• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość" w Mysłowicach
    KRS 0000013242

Misja:
Ochrona praw, godności i interesów dzieci niepełnosprawnych poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu prawidłowego leczenia, nauczania, zabezpieczenia materialnego, wypoczynku, potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Prowadzone działania:
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.