• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Domu Ciepła
    KRS 0000013293

Misja
Pomoc materialna i duchowa ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS, w tym w szczególności dzieciom i ich rodzicom.
Zmiana postaw społecznych - indywidualnych i zbiorowych - w stosunku do ludzi z HIV lub AIDS.
Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej HIV oraz AIDS ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zakażenia, dróg przenoszenia wirusa HIV i metod zapobiegania zakażeniom.
Pomoc dla ludzi wychodzących z naszego zakładu w zaakceptowaniu się w nowej sytuacji.

Prowadzone działania
Prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób bezdomnych, chorych na nabyty zespół upośledzenia odporności, którzy kierowani są ze szpitali całej Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.