• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "Senior"
    KRS 0000013932

Misja:
Naszym celem jest wsparcie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie niepełnosprawnych, chorych, ofiar przemocy w rodzinie, seniorów ze środowisk po byłych państwowych gospodarstwach rolnych PGR.

Prowadzone działania:
Organizacja imprez integracyjnych oraz prowadzenie instytucjonalnych form opieki (DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych).
Od marca 2013 roku powiekszona baza po rozbudowie. Powstanie dodatkowo 11 miejsc w DPS, zaplecze kuchenne, jadalnia, baza rehabilitacyjna, gabinety specjalistryczne i 3 miejsca w hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.