckich będących stowarzyszeniami mieszczańskimi.
F. przeprowadzono kampanię reklamową projektu obywatelskiego pt. "Motor dla Rybnika" a polegający na pozyskaniu środków umożliwiających zakup motocykla ratunkowego, wyposażonego w odpowiedni sprzęt medyczny, dla służb ratunkowych miasta Rybnika. Potrzebne na zakup motocykla środki pozyskano, dokonując zakupu i przekazania motocykla dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku.
G. kontynuowano prace związane z budową i odbiorem strzelnicy sportowej w Jejkowicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.